Regeringen slækker på kontrollen med sikkerhed og sundhed

Det truer arbejdsmiljøet på landets byggepladser, at regeringen skærer på Arbejdstilsynets kontrol med sikkerhed og sundhed igen i 2018.

Med regeringens forslag til finanslov står Arbejdstilsynet til at miste millioner af kroner i 2018. Arbejdstilsynets personale reduceres med 24 årsværk fra 606 årsværk i 2017 til 582 i 2018. Det svarer til fald på 4%.

Nedskæringen sker efter en række år, hvor Arbejdstilsynet er blevet beskåret igen og igen. Antallet af årsværk i Arbejdstilsynet i perioden 2015-2018 vil således være faldet med 95 svarende til 14%, hvis regeringen kommer i mål med sin plan for 2018.

Byggefagene i BAT forstår ikke regeringen
Hvordan kan regeringen med åbne øjne skære i Arbejdstilsynets kontrol med sikkerhed og sundhed på arbejdspladserne, når beskæftigelsesministeren selv erkender, at arbejdsmiljøindsatsen i Danmark er slået fejl? Se mere her.

Byggefagene i BAT oplever, at regeringen skylder en omgang. Det skriger til himlen at skære ned på Arbejdstilsynets kontrol med sikkerheden, når beskæftigelsesministeren for få måneder siden har meldt ud, at arbejdsmiljø-indsatsen skal skærpes inden for byggeriet, se mere her.

  • Nedskæring i Arbejdstilsynets kontrol med arbejdsmiljøet giver ikke mening, lyder meldingen fra Søren Schytte, formand for arbejdsmiljøudvalget i byggefagene i BAT.
  • Vores kolleger i byggeriet døjer med ulykker og nedslidning. Vi har brug for effektiv kontrol med sikkerhed og sundhed, siger Søren Schytte.

BAT foreslår, at regeringen sadler om.

  • Vi krydser fingre for, at DF og andre kan tale regeringen til fornuft. BAT appellerer til, at man finder ekstra midler til Arbejdstilsynet, så kontrollen med dårligt arbejdsmiljø kommer op i gear.

Få yderligere oplysninger hos Søren Schytte, formand for BAT’s arbejdsmiljøudvalg: 3638 3638 eller 5153 3143 eller Ulrik Spannow, arbejdsmiljøkonsulent i BAT: 8892 1111 eller 2532 4974

 

Udgivet den 31. august 2017