15-11-2021

Pæne lønstigninger i byggeriet

3. kvartals løntal fra DA viser, at timelønnede i bygge- og anlægsbranchen er steget 4,3 procentpoint i løn. Det er naturligvis en konsekvens af den høje aktivitet i branchen men afspejler også den generelle prisudvikling i samfundet med en inflation på 3 procentpoint. Reallønstigningen, eller den forøgede købekraft, er således på 1,3 procentpoint i gennemsnit… Læs mere

12-11-2021

BAT fortæller svenske bygningsarbejdere om muligheder i Danmark

BAT inviterer den 12. november sammen med svenske Byggnads til informationsmøde i Malmø. På mødet fortæller BAT om mulighederne og vilkårene for at arbejde i byggeriet i Danmark. BAT-Kartellet har altid arbejdet sammen med Byggnads i Sverige om alt fra grænseoverskridende problemer, overenskomster, udveksling af gode erfaringer og meget andet. Men som noget nyt er… Læs mere

27-10-2021

Europa-Parlamentet med nyt forslag om ID-kort

Den 26. oktober stemte Europa-Parlamentet om en resolution, der bl.a. tog første skridt mod at indføre et ID-kort for vandrende arbejdskraft i EU. Resolutionen blev vedtaget med bred politisk opbakning, og således stemte 45 medlemmer for resolutionen og kun fem imod. Resolutionen skal efterfølgende stemmes om ved parlamentets plenarforsamling senere på året, men den brede… Læs mere

21-10-2021

BAT afholder konference om arbejdsklausuler

Den 21. oktober afholdte Bygge-, Anlægs- og Trækartellet (BAT) en konference i København om brugen af arbejds-, lærlinge- og arbejdsmiljøklausuler i bygge- og anlægssektoren. Klausuler er efterhånden udbredt til langt de fleste kommuner, som skriver dem ind i deres udbud. Desværre er vejen lang fra en kontrakt med en arbejdsklausul, til byggepladser, der lever op… Læs mere

18-10-2021

Sofie Hæstorp Andersen besøger Papirøen med BAT

Sofie Hæstorp Andersen besøger byggeplads med store fremtidsudsigter Papirøen var i over 300 år et industrielt område, hvor københavnske virksomheder opbevarede råmaterialer til bl.a. de store trykkerier. I 2013 forlod industrien Papirøen, og man har siden da eksperimenteret med at gøre øen til en integreret del af det københavnske byliv med kulturattraktioner og madboder. Øens… Læs mere

09-03-2021

Pressemeddelelse: Illegal arbejdskraft på Femern

Pressemeddelelse Illegal arbejdskraft på Femern Morgenens anholdelser af 28 illegale arbejdstagere på Femern Forbindelsen, må få alle alarmklokker til at ringe hos Bygherren Femern A/S og dens ejer, den danske stat, ved Transportminister Benny Engelbrecht. At der overhovedet kan forefindes illegal arbejdskraft på projektet, peger på et behov for skærpet kontrol af konsortierne og deres… Læs mere

24-02-2021

KLIMAKRAV I BYGGERIET FRA 2023

Ekstrakt af Baggrundsnotat – Klimakrav i byggeriet fra 2023 Byggesektoren har brug for at gøre deres del i den grønne omstilling af vores samfund og dette er sektoren også ivrig til at bidrage med. I den forbindelse har en række af byggeriets brancheorganisationer udarbejdet et notat som anbefaler, at der indføres en række klimakrav i… Læs mere

25-01-2021

Energirenovering af den eksisterende bygningsmasse herunder EU-initiativet Renovation Wave

Præsentation for Folketingets Energiudvalg og Boligudvalg fredag en 22. januar 2021. Energirenovering af den eksisterende bygningsmasse herunder EU-initiativet Renovation Wave. Af Gunde Odgaard, sekretariatschef i Bygge-, Anlægs- og Trækartellet (BAT). Kære udvalgsmedlemmer, Jeg måtte desværre, med kort varsel, melde forfald til at deltage i Høringen om Bæredygtigt Byggeri fredag den 22. januar. Det skal jeg… Læs mere

16-11-2020

PRESSEMEDDELELSE – PÆNE LØNSTIGNINGER I BYGGERIET

PRESSEMEDDELELSE PÆNE LØNSTIGNINGER I BYGGERIET Af Gunde Odgaard, Sekretariatschef i Bygge-, Anlægs- og Trækartellet som kan kontaktes på mobil: 4074 7475. Bygge- og anlægsarbejderne har i 3. kvartal i gennemsnit opnået lønstigninger på 2,5 procentpoint. Det dækker over, at apteringsfagene (murer, tømrer, beton, malere m.fl.) har en stigning på 2,6 procentpoint, mens installationsfagene (elektrikere og… Læs mere

09-11-2020

MANGE BYGGEVIRKSOMHEDER TRODSER REGERINGENS CORONAANBEFALINGER!

PRESSEMEDDELELSE MANGE BYGGEVIRKSOMHEDER TRODSER REGERINGENS CORONAANBEFALINGER! Selvom regeringen på det kraftigste har anbefalet, at folk ikke rejser ind og ud af syv nordjyske kommuner, ser vi alligevel et stort antal bygningsarbejdere, som både fragtes ind til disse kommuner, men i høj grad også sendes ud på opgaver i hele landet. Det gælder ikke mindst bygningsarbejdere,… Læs mere

14-08-2020

Reallønsfremgang i byggeriet på trods af Coronaen.

