Byggefagene i BAT ser frem til det kommende Europæiske Arbejdsmarkedsagentur, som kan fremme mere fair bevægelighed i EU

Byggefagene i BAT ser frem til det kommende Europæiske Arbejdsmarkedsagentur, som kan fremme mere fair bevægelighed i EU

Af Casper Arnsbo Poulsen, Bygge- Anlæg- og Trækartellet, som kan kontaktes på:
mobil 4048 0619 – mail: casper.poulsen@batkartellet.dk

Igennem årene har EU taget en række initiativer for at fremme den såkaldte arbejdsmobilitet i Europa. Dette er dybest set sket uden, at man har forsøgt at regulere og forbedre de kummerlige forhold som udenlandske arbejdere oftest mødes af.
Derfor er det ganske glædeligt, at Europa Parlamentet stiller sig positivt over for forslaget om et europæisk arbejdsmarkedsagentur (på engelsk, ELA), som skal sikre effektiv håndhævelse af EU-retten, samt dæmme op for svindel på tværs af medlemslandenes grænser. Det kommer de europæiske lønmodtagere til gavn.
Den europæiske føderation for bygnings, – og træarbejdere EFBT lancerede allerede i 2010 ideen om et europæisk agentur, der kunne medvirke til at fremme mere fair bevægelighed i EU og give nådestødet til de virksomheder, som bevidst snyder via brug af postkasseselskaber og svindel med sociale bidrag.
Det drejer sig fx om arbejdere, der er ansat i såkaldte postkasse-firmaer i deres hjemland, som ofte slet ikke er registreret i hjemlandet. Det betyder, at de ansatte sjældent er forsikret mod sygdom, ulykke og arbejdsløshed, som vi kender det fra Danmark. I dag findes der mere end 15 mio. udstationerede arbejdstagere i EU, og myndighedsindsatsen viser, at det især er denne gruppe, hvor der ikke er styr på betaling af sociale bidrag.
Derfor er det naturligvis helt afgørende, at der dæmmes op for svindel på tværs af EU’s grænser, ellers risikerer vi at mistilliden til nationale og europæiske institutioner fortsætter med at vokse. Det hæmmer EU’s muligheder for at finde løsninger, løsninger som kun kan findes europæisk. Vi risikerer også, at den unfair konkurrence fortsætter, hvilket skader danske virksomheders evne til at konkurrere i det indre marked.
EU kan ikke løse alle vores problemer, der er også behov for, at arbejdsgiverne opfører sig ansvarligt og anstændigt. Her er der gode takter at spore, da ELA også har til opgave at formidle rettigheder og forpligtelser hos både borgere og virksomheder, der opererer i det indre marked. Det bevirker, at virksomheder har let adgang til relevante informationer, når deres aktiviteter sker på tværs af grænser, og at udstationerede lønmodtagere er bevidste om gældende regler i værtslandet, herunder overenskomster og regler om social sikring.
BAT og vores europæiske organisation EFBT forventer også, at agenturet bliver en platform, hvor vi kan hente oplysninger til fagretlige sager, og visa versa bidrage med nationale input og viden, og herved dæmme op for svindel med sociale bidrag på det europæiske arbejdsmarked. Det er med andre ord også arbejdsmarkedets parters ansvar at ELA får succes.

 

Udgivet den 21. november 2018