Replik: Fremrykkede renoveringer er på ingen måde oversolgt

Læs på altinget:

REPLIK: I stedet for at kritisere 453 fremrykkede renoveringer i almene boliger for ikke at være grønne nok i sig selv, skulle man i stedet løfte blikket og se på, hvad de langsigtede, grønne effekter bliver af dem, mener fire aktører på området.

Af Gunde Odgaard, Lene Espersen, Bent Madsen og Michael H. Nielsen
Hhv. sekretariatsleder, BAT-Kartellet, adm. direktør, Danske Arkitektvirksomheder, adm. direktør, BL Danmarks Almene Boliger og direktør, Dansk Byggeri

Blandt andre vicedirektør Jens Hauch fra Kraka og seniorrådgiver Søren-Dyck Madsen fra Concito fremfører i artiklen ”Regeringen oversælger klimaeffekterne af boligpakken” i Altinget onsdag den 6. maj, at regeringens boligudspil, hvor 453 renoveringsprojekter i de almene boliger nu rykkes frem, er ”oversolgt”, og ”at det ikke giver mening at sige, at det er et grønt tiltag”.

Naturligvis er det ikke alle de pågældende renoveringer, som har en grøn effekt. Måske skal der sættes en elevator ind, så man øger tilgængeligheden i de almene boliger for en gruppe af lejere, der bliver stadig ældre. Og der er også undertiden altaner, der er i fare for at falde ned, som skal udskiftes. Køen på de 453 projekter for 18,4 milliarder kroner er nødvendige renoveringer af primært byggeskader, og renoveringerne bliver betalt af beboernes egne penge.

Det er tydeligt for enhver, at der blandt de 453 renoveringsopgaver, der står på venteliste, er en betydelig overvægt af opgaver, der også har en energibesparende effekt i forhold til den nuværende tilstand af de 72.000 almene boliger, som står til at blive forbedret.

CITAT
Hvis byggebranchen i forbindelse med coronakrisen bliver bombet tilbage til stenalderen, så bliver det vanskeligere på sigt at gennemføre vores del af den grønne omstilling.

Gunde Odgaard, Lene Espersen, Bent Madsen og Michael H. Nielsen
Hhv. sekretariatsleder, BAT-Kartellet, adm. direktør, Danske Arkitektvirksomheder, adm. direktør, BL Danmarks Almene Boliger og direktør, Dansk Byggeri
En meget stor del af de fremrykkede almene renoveringer angår klimaskærm og nye vinduer, hvilket har betydelige energibesparende effekter. Hvor grønt ville det have været ikke at fremrykke de 18,4 milliarder, kan man jo også spørge om.

Man kan heller ikke afvise, at der i planlægningen af de 453 renoveringsopgaver vil støde andre og mere grønne opgaver til. Det vil faktisk være naturligt. Men grønne justeringer må ikke sætte processen med at realisere de mange projekter i stå eller forsinke dem. Den største økonomiske effekt af en energirenovering får man, når man alligevel skal renovere sin bolig eller ejendom, og det kan fint tænkes ind, blot det ikke forsinker realiseringen af projekterne.

Almen sektor i front for omstilling
En samlet byggebranche har råbt og skreget på en fremrykning af Landsbyggefondens midler. Det har regeringen imødekommet og en meget stor tak for det. Det vil være til gavn for beskæftigelsen og for aktiviteten bredt i hele byggebranchen, og det vil i virkelighedens verden også på kort sigt holde hånden under en branche, som er en væsentlig del af den fremtidige grønne omstilling og de grønne løsninger, der skal satses på, når klimaloven skal konkretiseres.

Hvis byggebranchen i forbindelse med coronakrisen bliver bombet tilbage til stenalderen, så bliver det vanskeligere på sigt at gennemføre vores del af den grønne omstilling. At holde byggebranchen i gang er en del af forudsætningen for, at den grønne omstilling hurtigt kan komme op i gear.

Vi vil også stilfærdigt pege på, at en samlet byggebranche står fuldt og helt bag forslagene fra Klimapartnerskabet for Byggeri og Anlæg samt anbefalingerne fra Renovering på Dagsordenen om, at Landsbyggefondens ramme skal øges, så den almene sektor kan stå i spidsen for den grønne omstilling.

Det ønsker lejerne i de almene boliger også selv. Derfor har de taget forskud på glæderne i de 453 renoveringsprojekter, hvilket alle bør kvittere for i stedet for at buldre frem med kritik af, at der nu sættes gang i aktiviteter, der har stået længe i kø, og som indeholder en grøn tilgang.

Vi skal passe på, at det bedste ikke bliver det godes værste fjende.

Udgivet den 7. maj 2020