DI og BAT: Politikere skal vedtage tiårig plan for investeringer i infrastruktur

Af Af Michael Svane og Gunde Odgaard
Direktør i DI og sekretariatschef i BAT

Følg os på @batkartellet

Læs den på altinget her:  https://www.altinget.dk/transport/artikel/di-og-bat-politikere-skal-vedtage-tiaarig-plan-for-investeringer-i-infrastruktur

DEBAT: Investeringer i infrastruktur er lige så dyre og langvarige, som de er nødvendige. Derfor er der brug for brede politiske aftaler, der løber over flere regeringsperioder, mener DI og BAT.

Af Michael Svane og Gunde Odgaard
Direktør i DI og sekretariatschef i BAT

Vi skal være i stand til at transportere os hurtigt og effektivt på tværs af landet og mellem byerne. En veludbygget og sammenhængende infrastruktur er fundamentet i et effektivt og moderne samfund.

Men det koster milliarder at investere i veje og jernbaner, og projekterne strækker sig typisk udover flere regeringsperioder. Derfor er det vigtigt, at der er så bred politisk opbakning som muligt.

Vi er derfor glade for transportminister Benny Engelbrechts (S) melding om, at han inviterer alle partier til forhandlinger om de kommende infrastrukturinvesteringer.

Investeringer i infrastruktur er for vigtige til at være en årlig tilbagevendende politisk kampplads.

Politikere bør etablere infrastrukturfond
Vi håber, at partier fra begge fløje i Folketinget vil vedtage en tiårig rullende plan for investeringer i infrastruktur, herunder at man hvert tredje til fjerde år gennemgår planerne og revurderer dem ud fra ny viden, nye behov og nye metoder.

Politikerne bør etablere en infrastrukturfond, så alle ved, at pengene er til rådighed. Det vil give bedre mulighed for at planlægge. Det vil give en sikkerhed for, at vi i det danske samfund altid har plads til at investere i fremtidens infrastruktur.

Den grønne trafikaftale fra 2009 har tjent os godt, og den er et godt forbillede for, hvad vi ønsker os. Den aftale samlede Folketingets partier med undtagelse af Enhedslisten.

DTU og Dansk Energi: En million elbiler kræver investeringer i et smart elnet
Næste artikel

DTU og Dansk Energi: En million elbiler kræver investeringer i et smart elnet

Produktionshavn har potentiale
Byggeriet af Femern Bælt-forbindelsen er ved at komme i gang. I den forbindelse får vi en fuld funktionsdygtig produktionshavn i Rødby.

Fra havnen kan man producere og udskibe tunnelelementer, og når byggeriet er færdigt, har vi faciliteter på havnen, der kan bruges til andre projekter.

Derfor er det også vigtigt, at de fremtidige infrastrukturprojekter – for eksempel Kattegat-forbindelsen, Helsingør-Helsingborg-forbindelsen, en tredje forbindelse over/under Limfjorden og en havnetunnel i København forholder sig til, om der kan anvendes tunnelelementer eller andet, der er produceret i Rødby.

Pressehenvendelser kan ske:

Gunde Odgaard, +45 40747475

Udgivet den 28. august 2019