Anlægsloftet suspenderes for 2020 – vigtigt for bygningsarbejderne i Danmark

 Af Gunde Odgaard, Sekretariatschef i BAT 

Finansministerens og KL’s aftale om at suspendere Anlægsloftet for resten af 2020 er et vigtigt led i at holde hånden under dansk økonomi. De opgaver der fremrykkes for i alt 2,5 mia. kr. vil på en god dag kunne skabe henved 5.000 årsværk medregnet dynamiske effekter af tiltagene.

Det er godt, at kommuner uden den store likviditetsbeholdning, får en lånemulighed, således aktiviteterne spredes i hele landet.

 

Finansministeren holder åbenbart krudtet tørt, når det gælder aktiveringen af Landsbyggefonden og de 453 godkendte renoveringsprojekter i de almene boligforeninger, som tilsammen vil kunne skabe aktivitet for 18,4 mia. kr. Dette uden statslig eller kommunal finansiering.

 

I BAT håber vi, at denne mulighed vil spille en dominerende rolle når og hvis, den danske økonomi skal stimuleres igen.

Læs mere på altinget herhttps://www.altinget.dk/by/artikel/enige-aktoerer-landsbyggefondens-milliardpulje-maa-vaere-regeringens-naeste-traek

Yderligere kommentarer får ved henvendelse til Gunde Odgaard, sekretariatschef i Bygge- Anlægs- og Trækartellet på 40747475.

Udgivet den 27. marts 2020