01-02-2018

Energirenovering altafgørende for fremtidens energiforbrug

Energirenovering af bygninger skal med i den kommende energiaftale Det må være en klar tommelfingerregel, at når Danmark skal nå i mål med den grønne omstilling i år 2050, så kommer vi lettest og billigst derhen, hvis vi undervejs bliver bedre til at spare på vores energiforbrug. Desuden har vi siden 1973 tudet danskerne ørerne… Læs mere

03-01-2018

Vind titlen som Danmarksmester i renovering

Nu er der åbent for indstillinger til prisen som Danmarksmester i renovering. Frem til 1. marts kan alle indstille deres favoritrenoveringer til RENOVER prisen 2018. Prisen gives til et projekt, der er så godt, at det fortjener at kunne kalde sig danmarksmester i renovering og modtage en check på 100.000 kr. Uanset om du er… Læs mere

18-12-2017

BATS JULE-NYTÅRS-HILSEN

Kære alle kolleger, samarbejdspartnere og alle andre der undertiden besøger BAT’s hjemmeside. I ønskes alle en rigtig glædelig jul og et godt Nytår.    

18-12-2017

ÅBNING AF NY KØBENHAVNERTUNNEL

Pressemeddelelse fra Københavnertunnelgruppen (formand for Københavnertunnelgruppen Bo Sandberg kan kontaktes på 28 50 38 19)                                                                        december 2017 Nordhavnsvej giver momentum til samlet østlig ringvej! I dag åbner Nordhavnsvej, som der har været arbejdet på siden 2011. Men det er ikke kun Københavns Kommunes største vejanlæg nogensinde, der åbner. Det er også første etape af den… Læs mere

17-11-2017

Revision af Udstationeringsdirektivet

EU’s ministerråd og Europa Parlamentet har netop godkendt hver deres position i forhold til revision af det eksisterende udstationeringsdirektiv. Indledning Igennem mange år har vi fra BAT’s side i Danmark og på Europæisk plan presset på for, at udstationeringsvilkårene, som udstationerede bygningsarbejdere lever og arbejder under, forbedres væsentlig. Europe Parlamentet og EU’s Ministerråd har nu… Læs mere

03-11-2017

60 BYGGEPLADSBESØG

Aktion afslører farligt arbejde på byggepladser  København d. 3. november 2017 Byggefagforeningerne i BAT har netop besøgt 60 byggepladser landet over som led i en aktion med fokus på sikkerhed ved arbejde i højden og ergonomi  Resultatet vækker bekymring: Byggeriet lider stadig under store problemer med både farligt arbejde i højden og nedslidende arbejde Resultater… Læs mere

18-10-2017

Revision af Udstationeringsdirektivet

Europa Parlamentet stemmer positivt i forhold til revisions- og udstationeringsdirektivet. Beskæftigelsesudvalget i Europa Parlamentet stemte forleden om en række ændringsforslag i forhold til den revision, der i øjeblikket foregår omkring Udstationeringsdirektivet. Her blev det blandt andet besluttet at indstille til Kommissionen og Ministerrådet, at aflønning skal defineres i overensstemmelse med national lov og praksis. Rejse,… Læs mere

20-09-2017

Aftale mellem BAT og Region Hovedstaden skal sikre overholdelse af klausuler

  Region Hovedstaden og Bygge-, Anlægs- og Trækartellet har indgået en aftale, der skal sørge for, at regionens sociale klausuler overholdes på byggepladser. Aftalen skal være med til at sikre arbejdsmiljøet og ordentlige arbejdsvilkår og være et værn mod underbetaling af udenlandsk arbejdskraft.   Læs pressemeddelelsen her

