Om BAT

Bygge- Anlægs- og Trækartellet (BAT) er en faglig samarbejdsorganisation for 7 FH-forbund:

 • 3F
 • Malerforbundet
 • Blik- og Rørarbejderforbundet
 • Dansk El-Forbund
 • Dansk Metal
 • HK/Privat
 • Teknisk Landsforbund

Forbundenes medlemmer, som er beskæftiget i bygge- og anlægssektoren, er tilmeldt BAT-samarbejdet, svarende til ca. 90.000 medlemmer.

På aftalte faglige områder koordinerer BAT forbundenes interesser. Det fagpolitiske samarbejde er placeret i og varetages af en bestyrelse, tre stående udvalg og to netværk bistået af et sekretariat. Udvalgene og netværkene er:

 • Arbejdsmiljøudvalget
 • Udvalget for udenlandsk arbejdskraft og udenlandske virksomheder
 • Udvalget for store byggepladser
 • Et landsdækkende netværk for regionale arbejdsmiljøkoordinatorer
 • Netværk for afdelingsfolk, der arbejder med udenlandsk arbejdskraft

Når der ageres udadtil fra BAT, så sker det altid ud fra en fælles politik, fælles vilje og med fælles mål og formål. BAT kan i høj grad karakteriseres som en ”lobbyorganisation” for byggeriets og træets fagforbund på de områder, hvor BAT’s medlemsforbund har valgt at samarbejde. BAT’s opgave er således at påvirke regeringen, embedsværket i ministerierne, folketinget, andre organisationer med mange flere ud fra den fælles politik og de fælles mål.

For at klare denne opgave, er det vigtigt, at der samlet set i BAT fællesskabet er mange kontakter af både formel og uformel karakter til dem, som vi vil påvirke, og at disse kontakter knyttes sammen til et fælles billede af den virkelighed, som vi opererer i indenfor. Derfor indgår sekretariatets medarbejdere og en række forbundsrepræsentanter også i mange udvalg, arbejdsgrupper, råd med meget mere, med det formål altid at være centralt placeret i de beslutningsfora der eksisterer, og som har betydning for BAT fællesskabets påvirkningsmuligheder indenfor de fem hovedsamarbejdsområder.