Opfordring til at stemme til Europa parlamentsvalget søndag d. 26. maj

 

Af Gunde Odgaard, sekretariatschef i Bygge-, Anlægs- og Trækartellet.

Følg batkartellet på Twitter: @batkartellet

 

Det er vigtigt, at fagbevægelsens medlemmer stemmer til Europaparlamentsvalget søndag d. 26. maj.

Europa parlamentet har og får mere og mere indflydelse på spørgsmål, som er vigtige for arbejdstagere overalt i Europa.

Det gælder eksempelvis, hvordan vi kommer social dumping til livs med mere effektiv kontrol og flere sanktioner.

Hvordan vi får reguleret arbejdskraftens uhæmmede fri bevægelighed således, at den fri bevægelighed bliver fair bevægelighed og hvor de, der arbejder på tværs af grænser, sikres reelle, lige vilkår, når det gælder løn og arbejdsforhold.

 

Det er vigtigt, at vandrendende arbejdstagere sikres vilkår, som ikke er ringere end nationale arbejdstagere. Her har Europa Parlamentet traditionelt været en noget bedre allieret for arbejdstagerkrav, end EU-Kommissionen og Ministerrådet har været det. Alene derfor er det vigtigt, at vi kommer ud og stemme.

Også når det gælder arbejdsmiljø er Europa Parlamentet en vigtig medspiller for europæiske arbejdstagere. Med EU-parlamentets mellemkomst har vi skabt bedre arbejdsmiljøregler i mange EU-lande. Der foregår i øjeblikket en deregulering af arbejdsmiljøbestemmelserne i EU under overskriften: ”Smart regulering”.

Et af vores bedste værn imod dette, er netop Europa Parlamentet. Så hvis vi fortsat skal sikre en nogenlunde høj standard på arbejdsmiljøreguleringen i EU, så er det vigtigt, at vi stemmer til Europa parlamentsvalget.

 

Yderligere har Europa parlamentet været særdeles aktiv og fremsynet både omkring energirenovering af den eksisterende bygningsmasse men også med energieffektivisering!

I fremtiden får Europa parlamentet den rolle, at sikre at det der allerede er blevet besluttet i eksempelvis Bygningsdirektivet nu også bliver overholdt og at målsætningerne nås i de enkelte lande mht. energirenovering og energieffektivisering. Det er godt for klimaet og det er godt for beskæftigelsen.

 

Dette er bare nogle af grundene til, hvorfor det er meget vigtigt, at stemme søndag d. 26. maj.

Husk at sætte krydset på en kandidat, som er på de europæiske arbejdstagers side.

Udgivet den 22. maj 2019