BAT søger ny sekretariatschef

Befinder du dig hjemmevant i spændingsfeltet mellem politisk interessevaretagelse, ledelse og en mangfoldighed af samarbejdsrelationer? Brænder du for fagbevægelsens værdier og kan du begå dig i en omskiftelig hverdag? Har du stærke kommunikative og skriftlige evner? Så er du måske vores nye sekretariatschef i BAT.

Bygge-, Anlægs- og Trækartellet (BAT) er en faglig samarbejdsorganisation, som koordinerer interesserne blandt 7 FH-forbund indenfor bygge- og anlægsbranchen (3F, Dansk Metal, Dansk El-Forbund, HK Privat, Blik- og Rørarbejderforbundet, Malerforbundet og Teknisk Landsforbund). Interesserne er centreret omkring EU, erhvervspolitik, arbejdsmiljø, social dumping, grøn omstilling og uddannelse.

Som sekretariatschef for BAT skal du stå i spidsen for at varetage interesserne for forbundene indenfor byggeriet og deres ca. 80.000 medlemmer overfor organisationer og myndigheder samt det politiske niveau i Danmark og EU. En vigtig del af jobbet er således at sikre optimal indflydelse på beslutninger under hovedoverskriften bygge- og anlæg, som træffes nationalt, internationalt og i EU-regi.

Du bliver leder for 7 engagerede og dedikerede medarbejdere i sekretariatet, hvoraf 2 er placeret i Rødby med reference til Femern-projektet, og 5 sidder i København, hvor også du som sekretariatschef får din daglige arbejdsplads. I sekretariatet har vi et uhøjtideligt og tillidsbaseret arbejdsmiljø, hvor vi arbejder selvstændigt, deler viden og hjælper hinanden mod fælles mål. Sekretariatets arbejde foregår i et tæt samarbejde med forbundene og BAT’s bestyrelse, som består af personer med ledende poster i BAT’s medlemsforbund.

Du får en central placering i organisationen med en stor berøringsflade, selvstændighed og afveksling i jobbet. Det er en mangefacetteret stilling med samarbejdsrelationer til et bredt netværk af parter i byggeriet, som strækker sig fra dansk og international fagbevægelse og arbejdsgiverorganisationer til offentlige myndigheder og lovgivere, brancheorganisationer, forskningsinstitutioner, virksomheder mv.

Arbejdsopgaverne:

 • Lede den daglige drift af sekretariatet og være sparringspartner for dine medarbejdere, formand og bestyrelse.
 • Udarbejde strategier og sætte struktur på og retning for organisationen.
 • Navigere i en verden med en bred vifte af interessenter og samarbejdspartnere.
 • Udøve politisk interessevaretagelse med hovedvægten lagt på:­

o EU og internationalt arbejde

o Erhvervspolitik, herunder særligt grøn omstilling

o Arbejdsmiljø

o Social dumping

Om dig:

Vi forstiller os, at du har erfaring med at arbejde i en politisk styret organisation og har solid erfaring med politisk interessevaretagelse. Derudover har du i den perfekte verden:

 • Organisationspolitisk forståelse og kendskab til fagbevægelsen.
 • Føling med det politiske system, EU’s institutioner og politikområder med relevans for byggeriet.
 • Kendskab til bygge- og anlægserhvervet.
 • Gode samarbejdsevner og lydhørhed over for andres idéer og input.
 • Stærke politiske, analytiske og strategiske evner.
 • Gode skriftlige og mundtlige kommunikative evner på dansk og engelsk.
 • Evnen til at begå dig i en omskiftelig hverdag, med mange forskellige slags opgaver.
 • En inddragende, åben og nysgerrig tilgang til personaleledelse.

Ansøgning og ansættelsesvilkår:

Vi går ind for mangfoldighed og opfordrer alle kvalificerede til at søge stillingen.

Send din ansøgning og CV att: Sidse Buch, konstitueret sekretariatschef, senest torsdag den 14. december 2023 til sidse.buch@batkartellet.dk

Vi forventer at afholde 1. runde ansættelsessamtaler d. 10. januar 2024 og 2. runde ansættelsessamtaler d. 23. januar 2024.

Ansættelse sker på individuel kontrakt uden øvre arbejdstid, og der må forventes et vist antal årlige rejsedage.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til formanden for BAT, Claus von Elling, på telefon 2096 2185 eller mail claus.elling@3f.dk

Du kan læse mere om BAT-kartellet her på hjemmesiden.

Udgivet den 5. december 2023