30-11-2018

Mere fair bevægelighed end fri bevægelighed

Mere fair bevægelighed end fri bevægelighed Af Gunde Odgaard, Sekretariatschef i Bygge-, Anlægs- og Trækartellet, som kan kontaktes på mobil: 4074 7475 og Palle Bisgaard, Formand for BAT’s udvalg om udenlandsk arbejdskraft, som kan kontaktes på mobil: 2324 3251. Seks konkrete forslag til, hvordan udenlandsk arbejdskraft sikres imod social dumping. EU-skepsis breder sig i Europa…. Læs mere

21-11-2018

Byggefagene i BAT ser frem til det kommende Europæiske Arbejdsmarkedsagentur, som kan fremme mere fair bevægelighed i EU

Byggefagene i BAT ser frem til det kommende Europæiske Arbejdsmarkedsagentur, som kan fremme mere fair bevægelighed i EU Af Casper Arnsbo Poulsen, Bygge- Anlæg- og Trækartellet, som kan kontaktes på: mobil 4048 0619 – mail: casper.poulsen@batkartellet.dk Igennem årene har EU taget en række initiativer for at fremme den såkaldte arbejdsmobilitet i Europa. Dette er dybest… Læs mere

14-11-2018

DEBAT – Storme, kraftige regnskyl og oversvømmelser. Konsekvenserne af klimaforandringerne er her, og de stiller nye krav til vores bygninger, bymiljøer og infrastruktur

Af Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri, Rasmus Horn Langhoff, MF, Soc.dem., og Gunde Odgaard, Bat Kartellet Storme, kraftige regnskyl og oversvømmelser. Konsekvenserne af klimaforandringerne er her, og de stiller nye krav til vores bygninger, bymiljøer og infrastruktur. Men hvis danske virksomheder skal gøre sig gældende, skal vi have kendskab og adgang til den sidste nye… Læs mere

06-11-2018

SELVFORSKYLDT MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT af Gunde Odgaard

Byggevirksomhedernes evindelige klynkeri over mangel på arbejdskraft er langt hen ad vejen selvforskyldt. I Danmark er der lige knap 80.000 faglærte bygningsarbejdere, som arbejder i andre brancher. Især industrien, handel, transport og erhvervsservice er storaftagere af tidligere faglærte bygningsarbejdere. 42.000 er under 50 år. De resterede ca. 38.000 er over 50 år. Der er altså en… Læs mere

31-10-2018

PRESSEMEDDELELSE: Selv om den europæiske arbejdsmiljøuge var en af de sorteste, hvad angår dødsfald på danske arbejdspladser, er der små lys i mørket.

Selv om den europæiske arbejdsmiljøuge var en af de sorteste, hvad angår dødsfald på danske arbejdspladser, er der små lys i mørket. ”To mennesker mistede livet som følger af arbejdsulykker i uge 43 – kampen for et bedre arbejdsmiljø i byggeriet kræver politisk handling”, mener formand for BAT-Kartellets arbejdsmiljøudvalg, Søren Schytte. Byggefagene i BAT-kartellet var… Læs mere

29-10-2018

PÅ HERRENS MARK I FIELDS

På Herrens mark i Fields! Af Casper Arnsbo Poulsen, BAT-KARTELLET Torsdag d. 25. oktober var byggefagenes arbejdsmiljøpatrulje ude og se på byggepladser i København. Det skulle vise sig at blive en spændende dag, da Københavns byggeboom stadig ruller derudaf. Det første besøg førte miljøpatruljen til Amagercentret, som står midt i en stor renovering. Besøget vakte… Læs mere

19-10-2018

England skal have en tilpas dårlig aftale

England skal have en tilpas dårlig aftale Af Gunde Odgaard, sekretariatschef i Bygge-, Anlægs- og Trækartellet. Når England har valgt at udtræde af den Europæiske Union, så er det naturligvis i de resterende medlemsstaters klare interesse, at England får så tilpas dårlig en aftale, at det ikke giver de tilbageblevne EU-stater blod på tanden i… Læs mere

18-10-2018

S: Sats på danske arbejdsløse og unge i stedet for at sænke beløbsgrænsen

S: Sats på danske arbejdsløse og unge i stedet for at sænke beløbsgrænsenOpsvinget skal bruges til at få de sidste ledige med ind i på arbejdsmarkedet. Det er en klar prioritet for Socialdemokratiet. Regeringen vil omvendt sænke beløbsgrænsen og importere faglært arbejdskraft fra udlandet. Det går godt med økonomien i Danmark. Flere kommer i arbejde… Læs mere

10-10-2018

Visionær aftale om havnetunnel!

