Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljø

De fleste bygningsarbejdere trives godt. Stemningen er frisk, håndværket er i orden, og arbejdet giver mening. Alligevel er arbejdsmiljø i byggeriet en stor udfordring. Mange kommer ud for en ulykke eller bliver fysisk slidt. Dårligt arbejdsmiljø gør det hårdt at gå på arbejde – især når man kommer op i årene.

Arbejdsmiljøet skal være i orden. BAT arbejder for at forbedre arbejdsmiljøet – både regionalt, nationalt og europæisk.

BAT AMR HÅNDBOG

Fakta

Ulykker i byggeriet

 • Hvert år anmeldes ca. 4.500 ulykker i byggeriet, herunder ca. 1.100 alvorlige ulykker
 • Byggeriet står for 13 % af alle alvorlige arbejdsulykker og 20 % af alle dødsulykker, selvom kun 6 % af arbejdsstyrken er ansat i branchen
 • Hvert år rammes over 10 % af en eller flere arbejdsulykker
 • En arbejdsulykke koster virksomheden ca. 30.000 kr. Virksomheden skal omsætte for ca. 2 mio. kr. for at dække de direkte omkostninger ved en arbejdsulykke

Et godt arbejdsmiljø bygger på god planlægning. Når der er styr på sikkerhed og sundhed, glider arbejdet bedre. Synlig ledelse smitter af på arbejdsmiljøet. Og det er afgørende, at de ansatte deltager aktivt i arbejdet med at forbedre arbejdsmiljøet – både i dagligdagen og på den længere bane.

Det tager tid at udvikle en stærk tradition for sikkerhed, men uanset om arbejdspladsen er lille eller stor, er det aldrig for sent at gå i gang. Et godt samarbejde er vejen til høj sikkerhed.

Løbende dialog og ærligt samarbejde er nøglen til et godt arbejdsmiljø. Daglig dialog om sikkerhed gør en positiv forskel, men det er også vigtigt at vælge arbejdsmiljørepræsentanter og deltage aktivt i sikkerhedsarbejdet på byggepladsen og arbejdsmiljøorganisationen i virksomheden. Arbejdsmiljørepræsentanter skal klædes ordentligt på, bl.a. gennem årlig supplerende uddannelse om arbejdsmiljø.

Byg på sikkerhed - hver dag!

 • Tal om sikkerhed hver dag
 • Sæt mål for sikkerheden
 • Få styr på instruktion og oplæring
 • Støt din makker - især når det er en lærling
 • Husk, at god planlægning giver øget sikkerhed
 • Hjælp din sikkerhedskoordinator med at hjælpe dig
 • Gå ikke på kompromis med sikkerheden

Informationer

BFA logo
folder
Logo blue big FINAL 140808

Vi arbejder sammen med BFA.

Læs mere her 

Aktiv i samarbejdet 

Læs mere her

”Byggeriets Arbejdsmiljøbus"  

Læs mere her

 

BAT’s arbejdsmiljøarbejde

Byggefagene i BAT vil forbedre sikkerhed og sundhed på byggepladserne og i virksomhederne. Vores mål er, at bygningsarbejdere får et langt og godt arbejdsliv uden at komme til skade i arbejdet.

Alle i byggeriet har ret til et godt arbejdsmiljø. BAT arbejder for at skabe lige vilkår på arbejdsmarkedet - også når det gælder sikkerhed og sundhed for udenlandsk arbejdskraft.

BAT arbejder aktivt for at styrke arbejdsmiljøet – både i Danmark og i EU.

BAT’s arbejdsmiljøudvalg

BAT's arbejdsmiljøudvalg tager hånd om arbejdsmiljøarbejdet i BAT sammen med sekretariatet.

Allan Snitker
Blik- og Rørarbejderforbundet 
Nyropsgade 14
1602 København V
Tlf. 36 38 36 38
ASN@blikroer.dk

Lene Christiansen
Dansk El-forbund
Nyropsgade 14
1602 København V
Tlf. 33 29 70 00
lec@def.dk

June Halvorsen
HK/Privat
Weidekampsgade 8
0900 København C
Tlf. 70 11 45 45
june.halvorsen@hk.dk

Allan Leegaard
Batkartellet
Kampmannsgade 4
1790 København C
Tlf. 88921130
allan.leegaard@batkartellet.dk

Flemming Hansen
3F
Kampmannsgade 4
1790 København V
Tlf. 70 30 03 00
flemming.hansen@3f.dk

Dorte Overby Pedersen
Dansk Metal
Molestien 7
2450 København SV
Tlf. 33 63 23 12
dope@danskmetal.dk

Gunde Odgaard
BAT-Kartellet
Kampmannsgade 4
1790 København V
Tlf. 70 30 03 00
gunde.odgaard@batkartellet.dk

Mikkel Mejling Andersen
BAT-Kartellet
Kampmannsgade 4
1790 København V
Tlf. 70 30 03 00
mikkel.mejling@batkartellet.dk

Anton Helland Christensen
3F
Kampmannsgade 4
1790 København V
Tlf. 70 30 03 00
anton.christiansen@3f.dk

