Sådan begrænser i smitten på pladsen og i skuret

Corona og byggeriet

Corona-virussen har for alvor ramt Danmark, og det skal tages alvorligt. Er du fortsat på arbejde som bygningsarbejder skal du være ekstra opmærksom og nøje følge myndighedernes anbefalinger. Hvis du er i tvivl om hvad du skal gøre, bør du kontakte din leder eller AMR.

Se mere på:

www.coronasmitte.dk

www.sst.dk/corona

 

På vegne af BAT kartellets arbejdsmiljøudvalg,

 

Søren Schytte
Formand for BAT AMU

 

Telefon: 51533143

BAT:

3 anbefalinger om arbejdsmiljøet
på byggepladserne under corona-krisen

1. Inddrag AMR og AMO i forebyggelsen af CORONA på byggepladsen

Din virksomhed er sammen med byggepladsledelsen, forpligtet til at inddrage arbejdsmiljøorganisationen (AMO) og AMR i arbejdet med at forebygge coronasmitte på pladsen.

Husk at du som medarbejder skal informeres og instrueres i, hvordan du skal forholde dig ved opgaver på byggepladser – både i forbindelse med selve arbejdet og ved pauser.

2. Opholdelse i skurvogn & velfærdsforanstaltninger

Smittefaren er størst indendørs. Derfor er det vigtigt, at i på pladsen ikke opholder jer flere end højst nødvendigt i skuret på samme tid.

·         Lav planer for hvor mange der må holde pause sammen ad gangen, gerne under 10 ifølge myndighedernes anbefalinger.

·         Sørg for at alle vasker hænder før og efter pausen

·         Sørg for ordentlig rengøring imellem spiseholdenes brug af faciliteterne, og afsprit faste overflader hyppigt.

·         Sørg for at følge Sundhedsstyrelsens vejledning (øverst) er synlige i skurvognen og på pladsen

3. Opholdelse på arbejdsstationer

Tal sammen om hvordan i på pladsen kan undgå, at arbejde for mange sammen på de forskellige arbejdsstationer. I kan med fordel lave en rotationsplan i forhold til de forskellige arbejdsopgaver. Det er vigtigt, i på byggepladsen altid holder afstand til hinanden og til en hver tid følger myndighedernes anbefalinger.

 

 

Udgivet den 18. marts 2020