Visionær aftale om havnetunnel! Københavnertunnelgruppen glæder sig over, at regeringen sammen med Københavns Kommune i dag har lanceret et visionært projekt, der både tager hånd om trafik, trængsel, klimasikring, byudvikling og boligudbud. Vi er oppe på den helt store klinge her. Et projekt som den foreslåede Lynetteholm ser man kun ca. hvert 50. eller 100…. Læs mere

27-09-2018

Eksperters anbefalinger om arbejdsmiljø skuffer byggefagene

Regeringen bad i 2017 et ekspertudvalg om at gentænke arbejdsmiljøindsatsen i Danmark i erkendelse af, at arbejdsmiljøindsatsen er slået fejl, og det går den forkerte vej med danskernes arbejdsmiljø. Nu er ekspertudvalgets anbefalinger lagt frem. Er de 18 anbefalinger så nok til, at det langt om længe bliver sikkert at gå på arbejde i byggeriet?… Læs mere

31-08-2018

REGERINGENS FINANSLOVSFORSLAG

REGERINGENS FINANSLOVSFORSLAG Af Gunde Odgaard, Sekretariatschef i Bygge-, Anlægs- og Trækartellet som kan kontaktes på mobil: 4074 7475. Intet til social dumping Regeringens finanslovsforslag har i vanlig stil ikke medtaget social dumping og ordnede forhold på det danske arbejdsmarked. Det må eventuelle forligspartier så gøre opmærksom på og forhandle sig frem til efterfølgende. Pengene kan… Læs mere

24-08-2018

Arbejdsmiljøpolitisk konsulent, NYT JOB I BAT

STILLINGSANNONCE I BAT Arbejdsmiljøpolitisk konsulent Arbejdsmiljøpolitisk konsulent søges til Bygge- og Anlægs- og Trækartellet, BAT. Bygge- og Anlægs- og Trækartellet søger hermed en arbejdsmiljøpolitisk konsulent, som kan varetage bygningsarbejdernes arbejdsmiljø interesser i forhold til andre af byggeriets organisationer, myndigheder og i den politiske interessevaretagelse i Danmark og på EU niveau. Byggeriet er desværre plaget af… Læs mere

16-08-2018

Pæne lønstigninger I byggeriet, men bevar roen!

Pæne lønstigninger I byggeriet, men bevar roen! Af Gunde Odgaard Lønstigningerne for bygningsarbejdere var i gennemsnit i 2. kvartal 2018 på 3,3, pct. i forhold til samme tidspunkt året før. Det må siges at være nogle pæne lønstigninger, især i forhold til inflationen, men ikke af en størrelsesorden, så man må råbe alarm og overophedning…. Læs mere

04-07-2018

ENERGIFORLIG DER HALTER

ENERGIFORLIG DER HALTER  Af Gunde Odgaard, Sekretariatschef i Bygge-, Anlægs- og Trækartellet Samtlige partier i Folketinget indgik for få dage siden et nyt energiforlig. Hovedtiltagene handler om udbygning af den vedvarende energi, hvor blandt andet hele tre havvindmølleparker skal bidrage til den grønne omstilling. Derimod skæmmer det aftalen betydeligt, at der ikke er opstillet konkrete… Læs mere

03-07-2018

Nye tal fra Arbejdstilsynet afslører stigning i antallet af arbejdsulykker i byggeriet

Nye tal fra Arbejdstilsynet afslører stigning i antallet af arbejdsulykker i byggeriet Arbejdstilsynets årsopgørelse 2017 over anmeldte arbejdsulykker er netop lagt frem for Folketingets beskæftigelsesudvalg.[1] Tallene viser, at antallet af arbejdsulykker i byggeriet er steget med lidt over 700 svarende til 15% på blot 5 år. Med over 5.200 anmeldte arbejdsulykker i byggeriet i 2017… Læs mere

19-06-2018

Vejen ud af arbejdskraftmangel i byggeriet

Vejen ud af arbejdskraftmangel i byggeriet Af Gunde Odgaard, sekretariatschef i Bygge- Anlægs- og Trækartellet Arbejdskraftmangel i byggeriet og fare for overophedning fylder meget i den økonomiske debat. Til det sidste er der at sige, at lønstigningerne i de senest opgjorte løn tal fra Dansk Arbejdsgiverforening var på 2,8 pct. Det er OK lønstigninger, men… Læs mere

12-06-2018

God kommuneaftale om grundkapital i almene boliger.

