PRESSEMEDDELELSE vedr. Energisparemål – oplæg til regeringens udspil i dag

Regeringens energipolitiske udspil er stort set blottet for tiltag om energieffektivitet og energispareindsatser.

Det udkast til et nyt energiforlig, som regeringen i dag har fremlagt, bygger på en forventning om, at energi i fremtiden bliver vedvarende, der bliver rigeligt af den, og den bliver særdeles billig!

For hvis ikke det er tilfældet, så er det nemlig uforklarligt, hvorfor regeringen stort set alene fremsætter forslag til, hvordan vi udbygger den vedvarende energi og ingen veje anviser til, hvordan vi bliver mere energieffektive og dermed bedre til at spare på energien. Det er et tilbud, der lyder for godt til at være sandt, og derfor er det nok også forkert!

Det er som om, at El-værkerne har ført pennen for regeringen (Finansministeriet), og vil tage patent på energipolitikkens udformning i Danmark.

Ingen andre steder i denne verden ser vi lignende forslag til at komme i mål med Paris-aftalen, og til at frigøre sig for fossile energikilder.

Tæt herpå, i Tyskland, går energisparekrav og energieffektivitet hånd i hånd med planerne om at udbygge den vedvarende energi. Det gør de fordi, her har man indset, at den energi der ikke bruges, er den billigste og fordi jo mindre energi der bruges, jo færre vedvarende energianlæg skal man etablere!

Denne snusfornuft er ikke at finde noget steds i den danske regeringens udspil! Her fokuserer man ensidigt på vedvarende energi!

Den eksisterende bygningsmasse anvender i dag ca. 40% af Danmarks samlede energiforbrug. Regeringens såkaldte plan for at få dette tal ned, hedder ”information”. Det er sølle!

Det må nu være op til oppositionspartierne og regeringens støtteparti, at sørge for, at regeringens aftale ikke kommer i mål, som den er skitseret.

Energieffektiviseringsmål og energisparemål skal gå hånd i hånd med udviklingen af den vedvarende energi.

Vi kommer billigst og lettest i mål med vedvarende energi, hvis vi samtidig bliver bedre til at udnytte energien mere effektivt og spare på den.

Siden 1973 har vi fortalt danskerne, at man skal spare på energien. Nu gør regeringen det modsatte. Nu skal vi bare fyre for fuglene, og hælde alle penge i energiselskaberne.

Vi har brug for en regering og et folketing, som går forrest for at sikre energibesparelser i den eksisterende bygningsmasse, og i andre brancher og erhverv for den sags skyld.

I byggeriet kan det ske ved:

Konkrete energisparemål for eksisterende bygninger.

Større aktivt brug af energimærkerne.

Uafhængig energirådgivning til bolig og bygningsejere.

Afsæt midler til energibesparelser i bygninger.

Videreførelse af Videnscenter for Energibesparelser i bygninger

Flere midler til forskningen.

Det kommer nemlig ikke nødvendigvis af sig selv. Det kræver en indsats, og det er samfundsøkonomisk fordelagtigt at reducere varme- og energiforbruget i vores bygninger med mellem 30-40% frem mod 2050. Det viser den danske forskning på området.

Yderligere kommentarer fås ved henvendelse til sekretariatschef Gunde Odgaard, Bygge-, Anlægs- og Trækartellet, på 4074 7475

Udgivet den 26. april 2018