Dansk Arbejdsgiverforenings lønstatistik fra 2. kvartal 2020 viser lønstigninger til bygningsarbejderne på 1,9 pct., hvilket er lidt mere end alle branchers samlede gennemsnit på 1,8 pct. Stigningen svarer imidlertid til en aftagende lønstigningstakt fra 2,6 pct. i 1. kvartal 2020 til 1,8 pct. i 2. kvartal 2020 og er den laveste lønstigningstakt de seneste 5… Læs mere

01-07-2020

REGERINGEN OG ET FLERTAL I FOLKETINGET ÅBNER FOR SOCIAL DUMPING

København, den 30. juni 2020 Af Gunde Odgaard, sekretariatschef i Bygge-, Anlægs- og Trækartellet. Et stort flertal i Folketinget vedtog for en uge siden en lov, som giver fra den 1. juli, giver såkaldte ”faglærte fra ikke-EU-lande” adgang til det danske arbejdsmarked. Ordningen er en udvidelse af den nuværende positivliste, men indeholder et sælsomt mix… Læs mere

28-05-2020

Debat: Anlægsloftet skal også væk i 2021

DEBATINDLÆG fra ALTINGET den 28. maj 2020.  Der er brug for at skabe aktivitet, der giver beskæftigelse, da coronakrisen har ført til høj ledighed i byggeriet. Anlægsloftet bør suspenderes i 2021, så kommunerne kan udbyde opgaver til gavn for klimaet, beskæftigelsen og brugerne, skrive en række byggeaktører. Af Lene Espersen, Henrik Garver, Gunde Odgaard og… Læs mere

14-05-2020

Regeringens boligudspil dækker ikke det reelle renoveringsbehov

DEBAT: Regeringens udspil til en grøn boligpakke svarer slet ikke til det reelle renoveringsbehov i den almene boligsektor. Derfor risikerer vi, at der om få år vil opstå en ny kø af renoveringsprojekter, der vil skabe et vedligeholdelsesefterslæb skriver Henrik L. Bang. Af Henrik L. Bang Direktør i Bygherreforeningen og talsmand for branchepartnerskabet Renovering på… Læs mere

07-05-2020

Replik: Fremrykkede renoveringer er på ingen måde oversolgt

Læs på altinget: REPLIK: I stedet for at kritisere 453 fremrykkede renoveringer i almene boliger for ikke at være grønne nok i sig selv, skulle man i stedet løfte blikket og se på, hvad de langsigtede, grønne effekter bliver af dem, mener fire aktører på området. Af Gunde Odgaard, Lene Espersen, Bent Madsen og Michael… Læs mere

28-04-2020

Sådan kan dansk økonomi kickstartes

af Erik Bjørsted, cheføkonom, AE Ole Just, cheføkonom, HK Thomas Søby, cheføkonom, Metal & Frederik I. Pedersen, cheføkonom, 3F Læs også artiklen på: https://finans.dk/debat/ECE12101001/saadan-kan-dansk-oekonomikickstartes/?ctxref=forside https://eksperten.com/dk/laan-penge/ https://eksperten.com/dk/samlelaan/ Genåbningen af Danmark er nu så småt begyndt, og mere er formentlig på vej de kommende uger. Få andre lande er også i gang med en genåbning i det… Læs mere

20-04-2020

Landsbyggefonden kan sikre praktikpladser

Lige nu er der ifølge Dansk Byggeri tabt 7.500 praktikpladser på coronakrisen. Det er en katastrofe for de unge, men også dybt problematisk for byggeriet og hele samfundsøkonomien i fremtiden. Lige nu fremsættes mange gode forslag til, hvordan vi sikrer de unges erhvervsuddannelser. Et forslag, som ikke koster staten noget, er Landsbyggefonden. Ud over de… Læs mere

20-04-2020

Iltert opråb til minister: Stram nu corona-regler!

Fagbevægelse, eksperter og politikere kræver, at udenlandske arbejdere skal i karantæne Læs den oprindelige artikel hos Ekstra Bladet her https://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/iltert-opraab-til-minister-stram-nu-corona-regler/8094200 Følg BAT på twitter  @batkartellet https://twitter.com/batkartellet Af Nick Sturm Peter Hummelgaard har fået et blakket ry i fagbevægelsen. Beskæftigelsesministeren klandres for uansvarligt nøl og for at sætte økonomi over sundhed hos danske håndværkere ved ikke at… Læs mere

17-04-2020

14 dages karantæne for udenlandske håndværkere giver tryghed for bygningsarbejdere

I Bygge-, Anlæg- og Trækartellet er vi naturligvis optaget af kampen mod social dumping. Men i denne tid er vi mest optaget af, at alle vores medlemmer trygt skal kunne gå på arbejde uden unødig risiko for smitte, skriver BAT-kartellets bestyrelse i dette debatindlæg Læs artiklen her https://www.information.dk/debat/2020/04/14-dages-karantaene-udenlandske-haandvaerkere-giver-tryghed-byggearbejdere følg BAT på twitter, @batkartellet: https://twitter.com/batkartellet Informations… Læs mere

01-04-2020

PRESSEMEDDELELSE

Nok må være nok – nu må politikerne på banen Af Søren Schytte, Formand for BAT-Kartellets arbejdsmiljøudvalg 1. april 2020 Efter A4-arbejdsmiljø rapporterede om Region Hovedstadens hemmeligholdelse af asbestfund ved opførslen af Ny Hvidovre Hospital, appellerer BAT-Kartellet til, at de danske asbestregler igen får det nødvendige politiske fokus. Hvis vi for alvor skal have stoppet… Læs mere

27-03-2020

Anlægsloftet suspenderes for 2020 – vigtigt for bygningsarbejderne i Danmark

 Af Gunde Odgaard, Sekretariatschef i BAT  Finansministerens og KL’s aftale om at suspendere Anlægsloftet for resten af 2020 er et vigtigt led i at holde hånden under dansk økonomi. De opgaver der fremrykkes for i alt 2,5 mia. kr. vil på en god dag kunne skabe henved 5.000 årsværk medregnet dynamiske effekter af tiltagene. Det… Læs mere

20-03-2020

Begræns smitten på byggepladsen og i skurvognen

20.3.2020 12:33:52 CET | Dansk Byggeri @batkartellet Fagbevægelsen og arbejdsgiverne appellerer til, at arbejdet i bygge- og anlægsvirksomhederne fortsat holdes i gang. Og det er ekstremt vigtigt, at vi passer på hinanden ude på byggepladserne, lyder det i en fælles opfordring fra Dansk Byggeri, TEKNIQ Arbejdsgiverne, Bygherreforeningen og BAT-Kartellet. Sammen anbefaler de en række konkrete tiltag, der… Læs mere

20-03-2020

Lad kommunerne bryde anlægsloftet og hjælpe de trængte byggevirksomheder – og klimaet

