Lønstigninger i byggeriet på 3,4 % i 1. kvartal

PRESSEMEDDELELSE: Lønstigninger i Byggeriet

Af Gunde Odgaard, Sekretariatschef i BAT-Kartellet

Dansk Arbejdsgiverforenings lønstatistik fra første kvartal viser pæne lønstigninger til bygningsarbejderne. Og nu for 3. kvartal i træk ligger lønstigningen i byggeriet på 3,4 %.
Det er pænt over alle branchers samlede gennemsnit på 2,6 %.

Det er ikke unormalt, at byggeriet under en højkonjunktur ligger foran, ligesom det er lige så normalt, at byggeriet under en lavkonjunktur ligger i bunden. Lønstigninger i byggeriet er lidt ligesom ’gyngerne og karrusellerne’ i forhold til konjunkturerne.

Lønstigninger betyder reallønsfremgange på omkring 2% point, der kan omsættes direkte i købekraft.

De meget stabile stigningstakter giver således ikke anledning til bekymring om overophedning. Tværtimod burde det medvirke til at tiltrække flere til branchen !

Yderligere kommentarer og spørgsmål bedes rettet til:

Hr. Gunde Odgaard, Sekretariatschef i Bygge-, Anlægs- og Trækartellet som kan kontaktes på mobil: 4074 7475.”

Udgivet den 24. maj 2019