Aktion afslører støj og støv i byggeriet

Byggefagforeningerne i BAT har netop besøgt 70 byggepladser landet over som led i en aktion med fokus på støj og støv. Resultatet vækker bekymring

Resultater

 • På mere end halvdelen af byggepladserne er der problemer med støj og/eller støv.
 • Støj: Mange steder bliver støj ikke forebygget, fx vha. støjskærme, og ofte bruges ikke høreværn ved støjende arbejde.
 • Støv: Der mangler sug på mange maskiner og ofte bruges ikke maske, selvom arbejdet er støvede. Mangelfuld rengøring og tørfejning gør, at støv hvirvles op igen og igen.
 • Spredning: Det er et gennemgående problem, at støj og støv spredes i arbejdslokalet og også rammer ansatte, der arbejder i andre firmaer.
 • Dårlig sikkerhed: Aktionen har også afsløret problemer med sikkerheden, fx en situation med akut nedstyrtningsfare, hvor der var ulåste døre med udgang til etage uden etagedæk, og der blev arbejdet på et blotlagt bjælkelag uden sikring.
 • Også styr på tingene: Byggefagforeningerne mødte også forhold, der var helt efter bogen. På en række byggepladser blev der arbejdet seriøst med at forebygge udsættelse for støj og støv, bl.a. ved adskillelse af arbejdsopgaver, brug af høreværn og god udsugning. Aktionen viste, at større byggepladser falder heldigere ud end mindre byggepladser.

Kommentar fra Søren Schytte, formand for BAT’s arbejdsmiljøudvalg:

 • Generelt tegner der sig et broget billede af situationen på byggepladserne.
 • Det glæder os, hver gang der er styr på sikkerhed og sundhed. På flere store projekter har byggefagene været i tidlig dialog med bygherren, og dér kan vi faktisk se, at der er bedre styr på arbejdsmiljøet.
 • Men det er ikke godt nok, når arbejdsmiljøet halter på mere end halvdelen af byggepladserne. Det skuffer os, at mange af vores kolleger bliver udsat for høreskadende støj og farligt støv.
 • Vi ved, at mange firmaer kan gøre det bedre. Men det er også værd at bemærke, at vi ser alt for mange bygherrer, der ikke lever op til deres ansvar for sikkerhed og sundhed i fællesområder.
 • Aktionen afslører et stort behov for at få Arbejdstilsynet på banen, mener Søren Schytte.

BAT er foruroliget over udsigten til, at Arbejdstilsynet som følge af forslaget til finanslov står til at miste over 60 årsværk alene blandt de tilsynsførende, der fører kontrol med sikkerhed og sundhed på arbejdspladserne,
se også: https://batkartellet.dk/gode-penge-samler-stoev-invester-i-et-godt-arbejdsmiljoe/ 

Yderligere oplysninger:

 • Søren Schytte, formand for BAT’s arbejdsmiljøudvalg: 3638 3638 eller 5153 3143
 • Ulrik Spannow, arbejdsmiljøkonsulent i BAT: 8892 1111 eller 2532 4974 

Baggrundsdata om BAT

 • BAT = BAT-kartellet = Bygge, Anlægs- og Trækartellet, se batkartellet.dk
 • BAT er en faglig samarbejdsorganisation for 7 LO-forbund med medlemmer i bygge- og anlægsbranchen (3F, Dansk El-forbund, Malerforbundet i Danmark, Blik- og Rørarbejderforbundet, Dansk Metal, HK/Privat samt Teknisk Landsforbund)

Udgivet den 7. november 2016