Finansminister Nicolaj Wammen sagde forleden, at han ikke vil udelukke noget greb i værktøjskassen for at hjælpe virksomhederne igennem coronakrisen, og at det også gælder kommunernes anlægsloft. Brancheorganisationerne Dansk Byggeri, Dansk Arkitektvirksomheder, FRI og BAT Kartellet opfordrer derfor finansministeren og Folketinget til at sætte handling bag ordene og give dispensation til kommuner, der renoverer, hvis… Læs mere

18-03-2020

Sådan begrænser i smitten på pladsen og i skuret

Corona og byggeriet Corona-virussen har for alvor ramt Danmark, og det skal tages alvorligt. Er du fortsat på arbejde som bygningsarbejder skal du være ekstra opmærksom og nøje følge myndighedernes anbefalinger. Hvis du er i tvivl om hvad du skal gøre, bør du kontakte din leder eller AMR. Se mere på: www.coronasmitte.dk www.sst.dk/corona   På… Læs mere

09-03-2020

Energirenovering er suveræn som metode til lavere CO2-udledning

København, den 9. marts 2020 PRESSEMEDDELELSE  Twitter: @batkartellet @gundeodgaard1 #grønlogik Fra Bygge-, Anlægs- og Trækartellet Klimarådet anbefaler i en netop offentliggjort rapport, at vi skal spare mere på energien i vores bygninger. Det bakker byggeforbundene i BAT fuldt og helt op om og sender en opfordring til klimaminister Dan Jørgensen om at tage Klimarådets forslag… Læs mere

08-11-2019

Formand for BAT, Claus von Elling: Sådan bekæmper vi social dumping effektivt

DEBAT: Regeringen bør arbejde for at få skærpet udbuds- og tildelingskriterierne som led i finanslovsforhandlingerne for at mindske den sociale dumping i byggebranchen.   Af Claus von Elling Formand for Bygge-, Anlægs- og Trækartellet (BAT) Vi ser i stigende grad offentlige udbud inden for bygge- og anlægssektoren, hvor man bagefter må undre sig over, hvorfor… Læs mere

08-11-2019

Ny BAT-formand: Nye udbudsbetingelser skal fjerne social dumping

http://em2.altinget.dk/wf/click?upn=hMMhuC-2BqO4RFlFbr-2FMqFqVuS2diJa-2Bl-2FEuxfSRFggv7g5LNyrt1H3RRPRFU-2BQMHd8fw2h-2BdUy6RTJfkTEXL9yP6USFNmeoEYRdwbc2cQ3YAWTiJKi0Y2s9En3CD89V7KKRN0AmKUn82XzY-2FpZAg3GKp0hwamNq1PE1rC1uhaXmgVrN3vJxVb7VuRi2xA4SewEhKmJqlvFKcrOCY5NtrjMu6sNlqXC9qgyZqyvx6NOZFNaedtfDkstVwnq8VHpRNMZKViHYoA8lTqEV2VHEnU97SrLlqE0Xe3uQV7Y1KxTMj-2F0G15-2BZEyBo3XymxYYBp3iQwaE8Lu07232YwCHXmIYg-3D-3D_bgMz1-2BBidWQ3wcPewwcNCW98wyX-2FAAIPjc1h08oseGRLnZwjvLUrsxWOmJZ8KkTgc1Ev4gUP9fMlda-2F3wS2ZidZfunpKRKXxTf67YwRZzOIjUsjAWwU1Ko9LRW3Kxqw9ad4vqfbb4-2Bg4fgJo8xUkSPByRf6r65zEEH8zomTwbchOD8HzDtwiztqRjDdX8OSM-2BhBauPKZUfgppTEElRheElJnaHWCepSNvV9VeG3McrAMkyjf4rMsgueWeTM0nKynBEEwfYXPGKC6IkwlYByB7A-3D-3D

25-09-2019

Korte praktikaftaler stresser de unge

KLIK PÅ LINK: https://www.dr.dk/tv/se/tv-avisen-med-sporten/tv-avisen-23/tv-avisen-2019-09-23-18-29?queryhash=!%2F00%3A15%3A44    Indslaget starter 15:49 min. inde i programmet. Andelen af korte praktikaftaler i byggeriet er steget markant, og det stresser eleverne, lyder kritikken fra flere fagforbund i byggebranchen. De korte uddannelsesaftaler giver en virksomhed mulighed for at have en lærling i et halvt eller et helt år i stedet for at være… Læs mere

23-09-2019

Social Dumping i EU.

TRYK PÅ LINK  OG HØR INTERVIEW MED GUNDE ODGAARD OM FAIR OG FRI BEVÆGELIGHED I EU: SOCIAL DUMPING I EU  

06-09-2019

Kommuneaftale hæver anlægsramme med 19,1 mia. kroner og Klimaministeren vil lave bindene mål for energieffektivitet i bygninger

Læs tweet her: BAT https://twitter.com/batkartellet/status/1169923209497645057 Kommuneaftalen peger fremad, og de 1,3 mia. kr falder på et meget tørt sted. vi har brug for #energirenoveringer og bedre #indeklima på vores institutioner – vores medlemmer er klar til at levere det DANSK BYGGERI: Så kom den – aftalen ml. @kommunerne og @regeringDK – godt med løft i anlægsniveauet… Læs mere

02-09-2019

Høring vedr. udkast til forslag til lov om anlæg af Nordhavnstunnel

I Bygge- Anlægs- og Trækartellet (BAT) støtter vi det fremlagte forslag til etablering af en Nordhavnstunnel. Det gør vi fordi, Nordhavnstunnelen er en afgørende forudsætning for og et intelligent løft af trafikken til og fra Nordhavn. Vi ser Nordhavnstunnellen som en del af en Østlig Ringvej, der går hele vejen rundt om København, som er… Læs mere

28-08-2019

DI og BAT: Politikere skal vedtage tiårig plan for investeringer i infrastruktur

Af Af Michael Svane og Gunde Odgaard Direktør i DI og sekretariatschef i BAT Følg os på @batkartellet Læs den på altinget her:  https://www.altinget.dk/transport/artikel/di-og-bat-politikere-skal-vedtage-tiaarig-plan-for-investeringer-i-infrastruktur DEBAT: Investeringer i infrastruktur er lige så dyre og langvarige, som de er nødvendige. Derfor er der brug for brede politiske aftaler, der løber over flere regeringsperioder, mener DI og BAT. Af… Læs mere

