Korte praktikaftaler stresser de unge

KLIK PÅ LINK:

https://www.dr.dk/tv/se/tv-avisen-med-sporten/tv-avisen-23/tv-avisen-2019-09-23-18-29?queryhash=!%2F00%3A15%3A44    Indslaget starter 15:49 min. inde i programmet.
Andelen af korte praktikaftaler i byggeriet er steget markant, og det stresser eleverne, lyder kritikken fra flere fagforbund i byggebranchen. De korte uddannelsesaftaler giver en virksomhed mulighed for at have en lærling i et halvt eller et helt år i stedet for at være læreplads gennem hele uddannelsesforløbet. Sidste år var 44 procent af de uddannelsesaftaler, der blev indgået med malerelever, korte. Malerforbundet er én af flere fagforeninger, der mener, at brugen af de korte aftaler har taget overhånd. De påpeger, at det er belastende for de unge. ”De oplever et unødigt pres for hele tiden at skulle præstere og leve op til meget skrappe forventninger fra arbejdsgiverne,” siger forbundsformand for Maleforbundet, Martin Hansen. I 2008 var 5 procent af aftalerne i bygge- og anlægsbranchen korte. Siden har brugen af korte aftaler været stigende. Sidste år udgjorde de 41 procent af de aftaler, der blev indgået i branchen. Dansk Byggeri er enig i, at aftaler for hele uddannelsen er bedst, men ser de korte aftaler som en nødvendighed. ”De korte aftaler er en fordel, for en lille virksomhed der ikke har en ordrebog, der rækker fire år ud i fremtiden eller for en stor virksomhed, som har fået ekstraopgaver ind og derfor har plads til en lærling i et år, men ikke i fire,” siger underdirektør i Dansk Byggeri, Louise Pihl. Begge parter er indstillede på at undersøge, om der kan skrues ned for omfanget af korte aftaler og op for de lange, så virksomheder får større tilskud for at tegne ordinære aftaler end for korttidsaftaler.

Udgivet den 25. september 2019