Synlighed om virksomhedernes uddannelsesindsats

Med trepartsaftalen om flere praktikpladser indføres der som et særligt element en såkaldt ”måluddannelsesratio”. Denne Måluddannelsesratio fortæller om en virksomhed påtager sig sin del af uddannelsesforpligtigelsen overfor praktiksøgende. Dermed bliver det helt klart og synligt for alle, hvem der uddanner, og hvem der kører på frihjul.

Med denne synlighed i hånden kan kunder og bestillere af alle slags nu dirigere deres indkøb derhen, hvor virksomhederne ligger på eller over måluddannelsesratioen. Vi må derfor arbejde på, at dette redskab bliver gjort til en aktiv del af fremtidens udbudsbetingelser indenfor bygge- og anlægsbranchen.

Udgivet den 22. august 2016