Tonny Olsen (Formand)
Malerforbundet i Danmark
Nyropsgade 14
1602 København V
Tlf. 39 16 79 00
too@maler.dk

Jesper Carl
Malerforbundet i Danmark
Nyropsgade 14
1602 København V
Tlf. 39 16 79 00
jec@maler.dk

Fakta

3 årsager til ulykker

Årsagerne til de alvorlige arbejdsulykker i byggebranchen fordeler sig cirka sådan her:

 • 1/3 skyldes fejl og mangler i projektering og planlægning hos bygherre og rådgiver
 • 1/3 skyldes fejl og mangler i planlægningen hos det udførende firma
 • 1/3 skyldes manglende sikkerhedshensyn under udførelse af arbejdet på byggepladsen

BAT’s netværk af regionale arbejdsmiljøkoordinatorer

Byggefagene har altid arbejdet tæt sammen lokalt. BAT har oprettet et netværk for lokale ildsjæle i byggefagene og for regionale arbejdsmiljøkoordinatorer.

I netværket deles erfaringer og fagpolitiske holdninger om arbejdsmiljø i byggeriet. Netværkets medlemmer koordinerer indsatsen mellem de lokale byggefagforeninger. Gennem kampagner og opsøgende arbejde sættes fokus på problemer med arbejdsmiljøet i byggeriet. Netværket er også et forum for planlægning af aktioner, fx fælles patruljedage.

Arbejdsmiljøpolitik i Danmark

Høj sikkerhed skabes først og fremmest på byggepladsen, men kravene til, hvornår arbejdsmiljøet er i orden, fastlægges i høj grad også politisk. BAT varetager byggefagenes arbejdsmiljøpolitiske interesser over for myndigheder og det politiske niveau. BAT arbejder bl.a. for, at lovgivningen er ambitiøs og tydelig, og at Arbejdstilsynet fører effektivt tilsyn på byggepladserne.

BAT samarbejder med de aktører, der har betydning for arbejdsmiljøet i byggeriet. BAT arbejder direkte i ”BAR for bygge og anlæg” med vejledninger, kampagner og andre tiltag, der i høj grad er med til at skabe en tæt dialog med andre aktører i byggebranchen - bygherrer, rådgivere og arbejdsgivere.

BAT deltager i regeludvalg under Arbejdsmiljørådet, hvor det er relevant for byggeriet, fx udvalg om bygherreregler og koordinering, ergonomi, stilladser, støj, kemiske stoffer og arbejdsmiljøorganisationen.

Arbejdsmiljø og EU

EU har stor betydning for reglerne om sikkerhed og sundhed i Danmark. Hvis EU vil have bedre lovgivning om fx nanomaterialer, så får vi det også i Danmark. Omvendt rammer det også Danmark, hvis EU vil deregulere og forsimple sin lovgivning.

Tidlig interessevaretagelse er vigtig, og BAT er derfor en aktiv spiller i det internationale arbejdsmiljøarbejde. I stedet for passivt at vente på ny lovgivning, gør BAT en indsats for at påvirke de regler, der vedtages i EU.

Fokus er især rettet mod at påvirke initiativer i EU af betydning for byggeriet. BAT arbejder tæt sammen med byggefagenes europæiske organisation, EFBT, som repræsenterer 76 forbund i 34 europæiske lande. Samarbejdet kommer os til gavn, når vi skal øve indflydelse på direktiver fra EU.

De danske forbund forsøger via den nordiske sammenslutning, NBTF, at få de nordiske lande til at tale med en fælles stemme i EFBT. BAT er også aktiv i den globale sammenslutning af bygningsarbejdere, BWI

Download

Ny forskning om muskel- og skeletbesvær i byggeriet
Forsker Jeppe Ajslev har undersøgt omfanget af muskel- og skeletbesvær i byggebranchen. Hans resultater viser, at rigtig mange bygningsarbejdere oplever smerter hver dag eller flere gange om ugen, og at mange oplever det som normen og kulturen i branchen at ignorere smerter, tage på arbejde med smerter og tage smertestillende medicin.

Læs to artikler fra BAT om Jeppe Ajslevs forskning her:

Læs mere om Jeppe Ajslevs projekt her: Jeppes erhvervs-ph.d

Aktiv i samarbejdet - for et bedre arbejdsmiljø

BAT-pjece om handleplan mod arbejdsulykker i byggeriet

Et godt arbejdsmiljø betaler sig - Analysen beregner prisen på seks konkrete arbejdsulykker

Arbejdsfri - og hvad så? - April 2006 - En analyse af de 63-64 åriges arbejdsliv inden for bygge- og anlægsbranchen samt træ- og møbelindustrien

Sygefravær i byggeriet: En tung byrde for samfundsøkonomien - September 2003 - En analyse af sygefraværet i bygge- og anlægsindustrien

Smerte som vane

Psykosocialt arbejdsmiljø i den danske bygge- og anlægsbranche - Rapport om det psykiske arbejdsmiljø i bygge- og anlægsbranchen, 30. april 2018.