Styrk de almene boliger

Regeringen og Finansministeriet ønsker, at den kommunale grundkapital i alment byggeri fra og med 2019 forhøjes fra de nuværende 10% til et betydeligt højere niveau.

Grundkapitalen er det, som kommunerne betaler up front, når man bygger et nyt alment byggeri og at hæve denne betaling vil være en umanerlig dårlig ide. Det vil nemlig uden tvivl medføre, at kommunerne så at sige vil ”hamstre” almene boliger på kort sigt, mens grundkapitalen stadigvæk er på de 10% for ikke at komme til at betale betydelige mere for nøjagtigt det samme efter nytår.

Erfaringsmæssigt vil konsekvensen derefter være, at det almene byggeri nærmest går i stå. Tidligere tiders stop-and-go politik på dette område har ikke været af det gode. Det viser erfaringerne fra 2010 og 2011 og frem, hvor hamstringseffekten var til at tage at føle på. I den nuværende konjunktursituation i byggeriet har vi brug for stabilitet. Regeringens forslag har karakter af det modsatte!

I stedet burde regering og Folketing medvirke til, at der bygges de almene familieboliger, der er allermest brug for, og at de bygges i de største byer, hvor presset på boligmarkedet er størst.

En langsigtet plan til at styrke den almene sektor og gøre de almene familieboliger attraktive for alle, er det, der behøves, så vores byer kan få løst de boligproblemer, som især de store byer står overfor.

Oveni de allerede eksisterende boligpolitiske udfordringer, er der et element i regeringens parallelsamfundsudspil, som vil gøre problemerne større. For hvis man vil reducere antallet af almene familieboliger i de såkaldte ”hårde ghettoer” med 60%, som det er aftalt, så melder det indlysende problem sig: Hvor skal de familier så bo? Der er oplagt brug for endnu flere almene boliger ikke færre. Det hænger slet ikke sammen.

Hvis vi stadigvæk skal have plads og råd til, at alle kan bo i byen, så må vi styrke den almene sektor. Forslaget fra regeringen er det modsatte. Det er på tide, at vi får en diskussion om boligens betydning for sammenhængskraften i det danske samfund. Regeringen gør, hvad den kan for at afmontere denne sammenhængskraft med dette forslag.

Udgivet den 6. juni 2018