Reallønsfremgang i byggeriet på trods af Coronaen.

Dansk Arbejdsgiverforenings lønstatistik fra 2. kvartal 2020 viser lønstigninger til bygningsarbejderne på 1,9 pct., hvilket er lidt mere end alle branchers samlede gennemsnit på 1,8 pct.
Stigningen svarer imidlertid til en aftagende lønstigningstakt fra 2,6 pct. i 1. kvartal 2020 til 1,8 pct. i 2. kvartal 2020 og er den laveste lønstigningstakt de seneste 5 år, også i forhold til vinterperioderne, som traditionelt er præget af lavere aktivitet. Dette på trods af satsstigningerne, som var et af resultaterne fra overenskomstforhandlingerne i foråret.
Det er med al sandsynlighed usikkerhed som følge af Corona og stigningen i ledigheden, som vi så i 2. kvartal, der er årsagen til faldet. Mange virksomheder havde ordrer i bogen inden Corona, men der er kæmpestor usikkerhed omkring, hvordan fremtiden former sig.
Funktionærerne i Byggeriet havde lønstigninger i 2. kvartal på 2,7 pct., så de har ikke mærket Corona’en på samme måde som de timelønnede.
På den positive side peger den grønne boligaftale 2020 og den fremrykkede renovering af almene boliger allerede i år med 12 mia. kr. Desuden viser en helt frisk undersøgelse fra Dansk Byggeri, at hver anden boligejer har planer om at renovere boligen indenfor de kommende fem år, hvilket også kan udmønte sig i mere arbejde i byggebranchen i de kommende år. EU’s European Green Deal vil også kunne skabe positive effekter i Danmark og i byggeriet.
Den helt afgørende faktor for danske økonomi og dermed også bygge og anlægsbranchens velbefindende er imidlertid, om den internationale økonomi kommer op i omdrejninger. Når lande som England, Tyskland og USA udviser massiv økonomisk tilbagegang, så rammer det også danske virksomheder og dansk økonomi. Her ser fremtidsudsigterne desværre ikke alt for lovende ud.
Lønstigningerne betyder heldigvis reallønsfremgang på godt 1,5 pct., der kan omsættes direkte i købekraft.
Yderligere kommentarer og spørgsmål bedes rettet til:
Gunde Odgaard, Sekretariatschef i Bygge-, Anlægs- og Trækartellet, som kan kontaktes på mobil: 4074 7475

Udgivet den 14. august 2020