Vagtskifte i BAT-kartellet

BAT-kartellets bestyrelse har besluttet, at tiden er inde til vagtskifte på posten som sekretariatsleder

“Vi har efter grundige overvejelser besluttet, at timingen er rigtig i forhold til, at nye kræfter skal tage over i vores sekretariat.”

“Det sker ikke mindst i lyset af, at byggeforbundene og medlemmerne er stadigt mere afhængige af vores interessevaretagelse i bl.a. det europæiske samarbejde,” siger BAT-kartellets formand Claus von Elling.

Claus von Elling retter i den forbindelse en varm og kæmpe tak til den nuværende sekretariatsleder, Gunde Odgaard, som har arbejdet for BAT-kartellet i knap 29 år – heraf knap 23 år som sekretariatsleder:

“Gunde Odgaard har i snart tre årtier ydet en dygtig, engageret indsats for de danske bygningsarbejdere, som vi skylder ham stor anerkendelse og tak for.

Vilkårene for vores faglige kamp for ordentlige løn- og arbejdsvilkår er ændret dramatisk i denne periode. Især udvidelsen af EU og tilstrømning af udenlandske migrantarbejdere har skabt store udfordringer med social dumping.

Derfor er overenskomstaftalerne fra foråret også en meget fin afrunding af Gundes mangeårige indsats for byggeforbundene. Her lykkedes det os at få et nybrud i aftalerne med arbejdsgiverne, så vores nytilkomne udenlandske kollegaer skal have et særskilt boligtillæg, der mindsker gabet til vores sædvanlige lønniveau.”

I forbindelse med beslutningen om Gunde Odgaards fratræden konstitueres Sidse Buch som sekretariatsleder, mens jobopslag og ansættelsesproces forberedes og gennemføres.

Pressekontakt: Politisk konsulent i 3F Byggegruppen Esther Keller +45 61 67 20 67

Udgivet den 11. oktober 2023