God kommuneaftale om grundkapital i almene boliger. Af Gunde Odgaard Forleden faldt aftalen om kommunernes økonomi på plads. Den giver ekstra 800 millioner til kommunernes anlægsbudgetter i 2019 i forhold til 2018, hvilket der også er god grund til, da mange skoler, daginstitutioner, veje og kloakker trænger til en kærlig hånd, ikke mindst en kærlig… Læs mere

06-06-2018

Det energipolitiske pyramidespil

Det energipolitiske pyramidespil  Af Gunde Odgaard, Sekretariatschef i Bygge-, Anlægs- og Trækartellet Definitionen af et pyramidespil er: At når man får et tilbud, der lyder til at være for godt til at være sandt, så er det nok fordi, der er forkert. Så når regeringens energiudspil bygger på den forudsætning, at i fremtiden bliver al… Læs mere

06-06-2018

Havnetunnel skal med i kommende regeringsgrundlag!

Havnetunnel skal med i kommende regeringsgrundlag! Københavnertunnelgruppen glæder sig over, at regeringen langt om længe har sat politisk fokus på hovedstadens udfordringer og vækstpotentiale. – Når det går godt i København, spreder den positive udvikling sig til resten af landet. Der er ikke tale om et nulsumspil, hvor landets regioner kun kan få fremgang på… Læs mere

06-06-2018

Styrk de almene boliger

Regeringen og Finansministeriet ønsker, at den kommunale grundkapital i alment byggeri fra og med 2019 forhøjes fra de nuværende 10% til et betydeligt højere niveau. Grundkapitalen er det, som kommunerne betaler up front, når man bygger et nyt alment byggeri og at hæve denne betaling vil være en umanerlig dårlig ide. Det vil nemlig uden… Læs mere

25-05-2018

Pæne reallønsstigninger i bygge- og anlægsbranchen

Af Gunde Odgaard, sekretariatschef i Bygge-, Anlægs- og Trækartellet De netop offentliggjorte løntal fra DA’s lønstatistik viser, at arbejdere i bygge og anlægsbranchen i gennemsnit oplevede lønstigninger på 2,8 pct. i forhold til 1. kvartal 2017. Med et nuværende inflationsniveau opgjort af Danmarks Statistik til ca. 0,8 pct., så er der tale om rigtig pæne… Læs mere

25-05-2018

Arbejdstilsynet er blevet mere effektivt

Af David Grünhagen, BAT Arbejdstilsynet har siden november 2017 brugt en ny tilsynsmetode i bygge- og anlægsbranchen. Tidligere brugte Arbejdstilsynet den såkaldte risikobaserede tilgang. Det var ikke effektivt i bygge og anlæg, da det var svært at finde de relevante byggepladser. Der blev givet afgørelser til 22,6% af alle virksomheder i alle brancher mod kun… Læs mere

23-05-2018

Beskæftigelsesminister støtter ny asbest-plan i byggeriet

PRESSEMEDDELELSE udsendt fra Beskæftigelsesministeriet den 23-05-2018 Arbejdsgruppen om asbest har netop afleveret 20 nye anbefalinger til beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen. Asbest er for længst blevet forbudt i Danmark. Men desværre findes asbest fortsat i ældre bygninger og udgør derfor en sundhedsfare for ansatte i byggeriet, når de fx skal rive ned eller renovere. Derfor nedsatte… Læs mere

17-05-2018

Ghettopakken er en blandet buket med en stikkende torn!

