Arbejdsmiljø

BAT_AMR_haandbog_2019_ny_version - Vores håndbog om det gode arbejdsmiljø

Aktiv i samarbejdet - for et bedre arbejdsmiljø

BAT-pjece om handleplan mod arbejdsulykker i byggeriet

Et godt arbejdsmiljø betaler sig - Analysen beregner prisen på seks konkrete arbejdsulykker

Arbejdsfri - og hvad så? - April 2006 - En analyse af de 63-64 åriges arbejdsliv inden for bygge- og anlægsbranchen samt træ- og møbelindustrien

Sygefravær i byggeriet: En tung byrde for samfundsøkonomien - September 2003 - En analyse af sygefraværet i bygge- og anlægsindustrien

Psykosocialt arbejdsmiljø i den danske bygge- og anlægsbranche - Rapport om det psykiske arbejdsmiljø i bygge- og anlægsbranchen, 30. april 2018

Erhvervspolitik

BAT-indspil til finanslovsforhandlinger 2015 - BAT har fokus på social dumping, bolig-job, energirenovering og arbejdsmiljø i sine forslag

BAT's syn på CSR i byggeriet

Emnekatalog til kommunalvalget 2009 - BAT's forslag til kommunerne vedrørende energivenlig renovering og byggeri

Hvem bygger fremtidens Danmark? - Kommunalreformens konsekvenser for bygge- og anlægsbranchen

Energi
Klimavenlig renovering af bygningsmassen - BAT's kommentarer til Klimakommissionens udspil i 2010

Energibesparelser i byggeriet - 2009 - BAT's forslag til energibesparelser i byggeriet

A Worker´s Perspective - Klimastrategi set fra et arbejderperspektiv – et bidrag til klimadiskussionen fra BWI, EFBT og NBTF.

Lean Construction
Produktivitet i byggeriet - 2010 - En analyse af mulighederne for at forbedre produktiviteten i byggebranchen

10 bud for kvalitet i byggeriet - Bygningsarbejdernes bud på kvalitetssikring i byggeriet

10 bud for tegningsmaterialet i byggeriet - Bygningsarbejdernes forslag til sikring af høj kvalitet i projektmaterialet

Paper til IGLC-konference 2005 - Fra Hierarki til Team - BAT's bidrag til the International Group for Lean Construction Conference 2005

Figur: fordele ved at bruge Lean-metoderne - Figur præsenteret på IGLC konferencen i 2005

BAT-kartellets strategi vedrørende Lean 2004 - Overvejelser vedrørende BAT-kartellets holdning til Lean Construction

Paper til IGLC-konference 2003: En fagforenings opfattelse af byggeprocessen - BAT-kartellets bidrag til the International Group for Lean Construction 2003

Bolig

Boligpolitisk debatoplæg BAT/LO

Skrot ikke Billig bolig-loven

Udkants Danmark får tusindvis af nye tilflyttere

Boligpolitisk debatoplæg 2004 - BAT's og LO's oplæg til en ny boligpolitik

Konjunktur

Konjunkturoversigt september 2023

Konjunkturoversigt marts 2016

Konjunkturoversigt januar 2016

Konjunkturoversigt maj 2015

Konjunkturoversigt marts 2015

Konjunkturoversigt januar 2015

Konjunkturoversigt januar 2014

Konjunkturoversigt januar 2013

Konjunkturoversigt januar 2012

Konjunkturoversigt januar 2011

Konjunkturoversigt januar 2010 

Ledighedstal

Ledighedstal Juni 2023

Ledighedstal Maj 2023

Ledighedstal April 2023

Ledighedstal Marts 2023

Ledighedstal Februar 2023

Ledighedstal Januar 2023

Ledighedstal December 2022

Ledighedstal November 2022

Ledighedstal Oktober 2022

Ledighedstal September 2022

Ledighedstal August 2022

Ledighedstal Juli 2022

Ledighedstal Juni 2022

Ledighedstal Maj 2022

Ledighedstal April 2022

Ledighedstal Marts 2022

Ledighedstal Februar 2022

Ledighedstal Januar 2022

Ledighedstal December 2021

Ledighedstal November 2021

Ledighedstal Oktober 2021

Ledighedstal September 2021

Ledighedstal August 2021

Ledighedstal Juli 2021

Ledighedstal Juni 2021

Ledighedstal Maj 2021

Ledighedstal April 2021

Ledighedstal Marts 2021

Ledighedstal Februar 2021

Ledighedstal Januar 2021

Ledighedstal 2020

Ledighedstal 2019

Ledighedstal 2018

Ledighedstal 2017

Ledighedstal 2016

Ledighedstal 2015

Ledighedstal 2014

Ledighedstal 2013

Ledighedstal 2012

Ledighedstal 2011

Ledighedstal 2010

Ledighedstal 2009 

Ledighedstal 2008

Ledighedstal 2007

Grønland
Overenskomst:

FADVIG-BAT OK17

Formidling af jobs:
Ansættelseskontrakt tidsbegrænset

Ansættelseskontrakt ikke begrænset tid

Klausuler

Aktiv brug af arbejdsklausuler - Pjece om arbejds-, arbejdsmiljø- og lærlingeklausuler

Arbejdsklausuler - sådan - Pjece med information om arbejdsklausuler

Samarbejde

Medarbejdervalgt i selskabets øverste ledelse
Pjece om arbejdet som medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem udarbejdet i samarbejde mellem BAT-kartellet, CO-Industri, GIMK og Handelskartellet.

Pjece om ESU-arbejdet 2012
Pjece udarbejdet i fællesskab mellem BAT, CO-Industri, GIMK og Handelskartellet

Pjece for nyvalgte bestyrelsesmedlemmer 2007
Gode råd til medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer, der skal i gang med arbejdet

Medarbejdervalgte i bestyrelsen 2003
Bog udgivet af CO-industri, Handelskartellet, Grafisk Industri og Mediekartellet samt BAT-kartellet om vejen til indflydelse i bestyrelsesarbejde

Skovarbejde

BAT´s Skovpolitik 2007 - En analyse af udfordringer for den danske skov og skovarbejderne.

Vikarer

Vikaren - også en kollega - Inspiration til at tackle vikaransættelser på din arbejdsplads