EPBD vedtaget i Europa-Parlamentet

Den europæiske union for bygnings- og træarbejdere EFBWW oplyser, i en pressemeddelelse d. 14. marts 2023, at Europa-Parlamentet vedtog ITRE-betænkningen med kun mindre ændringer.

Læs mere om Europa-Parlamentets holdning til direktivet om bygningers energimæssige ydeevne EPBD her. 

Udgivet den 28. marts 2023