Pressemeddelelse: Illegal arbejdskraft på Femern

Pressemeddelelse

Illegal arbejdskraft på Femern

Morgenens anholdelser af 28 illegale arbejdstagere på Femern Forbindelsen, må få alle alarmklokker til at ringe hos Bygherren Femern A/S og dens ejer, den danske stat, ved Transportminister Benny Engelbrecht.

At der overhovedet kan forefindes illegal arbejdskraft på projektet, peger på et behov for skærpet kontrol af konsortierne og deres brug af underentreprenører, som medbringer medarbejdere fra hele verden.

I Bygge- Anlægs- og Trækartellet forventer vi, at Ministeren og Femern A/S gør det helt klart for FBC, som har hyret den russiske underentreprenør og de illegale arbejdstagere, at lignende tilfælde vil få tungtvejende konsekvenser for det videre samarbejde.

Fra BAT har vi flere gange advaret om, at hverken arbejdsklausuler eller kontrolforanstaltningerne på Femern Forbindelsen er stærke og effektive nok. Det er nu helt uomtvisteligt bevist.

Vi ser allerede påbud og strakspåbud fra Arbejdstilsynet i hobetal på byggeriet. Desuden har vi også en stor mængde sager om overenskomstbrud.

Det er simpelthen ikke godt nok, at vi så tidligt i byggeprocessen ser så mange alvorlige lovovertrædelser og aftalebrud.

Fra BAT stiller vi os gerne til rådighed for både ministeren og Femern A/S med vores erfaringer med disse ganske alvorlige problemer og deres løsning.

Yderligere kommentarer fås ved henvendelse til Claus Von Elling, formand for BAT på 2096 2185.

Eller Gunde Odgaard, sekretariatschef i BAT, 4074 7475.

Udgivet den 9. marts 2021