BAT søger arbejdsmiljøkonsulent

Arbejdsmiljøkonsulent for BAT-Kartellet på Femern-forbindelsen
Brænder du for at sikre et bedre arbejdsmiljø for medarbejdere i bygge- og anlægsbranchen? Kunne du godt tænke dig at være med til at forbedre sikkerheden og arbejdsforholdene for tusindvis af bygge- og anlægsarbejdere? Har du lyst til at arbejde på en af Nordeuropas største byggepladser? Så er stillingen som arbejdsmiljøkonsulent for Bygge-, Anlægs og Trækartellet (BAT) på Femern-forbindelsen måske noget for dig.

 

Arbejdsmiljø indtænkt fra start til slut
BAT repræsenterer syv fagforbund på tværs af hele bygge- og anlægsbranchen, og du kommer til at samarbejde på tværs af hele området. På Femern-forbindelsen ved Rødbyhavn arbejder vi bl.a. for at koordinere arbejdsmiljøindsatsen på byggepladsen. Som arbejdsmiljøkonsulent vil det være din opgave at styrke arbejdsmiljøarbejdet på alle projektets dele såvel som under de enkelte entreprisekontrakter.

Dine arbejdsopgaver vil indebære at styrke arbejdsmiljøindsatsen bredt ved f.eks. at:

  • Hjælpe med at oprette sikkerhedsorganisationer
  • Sørge for at der vælges arbejdsmiljørepræsentanter
  • Informere om og undervise i arbejdsmiljøtemaer
  • Integrere arbejdsmiljøindsatsen i det øvrige organiseringsarbejde

Som koordinator på tværs af hele området bliver det din opgave at tænke arbejdsmiljøet bredt og på tværs af faggrænser. Derudover vil det også være vigtigt, at arbejdsmiljøindsatsen samtænkes med forbundenes egne organiseringsindsatser således, at sundhed og sikkerhed også bliver organiseringsværktøjer.

 

Bredt samarbejde på tværs af fagforeningerne i bygge- og anlægsbranchen
Du kommer til at fungere i tæt samarbejde med fagforbundenes egne medarbejdere, der er tilknyttet byggeriet såvel som deres lokalafdelinger i området. Du vil derudover også skulle koordinere tæt med BATs anden konsulent på Femern-forbindelsen, der sammen med flere af forbundenes egne ansatte agerer i et kontorfællesskab ved byggeriet.

Arbejdet kommer til dels til at foregå ude på selve byggepladsen og til dels med udgangspunkt i fagbevægelsens kontorfællesskab ved Femern-forbindelsen i Rødbyhavn.

Du vil kunne søge råd og sparring hos forbundenes egne ansatte ved byggeriet såvel som med BAT’s øvrige medarbejdere, der arbejder i København.

 

Vi søger en erfaren arbejdsmiljøkonsulent med sprogkundskaber
Arbejdet kræver, at du har flere års erfaring med arbejdsmiljøområdet inden for bygge- og anlægsbranchen, og at du kan udvise forståelse for arbejdsmiljøarbejdet i praksis såvel som regelsættet bag. Derudover vil det være en fordel, hvis du selv har været arbejdsmiljørepræsentant i branchen eller har arbejdet som arbejdsmiljøkoordinator tidligere.

Da Femern-forbindelsen er en byggeplads med rigtig mange nationaliteter, er det en forudsætning, at du har gode engelskkundskaber for at kunne kommunikere med så mange af medarbejderne som muligt. Derudover ville det være et stort plus, hvis du har yderligere sprogkundskaber som f.eks. polsk eller rumænsk, der kan hjælpe dig med at komme i dialog med medarbejderne på pladsen.

Vi søger en profil, som kan arbejde struktureret og på selvstændigt og eget initiativ foretage de nødvendige analyser, mapping og vurderinger af behov og virkemidler. Erfaringer med at arbejde med relationsdannelse og netværksopbygning vil være en fordel.

Arbejdet med anlæggelsen af Femern-forbindelsen forventes færdigt i 2029.

 

Ansøgning
Ansøgning, CV og øvrige kvalifikationer indsendes til charlotte.aaen@batkartellet.dk senest d. 15. december 2022 og angiv ”Arbejdsmiljøkonsulent” i emnefeltet på e-mailen.

Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Gunde Odgaard på gunde.odgaard@barkartellet.dk

 

OM BAT:
Bygge-, Anlægs- og Trækartellet (BAT) er en sammenslutning af fagforeningerne i byggefagene i Danmark, som består af 3F, Dansk EL-forbund, Malerforbundet, Blik- og Rørarbejderforbundet, Dansk Metal, HK og Teknisk Landsforbund. BAT repræsenterer ca. 80.000 lønmodtagere beskæftiget i bygge- anlægssektoren og koordinerer forbundenes interesser indenfor bl.a. arbejdsmiljø, social dumping, bæredygtighed, uddannelse og boligpolitik.

Udgivet den 15. november 2022