26-06-2019

GOD START FOR NY REGERING

PRESSEMEDDELELSE Fra Bygge-, Anlægs- og Trækartellet. God start for ny regering Når Mette Frederiksen præsenterer sin Socialdemokratiske regering, har den allerede fået en god start med indgåelsen af det såkaldte ”forståelsespapir” med EL, SF og RV. Det sætter et nyt anderledes og bedre fokus for Danmarks fremtid. For Bygge-, Anlægs- og Trækartellet (BAT) er det… Læs mere

18-06-2019

EU-Kommissionen: Danmark har forsømt energieffektivisering i årevis

18. juni 2019 PRESSEMEDDELELSE EU-kommissionen har i dag fremlagt en vurdering af Danmarks energi- og klimaplaner, og fremsætter i den sammenhæng en usædvanlig hård kritik af den danske energieffektiviseringsindsats. Energieffektivisering er det område, Kommissionen kritiserer hårdest og opfordrer Danmark til et regulært kursskifte og til at iværksætte et væsentligt øgede ambitioner og indsatsniveau for at… Læs mere

28-05-2019

Nye standarder for bæredygtighed i byggeriet – en dansk styrkeposition Af: Morten Bødskov, MF (S) – Michael H. Nielsen, direktør, Dansk Byggeri – Gunde Odgaard, sekretariatschef BAT-kartellet og Lene Espersen, direktør Danske Arkitektvirksomheder

DEBAT Bygge- og anlægsbranchen er afgørende for sammenhængskraften i hele Danmark, skriver dagens debattører I Dagbladet Licitationen: https://www.licitationen.dk/article/view/663262/en_dansk_styrkeposition POLITIK Den danske bygge- og anlægsbranche er i rivende udvikling. Mens danske arkitekter og rådgivere eksporterer danske løsninger til udlandet, sætter de danske bygge- og anlægsvirksomheder nye standarder for bæredygtighed, produktivitet og innovation herhjemme. Det skyldes, at… Læs mere

24-05-2019

Socialdemokratiet vi intensivere kampen imod social dumping

Socialdemokratiet vi intensivere kampen imod social dumping Følg os på: https://twitter.com/batkartellet Af Gunde Odgaard Se lanceringen af udspillet her: https://www.youtube.com/user/socialdemokraterne (d. 24 maj. kl. 14.30) Det er hæderligt, at der nu bliver taget ansvar for at skabe et mere retfærdigt arbejdsmarked i Danmark. Alt for længe har det været for let at svindle, dumpe lønninger… Læs mere

24-05-2019

Lønstigninger i byggeriet på 3,4 % i 1. kvartal

PRESSEMEDDELELSE: Lønstigninger i Byggeriet Af Gunde Odgaard, Sekretariatschef i BAT-Kartellet Dansk Arbejdsgiverforenings lønstatistik fra første kvartal viser pæne lønstigninger til bygningsarbejderne. Og nu for 3. kvartal i træk ligger lønstigningen i byggeriet på 3,4 %. Det er pænt over alle branchers samlede gennemsnit på 2,6 %. Det er ikke unormalt, at byggeriet under en højkonjunktur… Læs mere

23-05-2019

INVITATION: Ny, bred grøn alliance fremsætter klare ønsker til kommende regering

Danmark står over for store udfordringer, hvis vi skal nå i mål med Paris-aftalen. Klima- og energipolitikken skal sættes i et helt nyt gear. Derfor går en række virksomheder, fagforbund, erhvervsorganisationer og NGO’er sammen i en ny, bred grøn alliance for at sikre højere ambitioner i klimapolitikken for næste regeringsperiode. Alliancen lanceres tirsdag den 28…. Læs mere

22-05-2019

Opfordring til at stemme til Europa parlamentsvalget søndag d. 26. maj

  Af Gunde Odgaard, sekretariatschef i Bygge-, Anlægs- og Trækartellet. Følg batkartellet på Twitter: @batkartellet   Det er vigtigt, at fagbevægelsens medlemmer stemmer til Europaparlamentsvalget søndag d. 26. maj. Europa parlamentet har og får mere og mere indflydelse på spørgsmål, som er vigtige for arbejdstagere overalt i Europa. Det gælder eksempelvis, hvordan vi kommer social… Læs mere

21-05-2019

Lad os sammen skabe et nyt grønt energieventyr

  Følg BAT på twitter: @batkartellet   Lad os sammen skabe et nyt grønt energieventyr   15 ledere fra virksomheder, erhvervsorganisationer, fagforbund og ngo’er, (se nederst)   Politiken d. 21.05.2019   Klimadebatten handler ofte om kød, flyrejser og elbiler. Det er naturligvis helt centrale indsatsområder. Men vi glemmer alt for ofte de andre muligheder for grøn omstilling,… Læs mere

13-05-2019

Schaldemose og 3F: Id-kort skal forhindre social dumping i EU

Schaldemose og 3F: Id-kort skal forhindre social dumping i EU @batkartellet på twitter DEBAT: De vandrende arbejdstagere i EU skal have et id-kort, så myndighederne kan tjekke, om arbejdstageren samt underleverandøren arbejder under ordnede forhold, skriver Christel Schaldemose og Kim Lind Larsen. Af Christel Schaldemose (S) og Kim Lind Larsen Hhv. medlem af Europa-Parlamentet og… Læs mere

06-05-2019

Europa-Parlamentet skal sørge for, at Bygningsdirektivets energimålsætninger nås!

Af Gunde Odgaard, sekretariatsleder i BAT Det Europa-Parlament, der nu er på valg, gav os Bygningsdirektivet. Et Bygningsdirektiv, der opstiller konkrete mål for den energirenoveringsindsats, som EU-landene skal forfølge. Bygningsdirektivet forpligter os til at tænke grønt, når vi bygger og renoverer. Derfor er vi mange, der undrer sig over den politiske nedprioritering af klimaområdet, særligt… Læs mere

26-04-2019

Den nye arbejdsmiljøforlig er både en facade og et fundament

Det mener BAT-Kartellet, som længe har arbejdet for en stærkere tilsynsindsats og et bedre arbejdsmiljø til de ansatte i bygge- og anlægsbranchen. ”Aftalen indeholder et tilsyneladende stort beløb på 460 mio. kr. frem mod 2022, men de får hurtigt ben at gå på.” Det mener Søren Schytte, Formand i BAT-kartellets arbejdsmiljøudvalg. Der er nemlig i… Læs mere

05-03-2019

Kronik: Har energibranchen sejret ad helvede til?

