Høring vedr. udkast til forslag til lov om anlæg af Nordhavnstunnel

I Bygge- Anlægs- og Trækartellet (BAT) støtter vi det fremlagte forslag til etablering af en Nordhavnstunnel. Det gør vi fordi, Nordhavnstunnelen er en afgørende forudsætning for og et intelligent løft af trafikken til og fra Nordhavn.

Vi ser Nordhavnstunnellen som en del af en Østlig Ringvej, der går hele vejen rundt om København, som er helt afgørende for at løse de trafikale udfordringer i København, netop fordi denne løsning vil lede den gennemkørende og tunge trafik uden om bymidten og muliggøre byudviklingsprojekter på Refshaleøen og Lynetteholm.

I forhold til den konkrete gennemførelse, så vil det være særdeles betimeligt, om man fra bygherrens side medtænker, hvordan den kommende tunnelelementfabrik og produktionshavn i Rødby kan indgå i et udbud for en Nordhavnstunnel. I den forbindelse kan man også passende vurdere, om man skal delegere den operative bygherrerolle til Sund og Bælt, eftersom man her har stor ekspertise i netop tunnelløsninger.

 

Venlig hilsen

Gunde Odgaard, sekretariatschef i BAT,  Mobil: 4074 7475.

 

Udgivet den 2. september 2019