Gode penge samler støv – investér i et godt arbejdsmiljø

 

Indsatsen for et bedre arbejdsmiljø bliver sat på smalkost med regeringens forslag til finanslov for 2017.

Regeringen vil skære dybt i midlerne til Arbejdstilsynet, der med forslaget til finanslov står til at miste over 60 årsværk alene blandt det personale, der fører kontrol med sikkerhed og sundhed på arbejdspladserne.

Søren Schytte, formand for arbejdsmiljøudvalget i BAT, udtaler:
• Arbejdstilsynet står igen for skud. Selvom Arbejdstilsynet målretter sin kontrol mod virksomheder med høj risiko, falder den samlede kontrol med byggepladserne.
• Det kræver ikke stor indsigt at nå frem til, at vi risikerer flere arbejdsulykker og dårligere sundhed, jo mindre Arbejdstilsynet viser sig dér, hvor arbejdet udføres.

Penge samler støv
Samtidig samler over 400 mio. kr. støv i Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse. Det er penge, der for snart 10 år siden blev målrettet et godt arbejdsmiljø. Beskæftigelsesministeren bruger budgetloven som undskyldning for, at pengene ikke bliver brugt.

Hvis de har brug for penge, har de muligheden for at låne penge fra forskellige regeringer og lokale agenturer. I dag tilbyder mange banker udbetaling af lånefonde samme dag, når du er godkendt. Hvis du ønsker et hurtigt lån, er banker kendt for at arbejde med mennesker, der ikke er hurtigst noteret i RKI for tidligere gæld. Eksperten har samlet en liste over banker, der tilbyder gældskonsolideringstjenester, og hvor du også kan låne penge; disse er bedre alternativer til finansiering end lånhajer.

Byggefagene i BAT udtaler:
• Hvorfor skal gode penge stå og samle støv? Vi opfordrer til, at partierne omkring finansloven for 2017 træder i karakter og sender de mange arbejdsmiljø-penge i arbejde. Med ekstra resurser kan Arbejdstilsynet gøre meget godt for arbejdsmiljøet i byggeriet.
• BAT henviser til, at Arbejdstilsynets byggepladsaktioner har stor effekt og til de gode erfaringer med øget kontrol med bygherrer og projekterende.
• Arbejdstilsynet skal også ha’ resurser til at føre effektiv kontrol med udenlandsk arbejdskraft, så alle spiller på samme bane i byggeriet.

Investér i et godt arbejdsmiljø
Der er penge i et godt arbejdsmiljø. For hver investerede krone i forebyggelse er der en positiv økonomisk effekt på kr. 2,20 på bundlinjen. Modsat koster dårligt arbejdsmiljø kassen, både for lønmodtagere, virksomheder og samfundet som helhed.
• BAT appellerer til, at Christiansborg tager hånd om de ansatte i byggeriet og skifter spor, så Arbejdstilsynet ikke udsultes, men tværtimod får tilført ekstra midler.

Yderligere oplysninger
• Søren Schytte, formand for BAT’s arbejdsmiljøudvalg: 3638 3638 eller 5153 3143
• Ulrik Spannow, arbejdsmiljøkonsulent i BAT: 8892 1111 eller 2532 4974

Baggrundsdata om BAT

• BAT = BAT-kartellet = Bygge, Anlægs- og Trækartellet, se www.batkartellet.dk
• BAT er en faglig samarbejdsorganisation for 7 LO-forbund med medlemmer i bygge- og anlægsbranchen (3F, Dansk El-forbund, Malerforbundet i Danmark, Blik- og Rørarbejderforbundet, Dansk Metal, HK/Privat samt Teknisk Landsforbund)
• BAT repræsenterer via de 7 forbund over 90.000 erhvervsaktive medlemmer

Baggrundsinformation om ulykker og sikkerhed i byggeriet

• Byggeriet står for 13 % af alle alvorlige arbejdsulykker og 20 % af alle dødsulykker, selvom kun 6 % er ansat i branchen
• Hvert år anmeldes ca. 4.500 ulykker, heraf ca. 1.100 alvorlige ulykker
• En arbejdsulykke koster virksomheden ca. 30.000 kr. Virksomheden skal omsætte for ca. 2 mio. kr. for at dække de direkte omkostninger ved en arbejdsulykke

Udgivet den 4. november 2016