Pæne lønstigninger i byggeriet

3. kvartals løntal fra DA viser, at timelønnede i bygge- og anlægsbranchen er steget 4,3 procentpoint i løn. Det er naturligvis en konsekvens af den høje aktivitet i branchen men afspejler også den generelle prisudvikling i samfundet med en inflation på 3 procentpoint.

Reallønstigningen, eller den forøgede købekraft, er således på 1,3 procentpoint i gennemsnit for bygningsarbejdere i alle fag.

Byggeriets lønstigninger ligger over Fremstilling og Serviceerhverv, hvilket historisk set er i tråd med, hvad der sker under en højkonjunktur. Ligesom byggeriets lønudvikling også falder mere end de to andre hovedbrancher under en lavkonjunktur. Med andre ord er lønudviklingen i byggeriet mere konjunkturafhængig og markedskonform end andre brancher.

Apteringsfagene og Installation ligger i 3. kvartal side om side i deres respektive lønudviklinger.

Imidlertid er der overordnet set regionale forskelle i lønudviklingen: Region Hovedstaden er i bund, hvorimod Region Sjælland og Region Nordjylland er i top.

Lønudviklingen vil nok få nogle til at råbe ”overophedning”, med inden der foretages forhastede tiltag overfor byggeriet, skal vi afvente effekterne af materialemangel, de generelt stigende priser og den stigende rente. Samtidigt vil der stå flere tomme kontorlokaler i de større byer som følge af Coronaen. Disse forhold vil alt andet lige have en dæmpende effekt på aktiviteten i byggeriet.

Udgivet den 15. november 2021