Den nye arbejdsmiljøforlig er både en facade og et fundament

Det mener BAT-Kartellet, som længe har arbejdet for en stærkere tilsynsindsats og et bedre arbejdsmiljø til de ansatte i bygge- og anlægsbranchen.

”Aftalen indeholder et tilsyneladende stort beløb på 460 mio. kr. frem mod 2022, men de får hurtigt ben at gå på.”
Det mener Søren Schytte, Formand i BAT-kartellets arbejdsmiljøudvalg.

Der er nemlig i årevis blevet spinket og sparet i vores tilsyn herhjemme. Og nedskæringerne har betydet, at vi i dag har næsten 300 færre tilsynsførende end vi havde i 2007. Om 2 måneder stod mere end 80 tilsynsførende så igen overfor en potentiel fyreseddel, men det blev heldigvis afværget med dette forlig.

I BAT værdsætter vi de dygtige tilsynsførende, og ligesom os andre skal de have et godt arbejdsmiljø, så de kan udfylde deres myndighedsopgave i nogle gode rammer. Det er helt centralt for den danske arbejdsmiljøindsats.
Men i perioden 2007-2018 er bevillingerne til tilsyn med arbejdsmiljøet altså skåret med næsten en tredjedel, og sammenlagt med at der i seneste finanslov ikke blev tilført midler til dette område, så klinger aftalen desværre en smule hult.

Vi skal væk fra den såkaldte elevatortrafik, hvor bevillingerne hele tiden ændrer sig som følge af skiftende politiske prioriteringer, derfor er det positivt med en flerårig aftale som der kan bygges videre på efter et valg”.

For bygges videre, det skal der, fortsætter Søren Schytte;

Der er behov for reelle investeringer i tiltag der for alvor sikrer et bedre arbejdsmiljø i Danmark. Det handler bl.a. om bedre vilkår og uddannelse til arbejdsmiljørepræsentanter, id-kort og øget brug af arbejdsmiljøklausuler i offentlige byggeriet, og det rækker aftalens midler altså ikke til”.

Aftalen er en facade, da størstedelen af de 460 ekstra millioner til Arbejdstilsynet går til styrket kontrol med udenlandske virksomheder. Det betyder at, der tilføres 100 millioner kroner årligt fra 2020 til 2022 til indsatsen for ordnede forhold på arbejdsmarkedet. Heraf går knapt 73 millioner kroner årligt til den fælles myndighedsindsats mellem Arbejdstilsynet, Skattestyrelsen og politiet, som er en vigtig indsats, men som bør separeres fra arbejdsmiljøindsatsen.

I byggefagene mener vi, at aftalen svækkes med den lange liste af udmøntningskrav som bl.a. tæller IT-system, fællesmyndighedsindsats og det nye kompetencepåbud, der reelt set ikke styrker arbejdsmiljøet på arbejdspladsen”.

Samtidigt er aftalen også et fundament, som vi kan bygge videre på. Der kan nemlig ikke ændres på indholdet uden forligskredsen accept og det er positivt med så bredt et forlig. Desuden er der indskrevet, at der kun kan bygges på aftalen. Og det regner vi med, at der bliver gjort efter et valg.

Pressehenvendelse kan ske v.
Søren Schytte, fmd. BATs arbejdsmiljøudvalg: 5153 3143

Udgivet den 26. april 2019