PRESSEMEDDELELSE: Selv om den europæiske arbejdsmiljøuge var en af de sorteste, hvad angår dødsfald på danske arbejdspladser, er der små lys i mørket.

Selv om den europæiske arbejdsmiljøuge var en af de sorteste, hvad angår dødsfald på danske arbejdspladser, er der små lys i mørket.

”To mennesker mistede livet som følger af arbejdsulykker i uge 43 – kampen for et bedre arbejdsmiljø i byggeriet kræver politisk handling”, mener formand for BAT-Kartellets arbejdsmiljøudvalg, Søren Schytte.

Byggefagene i BAT-kartellet var i uge 43 traditionen tro på landsdækkende sikkerhedspatrulje med fokus på planlægning af arbejdsmiljøarbejdet.

95 byggepladser blev besøgt og resultatet er nedslående, dog er der nogle små lys i mørket.

Når vores resultater igen i år er nedslående, skyldes det gentagelser af de grove overtrædelser år for år med bl.a. stilladser med nedstyrtningsfare, stiger der bliver brugt forkert, arbejde der ikke er tilrettelagt, tunge materialer der bliver manuelt håndteret samt rod og farlige adgangsveje.

Alt sammen problemer som relativt let kan håndteres, men som desværre i stedet giver anledning til utallige arbejdsskader, og som utvetydigt bidrager til høje omkostninger for fællesskabet.

I de 3 brancher der udgør byggebranchen, anlægsarbejde, opførelse, nedrivning og færdiggørelse af byggeri, har Arbejdstilsynet på nuværende tidspunkt alene i år måtte reagere 4.364 gange. I 2017 var tallet 5.938.

Det interessante er, at mange af de byggepladser der fik besøg i 2017, har været genbesøgt i år – og arbejdsmiljøet er stadigvæk ikke i orden. Det skal der rettes op på!

Når vi kan se små lys i mørket, er det eksempelvis en plads på Sydfyn, hvor hjemmearbejdet er i orden, det vil sige der er udarbejdet en plan for sikkerhed og sundhed (PSS). De problemer som man stødte på, blev taget op på sikkerhedsmøderne. Man får yderligere tilkaldt BAM-BUS (Byggeriets arbejdsmiljø bus) som altid har gode løsninger eller råd i ærmet.

Et andet lys i en ellers meget sort uge, var renovationen af Amagercentret. Besøget vakte et positivt indtryk. Pladsen emmede af stærk sikkerhedskultur, styr på arbejdsmiljøet og fin kommunikation mellem ledere og ansatte. Hovedentreprenøren Hoffmann udviste fint lederskab, og inddrog de ansatte i arbejdet med arbejdsmiljø. Det skal de roses for.

I den samme bydel kunne det modsatte så rapporteres om H&M’s byggeplads i Fields. Her sejlede sikkerheden, der blev ikke afholdt sikkerhedsmøder, og der var ingen der anvendte personlige værnemidler.

Det var en skam at bygherrerne ikke havde været en tur i Amagercentret…

Pladsen blev naturligvis straks anmeldt til arbejdstilsynet!

Søren Schytte: ”For mig at se er der ingen tvivl. Eksemplerne fra patruljen i uge 43 understreger, at det igen er planlægning og samarbejdet ude på pladserne, hvor udfordringer opstår. Samarbejdet omkring udfordringerne løses bedst gennem dialog i det projekterende og udførende arbejde, som vi har set det med et håndfuld byggepladser”.

”Som vi siger i arbejdsmiljøverdenen om støv, støj og møg, – det skal fjernes ved kilden!”

Bedre planlægning bidrager til færre arbejdsulykker, bedre økonomi og bedre kvalitet i byggeriet – ”alle ved det” men langt fra alle vil være med, når samarbejdet skal føres ud i livet.

Søren Schytte: ”Hvis moralen efter uge 43 er, og det er den, at planlægning og samarbejde skaber rammerne for det gode arbejdsmiljø – så må vi blive ved øge opmærksomheden på dette område.

Derfor fortsætter BAT-Kartellet kampen for en bedre planlægning på de danske byggepladser og opfordrer til at alle aktører i byggeriet kommer på banen!

Spørgsmål besvares af formand for BAT-Kartellets arbejdsmiljøudvalg Søren Schytte, på mobil: 5153 3143 eller Allan Leegaard, arbejdsmiljøkonsulent BAT Kartellet på mobil: 21904506

Udgivet den 31. oktober 2018