Ghettopakken er en blandet buket med en stikkende torn! Tirsdagens aftale om at anvende 10 mia. kr., primært fra Landsbyggefonden, i udsatte almene boligområder, er en klar forbedring i forhold Regeringens første udspil, der ville have tømt Landsbyggefonden og anvendt midlerne til mange andre formål end renovering af almene boliger. Regeringens såkaldte ”refusion” blev taget… Læs mere

04-05-2018

AMBITIØST UDSPIL FRA SOCIADEMOKRATIET FOR GRØN OMSTILLING

AMBITIØST UDSPIL FRA SOCIADEMOKRATIET FOR GRØN OMSTILLING Socialdemokratiet har netop fremlagt et særdeles ambitiøst udspil for den grønne omstilling i Danmark. Udspillet adskiller sig derved fra det energipolitiske udspil som regeringen fremlagde i sidste uge. Socialdemokratiet ønsker at målsætningen for udbygningen af den vedvarende energi skal foregå hånd i hånd med energieffektivisering og konkrete mål… Læs mere

02-05-2018

Energieffektivitet og vedvarende energi sammentænkes i Tyskland

Energieffektivitet og vedvarende energi sammentænkes i Tyskland  –  Af David Grünhagen, BAT-Kartellet I 2014 vedtog den tyske forbundsdag et mål om, at byggemassen i 2050 stort set skal være klimaneutral. Forbruget af primærenergi i byggemassen skal sænkes med 80% i forhold til 2008. Det er et ambitiøst mål. Hvis man ’bare’ videreførte regler og tiltag… Læs mere

26-04-2018

PRESSEMEDDELELSE vedr. Energisparemål – oplæg til regeringens udspil i dag

Regeringens energipolitiske udspil er stort set blottet for tiltag om energieffektivitet og energispareindsatser. Det udkast til et nyt energiforlig, som regeringen i dag har fremlagt, bygger på en forventning om, at energi i fremtiden bliver vedvarende, der bliver rigeligt af den, og den bliver særdeles billig! For hvis ikke det er tilfældet, så er det… Læs mere

02-03-2018

Lejerne gidsler i regeringens ghettoplan

Lejerne står til at betale for regeringens plan – et Danmark uden parallelsamfund – og renoveringerne i den øvrige almene sektor sættes i stå! Alle midler i Landsbyggefonden er indbetalt af de almene lejere. Midlerne anvendes til renoveringer, nedrivninger, anlæggelse af veje m.v. m.v. samt boligsociale indsatser i de almene boligområder. Politikerne afgør hvert fjerde… Læs mere

01-02-2018

Energirenovering altafgørende for fremtidens energiforbrug

Energirenovering af bygninger skal med i den kommende energiaftale Det må være en klar tommelfingerregel, at når Danmark skal nå i mål med den grønne omstilling i år 2050, så kommer vi lettest og billigst derhen, hvis vi undervejs bliver bedre til at spare på vores energiforbrug. Desuden har vi siden 1973 tudet danskerne ørerne… Læs mere

03-01-2018

Vind titlen som Danmarksmester i renovering

Nu er der åbent for indstillinger til prisen som Danmarksmester i renovering. Frem til 1. marts kan alle indstille deres favoritrenoveringer til RENOVER prisen 2018. Prisen gives til et projekt, der er så godt, at det fortjener at kunne kalde sig danmarksmester i renovering og modtage en check på 100.000 kr. Uanset om du er… Læs mere

18-12-2017

BATS JULE-NYTÅRS-HILSEN

Kære alle kolleger, samarbejdspartnere og alle andre der undertiden besøger BAT’s hjemmeside. I ønskes alle en rigtig glædelig jul og et godt Nytår.    

18-12-2017

ÅBNING AF NY KØBENHAVNERTUNNEL

Pressemeddelelse fra Københavnertunnelgruppen (formand for Københavnertunnelgruppen Bo Sandberg kan kontaktes på 28 50 38 19)                                                                        december 2017 Nordhavnsvej giver momentum til samlet østlig ringvej! I dag åbner Nordhavnsvej, som der har været arbejdet på siden 2011. Men det er ikke kun Københavns Kommunes største vejanlæg nogensinde, der åbner. Det er også første etape af den… Læs mere

17-11-2017

Revision af Udstationeringsdirektivet

EU’s ministerråd og Europa Parlamentet har netop godkendt hver deres position i forhold til revision af det eksisterende udstationeringsdirektiv. Indledning Igennem mange år har vi fra BAT’s side i Danmark og på Europæisk plan presset på for, at udstationeringsvilkårene, som udstationerede bygningsarbejdere lever og arbejder under, forbedres væsentlig. Europe Parlamentet og EU’s Ministerråd har nu… Læs mere

03-11-2017

60 BYGGEPLADSBESØG

Aktion afslører farligt arbejde på byggepladser  København d. 3. november 2017 Byggefagforeningerne i BAT har netop besøgt 60 byggepladser landet over som led i en aktion med fokus på sikkerhed ved arbejde i højden og ergonomi  Resultatet vækker bekymring: Byggeriet lider stadig under store problemer med både farligt arbejde i højden og nedslidende arbejde Resultater… Læs mere

