PRESSEMEDDELELSE

Nok må være nok – nu må politikerne på banen

Af Søren Schytte, Formand for BAT-Kartellets arbejdsmiljøudvalg
1. april 2020

Efter A4-arbejdsmiljø rapporterede om Region Hovedstadens hemmeligholdelse af asbestfund ved opførslen af Ny Hvidovre Hospital, appellerer BAT-Kartellet til, at de danske asbestregler igen får det nødvendige politiske fokus. Hvis vi for alvor skal have stoppet den stille dræber, som hvert år tager mere end 300 danskeres liv, så skal vi have politikerne til at lave lovgivning der i højere grad kan nedbringe asbestudsættelsen, lyder det fra Søren Schytte, formand for BATs arbejdsmiljøudvalg, der varetager mere end 80.000 danske bygningsarbejderes arbejdsmiljø.

Læs A4’s artikel om asbestfund her https://www.a4arbejdsmiljoe.dk/artikel/regionasbest

BAT-Kartellet fastholder, at parterne i byggeriet, allerede har taget de første skridt ved aftalen om asbesthandleplanen i 2018. Det er en strategi vi i BAT bakker fuldt op om, og som bør udmøntes hurtigst muligt, så vi kan sikre at færre bliver udsat for asbest i byggeriet.

I BAT mener vi, at der skal flere og mere effektive redskaber til, for at få sat en stopper for den tragiske udvikling vi ser i Danmark. Det er der tydeligvis behov for, da nogle af landets største bygherre fortsat ikke spiller efter reglerne. At blive sendt på arbejde i en asbestbefængt kælder er ikke blot uforsvarligt, det er utilgiveligt.

BATs 4 anbefalinger til at styrke den danske asbeststrategi

Som det er sket ved opførslen af Hvidovre Hospital, er de danske bygherre ikke gode nok til følge op på forundersøgelserne af asbest og andet farlig kemi. Bygherren har ifølge loven, pligt til at oplyse om kendt viden om asbest i bygningen, bl.a. i planen for sikkerhed og sundhed (PSS). Det var ikke tilfældet i Hvidovre.

Derfor foreslår BAT for det første, at der indføres et objektiv krav om forundersøgelse. Det vil øge antallet af forundersøgelser, og er en forudsætning for at virksomhederne og deres ansatte kan tage de nødvendige forhåndsregler.

For det andet, foreslår BAT at Danmark følger Frankrigs eksempel og stiller krav om at registrere asbest i tilstandsrapporten, på lige fod med bl.a. PCB.

I Frankrig er der krav om at registrere asbest i tilstandsrapporten – det betyder bl.a. at boligejeren hæfter for manglende registrering af asbest på ca. 10.000 kr. – det er et stærkt forebyggende tiltag, som også beskytter købere”. Siger Søren Schytte, fmd. BATs arbejdsmiljøudvalg

For det tredje, foreslår BAT at der indkaldes til nye trepartsdrøftelser om de danske asbestregler og et asbestfrit Danmark.

For det fjerde foreslår BAT at arbejdstilsynets hjemler ift. sanktioner revurderes og skærpes ift. farligt arbejde, herunder asbest.

De danske asbestregler bærer præg af mangel på registreringer, håndhævelse og viden om farligheden af asbest. Derfor er det for alvor på tide, at få drøftet hvordan vi i fællesskab kan sikre endnu bedre regler, der beskytter de danske bygningsarbejdere og civilbefolkningen fra det farlige asbeststøv, herunder også at få sikret et bedre myndighedstilsyn med skærpede sanktioner for brud på kendte regler.”

Kontaktoplysninger
Formand for BAT-Kartellets arbejdsmiljøudvalg, Søren Schytte, telefon 51 53 31 43

Du kan finde asbesthandleplanens initiativer herunder
https://bm.dk/media/7200/anbefalinger-om-asbest-til-beskaeftigelsesministeren.pdf

Følg BAT på twitter: @batkartellet – https://twitter.com/batkartellet

Udgivet den 1. april 2020