Visionær aftale om havnetunnel!

Visionær aftale om havnetunnel!

Københavnertunnelgruppen glæder sig over, at regeringen sammen med Københavns Kommune i dag har lanceret et visionært projekt, der både tager hånd om trafik, trængsel, klimasikring, byudvikling og boligudbud.

Vi er oppe på den helt store klinge her. Et projekt som den foreslåede Lynetteholm ser man kun ca. hvert 50. eller 100. år, siger Bo Sandberg, formand for Københavnertunnelgruppen.

Det er et stærkt signal, at både regeringen med statsministeren i spidsen og Københavns Kommune med overborgmesteren i spidsen, står bag aftalen om havnetunnel og en ny bydel. Det gør planerne om en østlig ringvej endnu mere robuste, at de nu filtres så konkret sammen med klimasikring, mere metro og flere boliger, siger Bo Sandberg.

Københavnertunnelgruppen er begejstret, men vi vil trods alt ikke sælge skindet før bjørnen er skudt, og der er en anlægslov på plads, siger formand Bo Sandberg.

Man må dog sige, at 2018 foreløbig har budt på mange gode nyheder med havnetunnel-briller. Først budgetforliget i København om den resterende finansiering af tunnelen fra Svanemøllebugten til Nordhavn, og nu disse nye visionære planer, som skal indgå i den igangværende forundersøgelse af østlig ringvej, der afsluttes i 2019.

Derfor er der brug for en havnetunnel:

    • Trængslen og spildtiden tager til! Hovedstaden har brug for en trafikal bypass-operation, så den gennemkørende trafik ikke skal tvinges ind omkring Kgs. Nytorv og Nørrevold, men ledes udenom de centrale bydele i en havnetunnel

 

  • Bløde og hårde trafikanter adskilles: Ved at få gennemkørende og tung trafik ned under jorden, øges trafiksikkerheden.

    • Havnetunnellen er en nødvendig forudsætning for at byudvikle bl.a. Refshaleøen – og giver samtidig mulighed for at nytænke og fredeliggøre indre by. Københavnertunnelgruppen har i 13 år arbejdet for østlig ringvej/havnetunnel. Foreningen www.havnetunnel.nu består af organisationer, virksomheder og enkeltmedlemmer, bl.a. Dansk Byggeri, Dansk Erhverv, DI, DTL, Dansk Metal, 3F og BAT-kartellet.

 

 

 

Udgivet den 10. oktober 2018