18-10-2017

Revision af Udstationeringsdirektivet

Europa Parlamentet stemmer positivt i forhold til revisions- og udstationeringsdirektivet. Beskæftigelsesudvalget i Europa Parlamentet stemte forleden om en række ændringsforslag i forhold til den revision, der i øjeblikket foregår omkring Udstationeringsdirektivet. Her blev det blandt andet besluttet at indstille til Kommissionen og Ministerrådet, at aflønning skal defineres i overensstemmelse med national lov og praksis. Rejse,… Læs mere

20-09-2017

Aftale mellem BAT og Region Hovedstaden skal sikre overholdelse af klausuler

  Region Hovedstaden og Bygge-, Anlægs- og Trækartellet har indgået en aftale, der skal sørge for, at regionens sociale klausuler overholdes på byggepladser. Aftalen skal være med til at sikre arbejdsmiljøet og ordentlige arbejdsvilkår og være et værn mod underbetaling af udenlandsk arbejdskraft.   Læs pressemeddelelsen her

18-09-2017

Forsøg med ny metode til tilsyn med arbejdsmiljøet

Arbejdstilsynet indfører nu en ny metode til at føre tilsyn med arbejdsmiljøet på byggepladser. Metoden går på to ben, nemlig kontrol og dialog. Arbejdstilsynet foretager først uanmeldt kontrol af arbejdsmiljøet på byggepladserne. Derefter gennemfører Arbejdstilsynet et dialogmøde hos de virksomheder, projekterende og bygherrer, der har fået påbud for et materielt arbejdsmiljøproblem. Metoden indføres som forsøg… Læs mere

31-08-2017

Regeringen slækker på kontrollen med sikkerhed og sundhed

Det truer arbejdsmiljøet på landets byggepladser, at regeringen skærer på Arbejdstilsynets kontrol med sikkerhed og sundhed igen i 2018. Med regeringens forslag til finanslov står Arbejdstilsynet til at miste millioner af kroner i 2018. Arbejdstilsynets personale reduceres med 24 årsværk fra 606 årsværk i 2017 til 582 i 2018. Det svarer til fald på 4%…. Læs mere

15-08-2017

DA’s løntal viser, at der ikke er grund til nervøsitet for overophedning i byggeriet

Trods god gang i beskæftigelsen og lav ledighed, så udviser bygningsarbejderne stadigvæk løntilbageholdenhed. Således viser DA’s løntal fra i dag, at den årlige stigningstakt opgjort i 2. kvartal 2017 er på 2,8 pct. Det dækker imidlertid over, at funktionærerne havde en årlig stigningstakt på 3,1 pct., medens arbejderne nøjedes med 2,7 pct. For samtlige grupper… Læs mere

09-08-2017

REGERINGEN ØNSKER DETAILSTYRING AF DEN ALMENE SEKTOR

Af Gunde Odgaard, Sekretariatschef i Bygge-, Anlægs- og Trækartellet     Vil regeringen have staten til at drive bankvirksomhed? Næppe! Så regeringens forslag om at lade realkreditlånene til det almene boligbyggeri overgå til statslån, må have en anden hensigt end det påståede besparelsespotentiale, som Regeringen og Finansministeriet holder sig til!   Flere økonomer har allerede… Læs mere

31-07-2017

Vejen ud af arbejdskraftmangel i byggeriet

Af Gunde Odgaard, sekretariatschef i Bygge- Anlægs- og Trækartellet BAT’s ledighedstal for juni 2017 viser, at der i gennemsnit var 2,7 pct. ledige bygningsarbejdere. Det er et dejligt lavt tal. Imidlertid dækker tallene over lidt større udsving mellem de enkelte faggrupper idet Malerne har 4,7 pct. ledighed, medens Elektrikerne har 1,1 pct. ledighed. Der er… Læs mere

09-05-2017

AOF kurser for udenlandske medlemmer

På BAT’s konference den 15. november om udenlandsk arbejdskraft hørte vi et oplæg fra AOF om, hvordan de kan etablere danskkurser og andre kurser for vores udenlandske medlemmer. Enkelte af deltagerne på konferencen har allerede kontaktet AOF herom, og i BAT har vi nu formelt indgået en samarbejdsaftale med AOF særligt rettet imod udenlandske medlemmer…. Læs mere