Af Michael H. Nielsen, direktør, Dansk Byggeri KRONIK Energibranchen har haft succes med at overbevise os om at bruge løs af grøn energi. Men den grønneste energi er fortsat den, vi ikke bruger læs også artiklen her: https://borsen.dk/nyheder/opinion/artikel/11/220121/artikel.html Følg BAT-Kartellet på twitter: @batkartellet og modtag nyheder med det samme. I mange årtier har vi i… Læs mere

27-02-2019

Nye dagpengeregler i EU på vej

Af Casper Poulsen, november 2018 I 2014 godkendte BATs bestyrelse et notat om udviklingen på dagpengeområdet/social sikring i EU. Notatet beskriver, at den nuværende udvikling på området, kan medføre en tilbagevenden til de såkaldte ’dagpengefabrikker’, som man var vidne til i 70’erne. Nu er det bare udenlandske arbejdstagere, der med et minimum af beskæftigelse i… Læs mere

10-01-2019

Invitation til høring om klausuler og udbud

Bygge-, Anlægs- og Trækartellet (BAT) inviterer i samarbejde med Transport-, Bygnings- og Boligudvalget til høring om udbud i byggeriet med fokus på sociale klausuler og arbejdsklausuler. Høringen finder sted i Landstingssalen torsdag den 17. januar 2019 kl. 13.00 – 15.30. Når det offentlige skal bygge veje, jernbaner, broer, metro, nye bygninger m.v. sker det via… Læs mere

20-12-2018

Glædelig jul og godt nytår til alle jer fra alle os i BAT

Kære alle samarbejdspartnere Tak for året, der er gået og et godt og inspirerende samarbejde. Vi glæder os til at fortsætte med mange nye og spændende udfordringer i 2019.   Glædelig jul og godt nytår fra alle os i BAT  

30-11-2018

Mere fair bevægelighed end fri bevægelighed

Mere fair bevægelighed end fri bevægelighed Af Gunde Odgaard, Sekretariatschef i Bygge-, Anlægs- og Trækartellet, som kan kontaktes på mobil: 4074 7475 og Palle Bisgaard, Formand for BAT’s udvalg om udenlandsk arbejdskraft, som kan kontaktes på mobil: 2324 3251. Seks konkrete forslag til, hvordan udenlandsk arbejdskraft sikres imod social dumping. EU-skepsis breder sig i Europa…. Læs mere

21-11-2018

Byggefagene i BAT ser frem til det kommende Europæiske Arbejdsmarkedsagentur, som kan fremme mere fair bevægelighed i EU

Byggefagene i BAT ser frem til det kommende Europæiske Arbejdsmarkedsagentur, som kan fremme mere fair bevægelighed i EU Af Casper Arnsbo Poulsen, Bygge- Anlæg- og Trækartellet, som kan kontaktes på: mobil 4048 0619 – mail: casper.poulsen@batkartellet.dk Igennem årene har EU taget en række initiativer for at fremme den såkaldte arbejdsmobilitet i Europa. Dette er dybest… Læs mere

14-11-2018

DEBAT – Storme, kraftige regnskyl og oversvømmelser. Konsekvenserne af klimaforandringerne er her, og de stiller nye krav til vores bygninger, bymiljøer og infrastruktur

Af Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri, Rasmus Horn Langhoff, MF, Soc.dem., og Gunde Odgaard, Bat Kartellet Storme, kraftige regnskyl og oversvømmelser. Konsekvenserne af klimaforandringerne er her, og de stiller nye krav til vores bygninger, bymiljøer og infrastruktur. Men hvis danske virksomheder skal gøre sig gældende, skal vi have kendskab og adgang til den sidste nye… Læs mere

06-11-2018

SELVFORSKYLDT MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT af Gunde Odgaard

Byggevirksomhedernes evindelige klynkeri over mangel på arbejdskraft er langt hen ad vejen selvforskyldt. I Danmark er der lige knap 80.000 faglærte bygningsarbejdere, som arbejder i andre brancher. Især industrien, handel, transport og erhvervsservice er storaftagere af tidligere faglærte bygningsarbejdere. 42.000 er under 50 år. De resterede ca. 38.000 er over 50 år. Der er altså en… Læs mere

31-10-2018

PRESSEMEDDELELSE: Selv om den europæiske arbejdsmiljøuge var en af de sorteste, hvad angår dødsfald på danske arbejdspladser, er der små lys i mørket.

Selv om den europæiske arbejdsmiljøuge var en af de sorteste, hvad angår dødsfald på danske arbejdspladser, er der små lys i mørket. ”To mennesker mistede livet som følger af arbejdsulykker i uge 43 – kampen for et bedre arbejdsmiljø i byggeriet kræver politisk handling”, mener formand for BAT-Kartellets arbejdsmiljøudvalg, Søren Schytte. Byggefagene i BAT-kartellet var… Læs mere

29-10-2018

PÅ HERRENS MARK I FIELDS

På Herrens mark i Fields! Af Casper Arnsbo Poulsen, BAT-KARTELLET Torsdag d. 25. oktober var byggefagenes arbejdsmiljøpatrulje ude og se på byggepladser i København. Det skulle vise sig at blive en spændende dag, da Københavns byggeboom stadig ruller derudaf. Det første besøg førte miljøpatruljen til Amagercentret, som står midt i en stor renovering. Besøget vakte… Læs mere

19-10-2018

England skal have en tilpas dårlig aftale

England skal have en tilpas dårlig aftale Af Gunde Odgaard, sekretariatschef i Bygge-, Anlægs- og Trækartellet. Når England har valgt at udtræde af den Europæiske Union, så er det naturligvis i de resterende medlemsstaters klare interesse, at England får så tilpas dårlig en aftale, at det ikke giver de tilbageblevne EU-stater blod på tanden i… Læs mere

18-10-2018

S: Sats på danske arbejdsløse og unge i stedet for at sænke beløbsgrænsen

S: Sats på danske arbejdsløse og unge i stedet for at sænke beløbsgrænsenOpsvinget skal bruges til at få de sidste ledige med ind i på arbejdsmarkedet. Det er en klar prioritet for Socialdemokratiet. Regeringen vil omvendt sænke beløbsgrænsen og importere faglært arbejdskraft fra udlandet. Det går godt med økonomien i Danmark. Flere kommer i arbejde… Læs mere

10-10-2018

Visionær aftale om havnetunnel!

