Kommissionen forspilder en gylden mulighed i kampen mod asbest

Bygge-, Anlægs og Trækartellet (BAT) mener, at dagens direktivforslag fra Kommissionen er en forspildt mulighed. Kommissionen har helt uforståeligt valgt den snævreste mulige løsning for at forbedre den eksisterende lovgivning.

I 2021 vedtog Europa-Parlamentet med et usædvanligt bredt flertal en rapport fyldt med forslag til, hvordan man kunne styrke den europæiske asbestlovgivning. Ud af hele dette katalog af forslag er den eneste ændring, man har valgt at gennemføre, en sænkelse af grænseværdien fra 0,1 til 0,01 fibre/cm3, og ikke engang her har man matchet Parlamentets ambitionsniveau.

”Selvom sænkelsen af grænseværdien isoleret set er en marginal forbedring, kunne man have taget en lang række andre skridt. Man kunne f.eks. have indført obligatorisk autoritationskrav og uddannelse af asbestarbejdere, fjerne sondringen mellem støvende og ikke-støvende asbestarbejde eller indført et forbud mod indkapsling af asbest,” udtaler sekretariatschef for BAT, Gunde Odgaard.

”Selv på det ene punkt, hvor Kommissionens har valgt at skride til handling, har man kun sænket grænseværdien til et niveau, der er mere end tre gange så højt som den danske grænseværdi. Det er slet og ret uambitiøst”, udtaler bestyrelsesmedlem i BAT, Henrik W. Petersen.

Selvom asbest blev forbudt for over 35 år siden i Danmark, er det desværre stadig i høj grad til stede i danske bygninger. I Danmark fører asbest til flere end 300 dødsfald om året, og på tværs af EU er mellem fire og syv millioner europæere blevet udsat for asbest.

Kommissionen har desuden lanceret en ”Renoveringsbølge”, der frem mod 2030 skal sikre, at min. 35 mio. boliger på tværs af Europa skal energirenoveres. På den ene side skal det bidrage til den grønne omstilling, og på den anden side, skal det gøre os uafhængige af russiske, fossile brændsler. Alle disse renoveringer vil dog betyde, at millioner af boliger og bygninger indeholdende asbest skal renoveres, og derfor er det et akut behov for at skærpe asbestreglerne markant udtaler bestyrelsesmedlem i BAT Henrik W. Petersen.

”Det eneste, vi rent faktisk kan være tilfredse med, er, at Kommissionen trods alt ikke gør noget værre. Vi kan i Danmark stadig få lov til at have strengere regler”, siger Gunde Odgaard. ”Jeg  vil kraftigt opfordre den danske regering og alle Europa-Parlamentarikere til at presse på i forhandlingerne for at få styrket dette forslag gevaldigt”.

Yderligere kommentarer fås ved henvendelse til BAT’s sekretariatschef Gunde Odgaard, mobil 4074 7475, mail: gunde.odgaard@batkartellet.dk og bestyrelsesmedlem i BAT og Forbundsformand i Blik- og Rørarbejderforbundet, Henrik W. Petersen på 5153 3149 hwp@blikroer.dk

Udgivet den 28. september 2022