18-09-2017

Forsøg med ny metode til tilsyn med arbejdsmiljøet

Arbejdstilsynet indfører nu en ny metode til at føre tilsyn med arbejdsmiljøet på byggepladser. Metoden går på to ben, nemlig kontrol og dialog. Arbejdstilsynet foretager først uanmeldt kontrol af arbejdsmiljøet på byggepladserne. Derefter gennemfører Arbejdstilsynet et dialogmøde hos de virksomheder, projekterende og bygherrer, der har fået påbud for et materielt arbejdsmiljøproblem. Metoden indføres som forsøg… Læs mere

31-08-2017

Regeringen slækker på kontrollen med sikkerhed og sundhed

Det truer arbejdsmiljøet på landets byggepladser, at regeringen skærer på Arbejdstilsynets kontrol med sikkerhed og sundhed igen i 2018. Med regeringens forslag til finanslov står Arbejdstilsynet til at miste millioner af kroner i 2018. Arbejdstilsynets personale reduceres med 24 årsværk fra 606 årsværk i 2017 til 582 i 2018. Det svarer til fald på 4%…. Læs mere

15-08-2017

DA’s løntal viser, at der ikke er grund til nervøsitet for overophedning i byggeriet

Trods god gang i beskæftigelsen og lav ledighed, så udviser bygningsarbejderne stadigvæk løntilbageholdenhed. Således viser DA’s løntal fra i dag, at den årlige stigningstakt opgjort i 2. kvartal 2017 er på 2,8 pct. Det dækker imidlertid over, at funktionærerne havde en årlig stigningstakt på 3,1 pct., medens arbejderne nøjedes med 2,7 pct. For samtlige grupper… Læs mere

09-08-2017

REGERINGEN ØNSKER DETAILSTYRING AF DEN ALMENE SEKTOR

Af Gunde Odgaard, Sekretariatschef i Bygge-, Anlægs- og Trækartellet     Vil regeringen have staten til at drive bankvirksomhed? Næppe! Så regeringens forslag om at lade realkreditlånene til det almene boligbyggeri overgå til statslån, må have en anden hensigt end det påståede besparelsespotentiale, som Regeringen og Finansministeriet holder sig til!   Flere økonomer har allerede… Læs mere

31-07-2017

Vejen ud af arbejdskraftmangel i byggeriet

Af Gunde Odgaard, sekretariatschef i Bygge- Anlægs- og Trækartellet BAT’s ledighedstal for juni 2017 viser, at der i gennemsnit var 2,7 pct. ledige bygningsarbejdere. Det er et dejligt lavt tal. Imidlertid dækker tallene over lidt større udsving mellem de enkelte faggrupper idet Malerne har 4,7 pct. ledighed, medens Elektrikerne har 1,1 pct. ledighed. Der er… Læs mere

09-05-2017

AOF kurser for udenlandske medlemmer

På BAT’s konference den 15. november om udenlandsk arbejdskraft hørte vi et oplæg fra AOF om, hvordan de kan etablere danskkurser og andre kurser for vores udenlandske medlemmer. Enkelte af deltagerne på konferencen har allerede kontaktet AOF herom, og i BAT har vi nu formelt indgået en samarbejdsaftale med AOF særligt rettet imod udenlandske medlemmer…. Læs mere

08-05-2017

Godt initiativ mod asbest i byggeriet

Det er kærkomment, at beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen nu har sat gang i at begrænse udsættelsen for asbest i byggeriet, siger LO-næstformand Ejner K. Holst efter nedsættelse af asbest-udvalg. Arbejdsgruppen, som havde sit første møde i Beskæftigelsesministeriet i dag, sammensættes af Arbejdstilsynet og organisationer i byggeriet. LO og byggefagene i BAT er begejstrede for Lund… Læs mere

24-04-2017

Finansministeren sparer på skillingerne, mens han lader dalerne rulle

I Politikken tirsdag d. 18. april 2017 gør Finansminister Kristian Jensen sig til talsmand for, at kommunerne skal bygge og renovere mindre. Kristian Jensen er bange for overophedning, især i Bygge- og Anlægsbranchen, hvor han hævder, at der allerede er mangel på arbejdskraft.   Det er alment kendt, at folkeskoler, veje, kloakker, daginstitutioner, plejehjem og… Læs mere