Visionær aftale om havnetunnel! Københavnertunnelgruppen glæder sig over, at regeringen sammen med Københavns Kommune i dag har lanceret et visionært projekt, der både tager hånd om trafik, trængsel, klimasikring, byudvikling og boligudbud. Vi er oppe på den helt store klinge her. Et projekt som den foreslåede Lynetteholm ser man kun ca. hvert 50. eller 100…. Læs mere

27-09-2018

Eksperters anbefalinger om arbejdsmiljø skuffer byggefagene

Regeringen bad i 2017 et ekspertudvalg om at gentænke arbejdsmiljøindsatsen i Danmark i erkendelse af, at arbejdsmiljøindsatsen er slået fejl, og det går den forkerte vej med danskernes arbejdsmiljø. Nu er ekspertudvalgets anbefalinger lagt frem. Er de 18 anbefalinger så nok til, at det langt om længe bliver sikkert at gå på arbejde i byggeriet?… Læs mere

31-08-2018

REGERINGENS FINANSLOVSFORSLAG

REGERINGENS FINANSLOVSFORSLAG Af Gunde Odgaard, Sekretariatschef i Bygge-, Anlægs- og Trækartellet som kan kontaktes på mobil: 4074 7475. Intet til social dumping Regeringens finanslovsforslag har i vanlig stil ikke medtaget social dumping og ordnede forhold på det danske arbejdsmarked. Det må eventuelle forligspartier så gøre opmærksom på og forhandle sig frem til efterfølgende. Pengene kan… Læs mere

24-08-2018

Arbejdsmiljøpolitisk konsulent, NYT JOB I BAT

STILLINGSANNONCE I BAT Arbejdsmiljøpolitisk konsulent Arbejdsmiljøpolitisk konsulent søges til Bygge- og Anlægs- og Trækartellet, BAT. Bygge- og Anlægs- og Trækartellet søger hermed en arbejdsmiljøpolitisk konsulent, som kan varetage bygningsarbejdernes arbejdsmiljø interesser i forhold til andre af byggeriets organisationer, myndigheder og i den politiske interessevaretagelse i Danmark og på EU niveau. Byggeriet er desværre plaget af… Læs mere

16-08-2018

Pæne lønstigninger I byggeriet, men bevar roen!

Pæne lønstigninger I byggeriet, men bevar roen! Af Gunde Odgaard Lønstigningerne for bygningsarbejdere var i gennemsnit i 2. kvartal 2018 på 3,3, pct. i forhold til samme tidspunkt året før. Det må siges at være nogle pæne lønstigninger, især i forhold til inflationen, men ikke af en størrelsesorden, så man må råbe alarm og overophedning…. Læs mere

04-07-2018

ENERGIFORLIG DER HALTER

ENERGIFORLIG DER HALTER  Af Gunde Odgaard, Sekretariatschef i Bygge-, Anlægs- og Trækartellet Samtlige partier i Folketinget indgik for få dage siden et nyt energiforlig. Hovedtiltagene handler om udbygning af den vedvarende energi, hvor blandt andet hele tre havvindmølleparker skal bidrage til den grønne omstilling. Derimod skæmmer det aftalen betydeligt, at der ikke er opstillet konkrete… Læs mere

03-07-2018

Nye tal fra Arbejdstilsynet afslører stigning i antallet af arbejdsulykker i byggeriet

Nye tal fra Arbejdstilsynet afslører stigning i antallet af arbejdsulykker i byggeriet Arbejdstilsynets årsopgørelse 2017 over anmeldte arbejdsulykker er netop lagt frem for Folketingets beskæftigelsesudvalg.[1] Tallene viser, at antallet af arbejdsulykker i byggeriet er steget med lidt over 700 svarende til 15% på blot 5 år. Med over 5.200 anmeldte arbejdsulykker i byggeriet i 2017… Læs mere

19-06-2018

Vejen ud af arbejdskraftmangel i byggeriet

Vejen ud af arbejdskraftmangel i byggeriet Af Gunde Odgaard, sekretariatschef i Bygge- Anlægs- og Trækartellet Arbejdskraftmangel i byggeriet og fare for overophedning fylder meget i den økonomiske debat. Til det sidste er der at sige, at lønstigningerne i de senest opgjorte løn tal fra Dansk Arbejdsgiverforening var på 2,8 pct. Det er OK lønstigninger, men… Læs mere

12-06-2018

God kommuneaftale om grundkapital i almene boliger.

God kommuneaftale om grundkapital i almene boliger. Af Gunde Odgaard Forleden faldt aftalen om kommunernes økonomi på plads. Den giver ekstra 800 millioner til kommunernes anlægsbudgetter i 2019 i forhold til 2018, hvilket der også er god grund til, da mange skoler, daginstitutioner, veje og kloakker trænger til en kærlig hånd, ikke mindst en kærlig… Læs mere

06-06-2018

Det energipolitiske pyramidespil

Det energipolitiske pyramidespil  Af Gunde Odgaard, Sekretariatschef i Bygge-, Anlægs- og Trækartellet Definitionen af et pyramidespil er: At når man får et tilbud, der lyder til at være for godt til at være sandt, så er det nok fordi, der er forkert. Så når regeringens energiudspil bygger på den forudsætning, at i fremtiden bliver al… Læs mere

06-06-2018

Havnetunnel skal med i kommende regeringsgrundlag!

