Pæne lønstigninger I byggeriet, men bevar roen!

Pæne lønstigninger I byggeriet, men bevar roen!

Af Gunde Odgaard

Lønstigningerne for bygningsarbejdere var i gennemsnit i 2. kvartal 2018 på 3,3, pct. i forhold til samme tidspunkt året før. Det må siges at være nogle pæne lønstigninger, især i forhold til inflationen, men ikke af en størrelsesorden, så man må råbe alarm og overophedning. Under højkonjunkturen i 2006-2008 var det ikke ualmindeligt, med meget højere lønstigninger.

Byggeriets lønstigninger ligger højere end både fremstillingsindustrien (2,6 pct.) og Serviceprægede erhverv (2,7 pct.). Det er på ingen måde overraskende, at byggeriet ligger højere. Byggeriets lønninger svinger mere med konjunkturerne end de to øvrige brancher. I 2009 oplevede vi således lønstigninger i byggeriet helt nede på 0,5 pct., hvilket var langt under de to andre brancher. Tidligere tiders lavkonjunkturer gav direkte negativ lønudvikling.

Set fra BAT’s synspunkt er det kun rimeligt, at danske lønmodtagere også får del i den økonomiske velstand og den vækst igennem lønstigninger, når det går økonomien godt. Hvornår skulle vi ellers få det?

Man kan håbe på, at lønstigningerne dæmper afgangen fra fagene samtidigt med, at nogle får lyst til at vende tilbage til byggeriet. I samme åndedrag kunne det være spændende om virksomhederne begyndte at se lidt mere på spildtid og ventetid. Hvis spildtiden for bygningsarbejdere bliver bragt ned, så vil der være flere produktive timer og dermed en højere produktivitet. Så kan det være, at arbejdsgiverne bedre kan kapere relativt begrænsede lønstigninger!

Udgivet den 16. august 2018