GOD START FOR NY REGERING

PRESSEMEDDELELSE

Fra Bygge-, Anlægs- og Trækartellet.

God start for ny regering

Når Mette Frederiksen præsenterer sin Socialdemokratiske regering, har den allerede fået en god start med indgåelsen af det såkaldte ”forståelsespapir” med EL, SF og RV. Det sætter et nyt anderledes og bedre fokus for Danmarks fremtid.

For Bygge-, Anlægs- og Trækartellet (BAT) er det ikke mindst den store klimasatsning og reduktionen af drivhusgasser, der vil kunne skabe og sikre fremtidige job og vækst i bygge- og anlægsbranchen. Statslige bygninger skal således være i front, når det gælder energirenovering. Desuden skal der fastlægges en national strategi for ”bæredygtigt byggeri”.

Flere i uddannelse, flere praktikpladser og uddannelsesløft til ufaglærte er også et stort fremskridt både for den enkelte og overfor at fremtidssikre vores arbejdsmarked. Dette sammenholdt med en større arbejdsmiljøindsats og indsats overfor nedslidning hjælper med til at sikre den nødvendige fremtidige arbejdskraft.

Styrkelse af Skat og i indsatsen imod social dumping er også to delemner i aftalen, der ligger helt i tråd med BAT’s målsætninger.

En genindførelse af en aktiv statslig boligpolitik er særdeles velkommen. Vi skal have flere boliger til lav- og mellemindkomstgrupper i vores store byer, således vi ikke får byer hvor kun de allerrigeste har råd til at bo.

Et punkt som skal afklares, er adgangen til udenlandsk arbejdskraft. Her skal det ske på almindelige danske løn- og arbejdsvilkår og virksomhederne skal have lærlinge for at komme under ordningen. To gode forudsætninger, men der skal en styrket kontrolindsats til overfor de virksomheder, der anvender udenlandsk arbejdskraft i store mængder. Man må dog forstå indsatsen som noget, der skal foregå indenfor EU-landene. Altså på et arbejdsmarked der i forvejen er fælles!

Yderligere kommentarer fås ved henvendelse til Sekretariatschef i BAT, Gunde Odgaard på 40747475

Udgivet den 26. juni 2019