Havnetunnel skal med i kommende regeringsgrundlag! Københavnertunnelgruppen glæder sig over, at regeringen langt om længe har sat politisk fokus på hovedstadens udfordringer og vækstpotentiale. – Når det går godt i København, spreder den positive udvikling sig til resten af landet. Der er ikke tale om et nulsumspil, hvor landets regioner kun kan få fremgang på… Læs mere

06-06-2018

Styrk de almene boliger

Regeringen og Finansministeriet ønsker, at den kommunale grundkapital i alment byggeri fra og med 2019 forhøjes fra de nuværende 10% til et betydeligt højere niveau. Grundkapitalen er det, som kommunerne betaler up front, når man bygger et nyt alment byggeri og at hæve denne betaling vil være en umanerlig dårlig ide. Det vil nemlig uden… Læs mere

25-05-2018

Pæne reallønsstigninger i bygge- og anlægsbranchen

Af Gunde Odgaard, sekretariatschef i Bygge-, Anlægs- og Trækartellet De netop offentliggjorte løntal fra DA’s lønstatistik viser, at arbejdere i bygge og anlægsbranchen i gennemsnit oplevede lønstigninger på 2,8 pct. i forhold til 1. kvartal 2017. Med et nuværende inflationsniveau opgjort af Danmarks Statistik til ca. 0,8 pct., så er der tale om rigtig pæne… Læs mere

25-05-2018

Arbejdstilsynet er blevet mere effektivt

Af David Grünhagen, BAT Arbejdstilsynet har siden november 2017 brugt en ny tilsynsmetode i bygge- og anlægsbranchen. Tidligere brugte Arbejdstilsynet den såkaldte risikobaserede tilgang. Det var ikke effektivt i bygge og anlæg, da det var svært at finde de relevante byggepladser. Der blev givet afgørelser til 22,6% af alle virksomheder i alle brancher mod kun… Læs mere

23-05-2018

Beskæftigelsesminister støtter ny asbest-plan i byggeriet

PRESSEMEDDELELSE udsendt fra Beskæftigelsesministeriet den 23-05-2018 Arbejdsgruppen om asbest har netop afleveret 20 nye anbefalinger til beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen. Asbest er for længst blevet forbudt i Danmark. Men desværre findes asbest fortsat i ældre bygninger og udgør derfor en sundhedsfare for ansatte i byggeriet, når de fx skal rive ned eller renovere. Derfor nedsatte… Læs mere

17-05-2018

Ghettopakken er en blandet buket med en stikkende torn!

Ghettopakken er en blandet buket med en stikkende torn! Tirsdagens aftale om at anvende 10 mia. kr., primært fra Landsbyggefonden, i udsatte almene boligområder, er en klar forbedring i forhold Regeringens første udspil, der ville have tømt Landsbyggefonden og anvendt midlerne til mange andre formål end renovering af almene boliger. Regeringens såkaldte ”refusion” blev taget… Læs mere

04-05-2018

AMBITIØST UDSPIL FRA SOCIADEMOKRATIET FOR GRØN OMSTILLING

AMBITIØST UDSPIL FRA SOCIADEMOKRATIET FOR GRØN OMSTILLING Socialdemokratiet har netop fremlagt et særdeles ambitiøst udspil for den grønne omstilling i Danmark. Udspillet adskiller sig derved fra det energipolitiske udspil som regeringen fremlagde i sidste uge. Socialdemokratiet ønsker at målsætningen for udbygningen af den vedvarende energi skal foregå hånd i hånd med energieffektivisering og konkrete mål… Læs mere

02-05-2018

Energieffektivitet og vedvarende energi sammentænkes i Tyskland

Energieffektivitet og vedvarende energi sammentænkes i Tyskland  –  Af David Grünhagen, BAT-Kartellet I 2014 vedtog den tyske forbundsdag et mål om, at byggemassen i 2050 stort set skal være klimaneutral. Forbruget af primærenergi i byggemassen skal sænkes med 80% i forhold til 2008. Det er et ambitiøst mål. Hvis man ’bare’ videreførte regler og tiltag… Læs mere

26-04-2018

PRESSEMEDDELELSE vedr. Energisparemål – oplæg til regeringens udspil i dag

Regeringens energipolitiske udspil er stort set blottet for tiltag om energieffektivitet og energispareindsatser. Det udkast til et nyt energiforlig, som regeringen i dag har fremlagt, bygger på en forventning om, at energi i fremtiden bliver vedvarende, der bliver rigeligt af den, og den bliver særdeles billig! For hvis ikke det er tilfældet, så er det… Læs mere

02-03-2018

Lejerne gidsler i regeringens ghettoplan

Lejerne står til at betale for regeringens plan – et Danmark uden parallelsamfund – og renoveringerne i den øvrige almene sektor sættes i stå! Alle midler i Landsbyggefonden er indbetalt af de almene lejere. Midlerne anvendes til renoveringer, nedrivninger, anlæggelse af veje m.v. m.v. samt boligsociale indsatser i de almene boligområder. Politikerne afgør hvert fjerde… Læs mere

01-02-2018

Energirenovering altafgørende for fremtidens energiforbrug

Energirenovering af bygninger skal med i den kommende energiaftale Det må være en klar tommelfingerregel, at når Danmark skal nå i mål med den grønne omstilling i år 2050, så kommer vi lettest og billigst derhen, hvis vi undervejs bliver bedre til at spare på vores energiforbrug. Desuden har vi siden 1973 tudet danskerne ørerne… Læs mere

03-01-2018

Vind titlen som Danmarksmester i renovering

Nu er der åbent for indstillinger til prisen som Danmarksmester i renovering. Frem til 1. marts kan alle indstille deres favoritrenoveringer til RENOVER prisen 2018. Prisen gives til et projekt, der er så godt, at det fortjener at kunne kalde sig danmarksmester i renovering og modtage en check på 100.000 kr. Uanset om du er… Læs mere

18-12-2017

BATS JULE-NYTÅRS-HILSEN

Kære alle kolleger, samarbejdspartnere og alle andre der undertiden besøger BAT’s hjemmeside. I ønskes alle en rigtig glædelig jul og et godt Nytår.    

