Pæne reallønsstigninger i bygge- og anlægsbranchen

Af Gunde Odgaard, sekretariatschef i Bygge-, Anlægs- og Trækartellet

De netop offentliggjorte løntal fra DA’s lønstatistik viser, at arbejdere i bygge og anlægsbranchen i gennemsnit oplevede lønstigninger på 2,8 pct. i forhold til 1. kvartal 2017. Med et nuværende inflationsniveau opgjort af Danmarks Statistik til ca. 0,8 pct., så er der tale om rigtig pæne reallønsstigninger og dermed øget købekraft for ens løn.

Installationsfagene ligger med lønstigninger på 2,9 pct. en smule over apteringsfagene med 2,7 pct.

I forhold til Industrien så er lønstigningerne i bygge- og anlægsbranchen 0,6 procentpoint højere, og i forhold til de serviceprægede erhverv er den 0,5 procentpoint højere.

Lønstigningerne afspejler naturligvis de gode konjunkturer, dansk økonomis generelt gode gænge, men også de forbedringer som kom med OK 2017. Især fritvalgs ordningerne slår igennem.

I BAT anser vi ikke, at lønstigninger i denne størrelsesorden for alvor puster til overophedning. Det handler derfor om at bevare roen og sikre en høj beskæftigelse sammen med en positiv reallønsudvikling, som vi oplever det nu.

Udgivet den 25. maj 2018