15-02-2017

PEFC legitimerer social dumping

De to verdensomspændende certificeringssystemer for bæredygtigt skovbrug, FSC og PEFC, stilles lige i den offentlige indkøbspolitik. Det fremgår således af vejledningen til ”Cirkulære om sikring af bæredygtigt træ i statens aftaler om vareindkøb, tjenesteydelser og bygge- og anlægsarbejder”, at både FSC og PEFC anerkendes som dokumentation. Med hensyn til arbejdstagernes rettigheder og løn- og arbejdsvilkår… Læs mere

20-01-2017

EU-Kommissionens forslag om et Service Card vil være en blanco check til social dumping

  EU-Kommissionens forslag, fra den 10. januar, til indførelsen af et frivilligt elektronisk Service Card for tjenesteydere, der lever tjenester, herunder udstationerende bygge- og anlægsvirksomheder, vil være en blanco check for social dumping. Fra Bygge-, Anlægs- og Trækartellet (BAT), ønsker vi en klar tilkendegivelse fra den danske regering til EU’s institutioner om, at vi er… Læs mere

10-01-2017

Masser af tidsspilde i byggeriet

I byggeriet er der et særligt forhold, der gør sig gældende, når vi taler arbejdskraftmangel og produktivitet, og det er anvendelsen af tiden. En hel del undersøgelser fra konkrete byggeprojekter viser, at bygningsarbejderne står uvirksomme hen i omkring en tredjedel af arbejdstiden. Man står typisk uvirksom hen, fordi man venter. Venter på at nogen foran… Læs mere

06-01-2017

Bygningsarbejdere har daglige smerter, viser ny forskning

I en ny undersøgelse sætter forsker ved Roskilde Universitet, Jeppe Ajslev, fokus på fysisk belastning og smerte samt forekomsten af muskel- og skeletbesvær (MSB) i byggebranchen. Hans resultater viser, at rigtig mange bygningsarbejdere oplever smerter hver dag eller flere gange om ugen, og at mange oplever det som normen og kulturen i branchen at ignorere… Læs mere

17-11-2016

Bedre forhold for migrantarbejdere på FIFA 2022 byggepladserne i Qatar

Den 15. november 2016 har BWI, Den internationale fagforening for bygningsarbejdere, og SCDL, som er den ansvarshavende organisation for levering af infrastruktur til FIFA verdensmesterskaberne i Qatar i 2022, underskrevet en aftale, som giver ret til at foretage fælles inspektioner på byggepladserne. Dette er første spæde skridt i retning af at skabe bedre forhold for… Læs mere

07-11-2016

Aktion afslører støj og støv i byggeriet

Byggefagforeningerne i BAT har netop besøgt 70 byggepladser landet over som led i en aktion med fokus på støj og støv. Resultatet vækker bekymring Resultater På mere end halvdelen af byggepladserne er der problemer med støj og/eller støv. Støj: Mange steder bliver støj ikke forebygget, fx vha. støjskærme, og ofte bruges ikke høreværn ved støjende… Læs mere

04-11-2016

Gode penge samler støv – investér i et godt arbejdsmiljø

  Indsatsen for et bedre arbejdsmiljø bliver sat på smalkost med regeringens forslag til finanslov for 2017. Regeringen vil skære dybt i midlerne til Arbejdstilsynet, der med forslaget til finanslov står til at miste over 60 årsværk alene blandt det personale, der fører kontrol med sikkerhed og sundhed på arbejdspladserne. Søren Schytte, formand for arbejdsmiljøudvalget… Læs mere