18-12-2017

ÅBNING AF NY KØBENHAVNERTUNNEL

Pressemeddelelse fra Københavnertunnelgruppen (formand for Københavnertunnelgruppen Bo Sandberg kan kontaktes på 28 50 38 19)                                                                        december 2017 Nordhavnsvej giver momentum til samlet østlig ringvej! I dag åbner Nordhavnsvej, som der har været arbejdet på siden 2011. Men det er ikke kun Københavns Kommunes største vejanlæg nogensinde, der åbner. Det er også første etape af den… Læs mere

17-11-2017

Revision af Udstationeringsdirektivet

EU’s ministerråd og Europa Parlamentet har netop godkendt hver deres position i forhold til revision af det eksisterende udstationeringsdirektiv. Indledning Igennem mange år har vi fra BAT’s side i Danmark og på Europæisk plan presset på for, at udstationeringsvilkårene, som udstationerede bygningsarbejdere lever og arbejder under, forbedres væsentlig. Europe Parlamentet og EU’s Ministerråd har nu… Læs mere

03-11-2017

60 BYGGEPLADSBESØG

Aktion afslører farligt arbejde på byggepladser  København d. 3. november 2017 Byggefagforeningerne i BAT har netop besøgt 60 byggepladser landet over som led i en aktion med fokus på sikkerhed ved arbejde i højden og ergonomi  Resultatet vækker bekymring: Byggeriet lider stadig under store problemer med både farligt arbejde i højden og nedslidende arbejde Resultater… Læs mere

18-10-2017

Revision af Udstationeringsdirektivet

Europa Parlamentet stemmer positivt i forhold til revisions- og udstationeringsdirektivet. Beskæftigelsesudvalget i Europa Parlamentet stemte forleden om en række ændringsforslag i forhold til den revision, der i øjeblikket foregår omkring Udstationeringsdirektivet. Her blev det blandt andet besluttet at indstille til Kommissionen og Ministerrådet, at aflønning skal defineres i overensstemmelse med national lov og praksis. Rejse,… Læs mere

20-09-2017

Aftale mellem BAT og Region Hovedstaden skal sikre overholdelse af klausuler

  Region Hovedstaden og Bygge-, Anlægs- og Trækartellet har indgået en aftale, der skal sørge for, at regionens sociale klausuler overholdes på byggepladser. Aftalen skal være med til at sikre arbejdsmiljøet og ordentlige arbejdsvilkår og være et værn mod underbetaling af udenlandsk arbejdskraft.   Læs pressemeddelelsen her

18-09-2017

Forsøg med ny metode til tilsyn med arbejdsmiljøet

Arbejdstilsynet indfører nu en ny metode til at føre tilsyn med arbejdsmiljøet på byggepladser. Metoden går på to ben, nemlig kontrol og dialog. Arbejdstilsynet foretager først uanmeldt kontrol af arbejdsmiljøet på byggepladserne. Derefter gennemfører Arbejdstilsynet et dialogmøde hos de virksomheder, projekterende og bygherrer, der har fået påbud for et materielt arbejdsmiljøproblem. Metoden indføres som forsøg… Læs mere

31-08-2017

Regeringen slækker på kontrollen med sikkerhed og sundhed

Det truer arbejdsmiljøet på landets byggepladser, at regeringen skærer på Arbejdstilsynets kontrol med sikkerhed og sundhed igen i 2018. Med regeringens forslag til finanslov står Arbejdstilsynet til at miste millioner af kroner i 2018. Arbejdstilsynets personale reduceres med 24 årsværk fra 606 årsværk i 2017 til 582 i 2018. Det svarer til fald på 4%…. Læs mere

15-08-2017

DA’s løntal viser, at der ikke er grund til nervøsitet for overophedning i byggeriet

Trods god gang i beskæftigelsen og lav ledighed, så udviser bygningsarbejderne stadigvæk løntilbageholdenhed. Således viser DA’s løntal fra i dag, at den årlige stigningstakt opgjort i 2. kvartal 2017 er på 2,8 pct. Det dækker imidlertid over, at funktionærerne havde en årlig stigningstakt på 3,1 pct., medens arbejderne nøjedes med 2,7 pct. For samtlige grupper… Læs mere

09-08-2017

REGERINGEN ØNSKER DETAILSTYRING AF DEN ALMENE SEKTOR

Af Gunde Odgaard, Sekretariatschef i Bygge-, Anlægs- og Trækartellet     Vil regeringen have staten til at drive bankvirksomhed? Næppe! Så regeringens forslag om at lade realkreditlånene til det almene boligbyggeri overgå til statslån, må have en anden hensigt end det påståede besparelsespotentiale, som Regeringen og Finansministeriet holder sig til!   Flere økonomer har allerede… Læs mere

31-07-2017

Vejen ud af arbejdskraftmangel i byggeriet

Af Gunde Odgaard, sekretariatschef i Bygge- Anlægs- og Trækartellet BAT’s ledighedstal for juni 2017 viser, at der i gennemsnit var 2,7 pct. ledige bygningsarbejdere. Det er et dejligt lavt tal. Imidlertid dækker tallene over lidt større udsving mellem de enkelte faggrupper idet Malerne har 4,7 pct. ledighed, medens Elektrikerne har 1,1 pct. ledighed. Der er… Læs mere

09-05-2017

AOF kurser for udenlandske medlemmer

På BAT’s konference den 15. november om udenlandsk arbejdskraft hørte vi et oplæg fra AOF om, hvordan de kan etablere danskkurser og andre kurser for vores udenlandske medlemmer. Enkelte af deltagerne på konferencen har allerede kontaktet AOF herom, og i BAT har vi nu formelt indgået en samarbejdsaftale med AOF særligt rettet imod udenlandske medlemmer…. Læs mere

08-05-2017

Godt initiativ mod asbest i byggeriet

Det er kærkomment, at beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen nu har sat gang i at begrænse udsættelsen for asbest i byggeriet, siger LO-næstformand Ejner K. Holst efter nedsættelse af asbest-udvalg. Arbejdsgruppen, som havde sit første møde i Beskæftigelsesministeriet i dag, sammensættes af Arbejdstilsynet og organisationer i byggeriet. LO og byggefagene i BAT er begejstrede for Lund… Læs mere

 

Royal CBD

Royal CBD

Royal CBD

Royal CBD

Royal CBD

Royal CBD