60 BYGGEPLADSBESØG

Aktion afslører farligt arbejde på byggepladser

 København d. 3. november 2017

Byggefagforeningerne i BAT har netop besøgt 60 byggepladser landet over som led i en aktion med fokus på sikkerhed ved arbejde i højden og ergonomi

 Resultatet vækker bekymring: Byggeriet lider stadig under store problemer med både farligt arbejde i højden og nedslidende arbejde

Resultater af aktionen

  • På cirka halvdelen af byggepladserne er der problemer med dårligt arbejdsmiljø i form af farligt arbejde og/eller nedslidende arbejde.
  • Problemer ved arbejde i højden: Manglende stillads ved tagarbejde, manglende faldsikring, betondæk og vægge med huller uden afdækning, arbejde fra stiger og rod og uorden
  • Problemer med dårlig ergonomi: Tunge løft af byggematerialer, manglende brug af tekniske hjælpemidler og arbejde i belastende arbejdsstillinger
  • Også styr på tingene: Byggefagforeningerne mødte heldigvis også en del byggepladser, hvor sikkerheden var i orden, hvor der var ryddet pænt op, og hvor stilladserne var fine.
  • Kommentar fra Søren Schytte, formand for BAT’s arbejdsmiljøudvalg:
  • Der er kæmpestor spredning i byggeriet, hvad angår sikkerhed og sundhed. Vi må altså bare konstatere, at det halter gevaldigt med arbejdsmiljøet på ikke mindre end hver anden byggeplads. Det skriger til himlen, at dårlig sikkerhed og nedslidende arbejde stadig er hverdag for rigtig mange håndværkere her i 2017.
  • Arbejdsskader pga. ulykker og slid og slæb koster dyrt og gør, at mange håndværkere må forlade deres fag før tid.
 • BAT’s aktion afslører et stort behov for at få Arbejdstilsynet på banen, mener Søren Schytte.
 • Vi glæder os over, at Arbejdstilsynets kontrol med byggepladserne sker uanmeldt fra den 1. november, og at de tilsynsførende nu skal ha’ fokus på alle problemer på den enkelte byggeplads.
 • Men BAT appellerer til, at regeringen lægger alle planer om nedskæringer i Arbejdstilsynet på hylden, og at Arbejdstilsynet tværtimod tilføres ekstra resurser.[1]
 • Byggeriet har brug for effektiv kontrol og en myndighed, der slår hårdt ned på de bygherrer og virksomheder, der ikke løfter deres ansvar og lader hånt om de ansattes sikkerhed og sundhed.

[1] Se også: https://batkartellet.dk/regeringen-slaekker-paa-kontrollen-med-sikkerhed-og-sundhed-2/

 

Udgivet den 3. november 2017