27-10-2016

Arbejdsklausuler er kommet for at blive

Af Gunde Odgaard, sekretariatschef i Bygge- Anlægs- og Trækartellet For præcis 15 år siden begyndte vi i Bygge- Anlæg- og Trækartellet med at opfordre kommuner og de daværende amter til at indføre arbejdsklausuler i deres udbud og bygge- og anlægskontrakter. Det skete med udgangspunkt i ILO-konvention 94’s bestemmelser om løn- og arbejdsvilkår for udenlandske arbejdstagere… Læs mere

31-08-2016

Regeringen slækker på kontrollen med sikkerhed og sundhed

Venstre skærer igen i Arbejdstilsynets kontrol med sikkerhed og sundhed i 2017 – det sker efter at selvsamme regering i 2016 fjernede over 100 årsværk fra Arbejdstilsynet. Hvordan kan Venstre tale om behovet for flere gode jobs og bedre velfærd den ene dag og skære massivt ned på kontrollen med sikkerhed og sundhed på arbejdspladserne… Læs mere

22-08-2016

Synlighed om virksomhedernes uddannelsesindsats

Med trepartsaftalen om flere praktikpladser indføres der som et særligt element en såkaldt ”måluddannelsesratio”. Denne Måluddannelsesratio fortæller om en virksomhed påtager sig sin del af uddannelsesforpligtigelsen overfor praktiksøgende. Dermed bliver det helt klart og synligt for alle, hvem der uddanner, og hvem der kører på frihjul. Med denne synlighed i hånden kan kunder og bestillere… Læs mere

15-08-2016

Klagenævnet for udbud blåstempler kædeansvar

I en kendelse fra Klagenævnet for Udbud den 2. august i år giver Klagenævnet Region Hovedstaden medhold i brugen af arbejdsklausuler og kædeansvar overfor hovedentreprenører og tilbudsgivere. Det er dermed en blåstempling af, at bygherrer er i sin gode ret til at kræve ordnede løn- og arbejdsvilkår, og at dette krav kan følges op med… Læs mere

09-06-2016

Nye EU-grænseværdier beskytter ikke godt nok mod kræft

EU-Kommissionen har stillet forslag til nye grænseværdier for 13 stoffer og materialer i EU’s kræftdirektiv. Det er ikke hverdagskost. Især to ting springer i øjnene i forslaget: • Respirabelt krystallinsk kvarts omfattes af kræftdirektivet. Det er positivt. Kvartsstøv bliver dannet, når man fx bearbejder granit og beton eller sandblæser. Det respirable støv giver risiko for… Læs mere

27-05-2016

BAT lancerer ny arbejdsmiljøuddannelse

BAT har tidligere med stor succes afholdt arbejdsmiljøkurser og efterspørgslen på kurserne er igen stor. Derfor lancerer BAT nu en ny arbejdsmiljøuddannelse for alle arbejdsmiljørepræsentanter, deltagere på sikkerhedspatruljer og andre arbejdsmiljøinteresserede. Uddannelsen skal klæde deltagerne på til at styrke arbejdsmiljøarbejdet på byggepladserne og til at være aktive i byggepatruljer, faglige netværk om arbejdsmiljø og meget… Læs mere

26-05-2016

Blacklistede bygningsarbejdere i England har vundet stor sejr!

En lang kamp for oprejsning er foreløbig vundet for organiserede bygningsarbejdere i England. Syv år har det taget at opnå forlig mellem fagforeningerne og en række byggevirksomheder i en sag om diskrimination mod bygningsarbejdere med tilknytning til fagbevægelsen. Skandalen kom frem i lyset i 2009, hvor en liste med over 3.000 navne blev afsløret. Navne… Læs mere

30-10-2015

Aktion afslører manglende sikkerhed i byggeriet

Byggefagforeningerne i BAT har netop besøgt 64 byggepladser landet over. Det skete som led i en aktion for et bedre arbejdsmiljø. Resultatet er direkte nedslående. Resultater På op mod 2/3-dele af de besøgte byggepladser blev der konstateret brud på arbejdsmiljøloven i form af dårlig sikkerhed med risiko for ulykke Listen over fejl og mangler er… Læs mere