KLIMAKRAV I BYGGERIET FRA 2023

Ekstrakt af Baggrundsnotat – Klimakrav i byggeriet fra 2023

Byggesektoren har brug for at gøre deres del i den grønne omstilling af vores samfund og dette er sektoren også ivrig til at bidrage med. I den forbindelse har en række af byggeriets brancheorganisationer udarbejdet et notat som anbefaler, at der indføres en række klimakrav i byggeriet fra 2023 med gradvis reduktion af klimabelastningen fra nybyggeriet frem mod 2030. De klimakrav som organisationerne foreslår at der

 • Det anbefales at indføre grænseværdier for nybyggeriets klimabelastning i bygningsreglementet gældende fra 2023. Grænseværdierne sættes konservativt i udgangspunktet for 2023, men skærpes trinvist frem mod 2030.
 • Klimakravene anbefales at gælde større nybyggerier fra 2023 og mindre byggerier fra 2025.
 • Det anbefales at indføre klimakrav for alt offentligt nybyggeri fra 2023.
 • Byggebranchen vurderes at kunne være klar til klimamål fra 2023. Der er 10 års erfaring i Danmark med at beregne klimaaftryk med LCA-metoden i forbindelse med certificeringsordningen DGNB, hvorfor de professionelle kompetencer er udbredte og kan skaleres i nødvendigt omfang frem mod 2023.
 • Det vurderes, at klimakrav vil styrke danske virksomheder i den internationale konkurrence.
 • Datagrundlaget for klimaberegninger findes allerede, og er tilstrækkeligt i forhold til at komme i gang med at reducere alle de væsentligste klimabelastninger fra byggeriet. Datagrundlaget kan med fordel forbedres løbende, så beregningerne afspejler de specifikke forhold for byggeri i Danmark med større præcision.
 • Reduceret klimaaftryk gør ikke byggeriet dyrere, men det er en forudsætning at klimakravene stilles før byggeprojekter skitseres, projekteres og bygges for at holde et lavt omkostningsniveau, viser erfaringerne med DGNB.

Herudover indeholder notatet også fire forslag til prioriterede indsatser, der skal sikre, at hele byggebranchen får det bedst mulige afsæt til at håndtere kravene i praksis fra 2023. De fire indsatser er:

 • Opret et videnscenter for bæredygtigt byggeri, hvor byggeriets aktører kan få viden og vejledning.
 • Sæt referenceværdier for klimaaftryk fra 2023 på et passende niveau baseret på erfaringerne fra 100 DGNB certificerede bygninger, afprøvningen af den frivillige bæredygtighedsklasse og sæt ambitiøse reduktionsmål for 2025, 2027 og 2030.
 • Fortsæt med at udvikle LCA metoden og værktøjet LCAbyg, så de integreres bedst muligt i branchens processer og digitale modeller.
 • Gør datagrundlaget bedre ved at oprette en database med danske miljødata, herunder EPD’er, og anerkend EPD’er fra andre lande. Giv incitamenter så leverandører har fordele af at levere brancheEPD’er for typiske bygningsdele og produktspecifikke EPD’er.

Notatet er udarbejdet af Danske Arkitektvirksomheder, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, BAT kartellet, Green Building Council Denmark og Aalborg Portland.

Udgivet den 24. februar 2021