08-05-2017

Godt initiativ mod asbest i byggeriet

Det er kærkomment, at beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen nu har sat gang i at begrænse udsættelsen for asbest i byggeriet, siger LO-næstformand Ejner K. Holst efter nedsættelse af asbest-udvalg. Arbejdsgruppen, som havde sit første møde i Beskæftigelsesministeriet i dag, sammensættes af Arbejdstilsynet og organisationer i byggeriet. LO og byggefagene i BAT er begejstrede for Lund… Læs mere

24-04-2017

Finansministeren sparer på skillingerne, mens han lader dalerne rulle

I Politikken tirsdag d. 18. april 2017 gør Finansminister Kristian Jensen sig til talsmand for, at kommunerne skal bygge og renovere mindre. Kristian Jensen er bange for overophedning, især i Bygge- og Anlægsbranchen, hvor han hævder, at der allerede er mangel på arbejdskraft.   Det er alment kendt, at folkeskoler, veje, kloakker, daginstitutioner, plejehjem og… Læs mere

15-02-2017

PEFC legitimerer social dumping

De to verdensomspændende certificeringssystemer for bæredygtigt skovbrug, FSC og PEFC, stilles lige i den offentlige indkøbspolitik. Det fremgår således af vejledningen til ”Cirkulære om sikring af bæredygtigt træ i statens aftaler om vareindkøb, tjenesteydelser og bygge- og anlægsarbejder”, at både FSC og PEFC anerkendes som dokumentation. Med hensyn til arbejdstagernes rettigheder og løn- og arbejdsvilkår… Læs mere

20-01-2017

EU-Kommissionens forslag om et Service Card vil være en blanco check til social dumping

  EU-Kommissionens forslag, fra den 10. januar, til indførelsen af et frivilligt elektronisk Service Card for tjenesteydere, der lever tjenester, herunder udstationerende bygge- og anlægsvirksomheder, vil være en blanco check for social dumping. Fra Bygge-, Anlægs- og Trækartellet (BAT), ønsker vi en klar tilkendegivelse fra den danske regering til EU’s institutioner om, at vi er… Læs mere

10-01-2017

Masser af tidsspilde i byggeriet

Masser af tidsspilde i byggeriet I byggeriet er der et særligt forhold, der gør sig gældende, når vi taler arbejdskraftmangel og produktivitet, og det er anvendelsen af tiden. En hel del undersøgelser fra konkrete byggeprojekter viser, at bygningsarbejderne står uvirksomme hen i omkring en tredjedel af arbejdstiden. Man står typisk uvirksom hen, fordi man venter…. Læs mere

06-01-2017

Bygningsarbejdere har daglige smerter, viser ny forskning

I en ny undersøgelse sætter forsker ved Roskilde Universitet, Jeppe Ajslev, fokus på fysisk belastning og smerte samt forekomsten af muskel- og skeletbesvær (MSB) i byggebranchen. Hans resultater viser, at rigtig mange bygningsarbejdere oplever smerter hver dag eller flere gange om ugen, og at mange oplever det som normen og kulturen i branchen at ignorere… Læs mere

17-11-2016

Bedre forhold for migrantarbejdere på FIFA 2022 byggepladserne i Qatar

Den 15. november 2016 har BWI, Den internationale fagforening for bygningsarbejdere, og SCDL, som er den ansvarshavende organisation for levering af infrastruktur til FIFA verdensmesterskaberne i Qatar i 2022, underskrevet en aftale, som giver ret til at foretage fælles inspektioner på byggepladserne. Dette er første spæde skridt i retning af at skabe bedre forhold for… Læs mere

07-11-2016

Aktion afslører støj og støv i byggeriet

Byggefagforeningerne i BAT har netop besøgt 70 byggepladser landet over som led i en aktion med fokus på støj og støv. Resultatet vækker bekymring Resultater På mere end halvdelen af byggepladserne er der problemer med støj og/eller støv. Støj: Mange steder bliver støj ikke forebygget, fx vha. støjskærme, og ofte bruges ikke høreværn ved støjende… Læs mere

04-11-2016

Gode penge samler støv – investér i et godt arbejdsmiljø

  Indsatsen for et bedre arbejdsmiljø bliver sat på smalkost med regeringens forslag til finanslov for 2017. Regeringen vil skære dybt i midlerne til Arbejdstilsynet, der med forslaget til finanslov står til at miste over 60 årsværk alene blandt det personale, der fører kontrol med sikkerhed og sundhed på arbejdspladserne. Søren Schytte, formand for arbejdsmiljøudvalget… Læs mere

