PEFC legitimerer social dumping

De to verdensomspændende certificeringssystemer for bæredygtigt skovbrug, FSC og PEFC, stilles lige i den offentlige indkøbspolitik.

Det fremgår således af vejledningen til ”Cirkulære om sikring af bæredygtigt træ i statens aftaler om vareindkøb, tjenesteydelser og bygge- og anlægsarbejder”, at både FSC og PEFC anerkendes som dokumentation.

Med hensyn til arbejdstagernes rettigheder og løn- og arbejdsvilkår er der imidlertid store forskelle på de to certificeringssystemer.

FSC-standarden stiller krav om, at hvis træ skal opnå FSC-certificering i Danmark, skal producenten og eventuelle underleverandører sikre lønmodtagernes rettigheder ved at overholde gældende overenskomst. Det er inspireret af og ligger i fin forlængelse af cirkulæret om overholdelse af ILO konvention 94 og vejledningen hertil.

Dette er på ingen måde tilfældet hos PEFC-mærkede virksomheder. BAT har gentagne gange opfordret til at medtage overenskomstkravet i den danske version af PEFC-standarden, hvilket PEFC kategorisk har afvist.

Både Skovdyrkerforeningen og HedeDanmark har i PEFC-regi givet udtryk for, at de ønsker at benytte underentreprenører uden overenskomst i opgaveløsningen.

På denne måde kommer PEFC-mærket til at legitimere og fremme social dumping. BAT har på denne baggrund besluttet at udtræde af PEFC med øjeblikkelig virkning.

Også på andre områder er FSC-ordningen efter BAT’s mening et mere robust system, som i højere grad end PEFC giver garanti for, at træet stammer fra bæredygtige kilder.

BAT opfordrer derfor offentlige indkøbere til, at hvis man vil optræde bæredygtigt og socialt ansvarligt samt efterleve egne anvisninger, så skal man udelukkende vælge FSC-mærkede produkter. De to systemer kan under ingen omstændigheder sidestilles, når det gælder arbejdstagerrettigheder, løn- og arbejdsvilkår og dermed kampen imod social dumping.

BAT henviser samtidig til ”Strategi for intelligent offentligt indkøb”, som helt konkret peger på at tage sociale hensyn gennem bl.a. arbejdsklausuler, der jo netop har til formål at sikre det danske overenskomstsystem.

Henvendelse om uddybning af ovenstående kan ske til Gunde Odgaard på tlf. 88921100 eller til Flemming Grønsund på tlf. 88920260.

Udgivet den 15. februar 2017