27-10-2016

Arbejdsklausuler er kommet for at blive

Af Gunde Odgaard, sekretariatschef i Bygge- Anlægs- og Trækartellet For præcis 15 år siden begyndte vi i Bygge- Anlæg- og Trækartellet med at opfordre kommuner og de daværende amter til at indføre arbejdsklausuler i deres udbud og bygge- og anlægskontrakter. Det skete med udgangspunkt i ILO-konvention 94’s bestemmelser om løn- og arbejdsvilkår for udenlandske arbejdstagere… Læs mere

31-08-2016

Regeringen slækker på kontrollen med sikkerhed og sundhed

Venstre skærer igen i Arbejdstilsynets kontrol med sikkerhed og sundhed i 2017 – det sker efter at selvsamme regering i 2016 fjernede over 100 årsværk fra Arbejdstilsynet. Hvordan kan Venstre tale om behovet for flere gode jobs og bedre velfærd den ene dag og skære massivt ned på kontrollen med sikkerhed og sundhed på arbejdspladserne… Læs mere

22-08-2016

Synlighed om virksomhedernes uddannelsesindsats

Med trepartsaftalen om flere praktikpladser indføres der som et særligt element en såkaldt ”måluddannelsesratio”. Denne Måluddannelsesratio fortæller om en virksomhed påtager sig sin del af uddannelsesforpligtigelsen overfor praktiksøgende. Dermed bliver det helt klart og synligt for alle, hvem der uddanner, og hvem der kører på frihjul. Med denne synlighed i hånden kan kunder og bestillere… Læs mere

15-08-2016

Klagenævnet for udbud blåstempler kædeansvar

I en kendelse fra Klagenævnet for Udbud den 2. august i år giver Klagenævnet Region Hovedstaden medhold i brugen af arbejdsklausuler og kædeansvar overfor hovedentreprenører og tilbudsgivere. Det er dermed en blåstempling af, at bygherrer er i sin gode ret til at kræve ordnede løn- og arbejdsvilkår, og at dette krav kan følges op med… Læs mere

09-06-2016

Nye EU-grænseværdier beskytter ikke godt nok mod kræft

EU-Kommissionen har stillet forslag til nye grænseværdier for 13 stoffer og materialer i EU’s kræftdirektiv. Det er ikke hverdagskost. Især to ting springer i øjnene i forslaget: • Respirabelt krystallinsk kvarts omfattes af kræftdirektivet. Det er positivt. Kvartsstøv bliver dannet, når man fx bearbejder granit og beton eller sandblæser. Det respirable støv giver risiko for… Læs mere

27-05-2016

BAT lancerer ny arbejdsmiljøuddannelse

BAT har tidligere med stor succes afholdt arbejdsmiljøkurser og efterspørgslen på kurserne er igen stor. Derfor lancerer BAT nu en ny arbejdsmiljøuddannelse for alle arbejdsmiljørepræsentanter, deltagere på sikkerhedspatruljer og andre arbejdsmiljøinteresserede. Uddannelsen skal klæde deltagerne på til at styrke arbejdsmiljøarbejdet på byggepladserne og til at være aktive i byggepatruljer, faglige netværk om arbejdsmiljø og meget… Læs mere

26-05-2016

Blacklistede bygningsarbejdere i England har vundet stor sejr!

En lang kamp for oprejsning er foreløbig vundet for organiserede bygningsarbejdere i England. Syv år har det taget at opnå forlig mellem fagforeningerne og en række byggevirksomheder i en sag om diskrimination mod bygningsarbejdere med tilknytning til fagbevægelsen. Skandalen kom frem i lyset i 2009, hvor en liste med over 3.000 navne blev afsløret. Navne… Læs mere

30-10-2015

Aktion afslører manglende sikkerhed i byggeriet

Byggefagforeningerne i BAT har netop besøgt 64 byggepladser landet over. Det skete som led i en aktion for et bedre arbejdsmiljø. Resultatet er direkte nedslående. Resultater På op mod 2/3-dele af de besøgte byggepladser blev der konstateret brud på arbejdsmiljøloven i form af dårlig sikkerhed med risiko for ulykke Listen over fejl og mangler er… Læs mere