Nye tal fra Arbejdstilsynet afslører stigning i antallet af arbejdsulykker i byggeriet

Nye tal fra Arbejdstilsynet afslører stigning i antallet af arbejdsulykker i byggeriet
Arbejdstilsynets årsopgørelse 2017 over anmeldte arbejdsulykker er netop lagt frem for Folketingets beskæftigelsesudvalg.[1]

Tallene viser, at antallet af arbejdsulykker i byggeriet er steget med lidt over 700 svarende til 15% på blot 5 år. Med over 5.200 anmeldte arbejdsulykker i byggeriet i 2017 og over 1.100 alvorlige arbejdsulykker er byggeriet blevet en farlig branche. Byggefagene i BAT kalder på handling.

Antallet af anmeldte arbejdsulykker i forhold til beskæftigelsen viser en bekymrende udvikling:

 • I to brancher i byggeriet ”opførelse og nedrivning af byggeri” og ”færdiggørelse af byggeri” er der fra 2013 til 2017 sket en stigning i forekomsten af arbejdsulykker pr. 10.000 beskæftigede på hhv. 9,6 og 7,2%. De to brancher beskæftiger ca. 135.000-140.000 personer tilsammen.
 • Kun i en branche i byggeriet, nemlig ”anlægsarbejde”, ses i samme periode et fald (på 2,4%) i forekomsten af arbejdsulykker pr. 10.000 beskæftigede. Branchen beskæftiger lidt under 20.000 personer.

Grumset billede fra 2016 til 2017, hvad angår alle arbejdsulykker i byggeriet

  • Der er fra 2016 til 2017 sket en mindre stigning i antallet af arbejdsulykker i brancherne ”opførelse og nedrivning af byggeri” og ”færdiggørelse af byggeri”. Korrigeres for udviklingen i beskæftigelsen, er der tale om noget nær status quo for disse brancher.
 • For ”anlægsarbejde” ses et fald i antallet af anmeldte arbejdsulykker. Korrigeres for udviklingen i beskæftigelsen er der tale om et pænt fald på 8,3% fra 2016 til 2017.

Positiv udvikling fra 2016 til 2017 for alvorlige ulykker i byggeriet

 • Hvad angår alvorlige arbejdsulykker, er udviklingen fra 2016 til 2017 positiv (faldende antal ulykker) for alle tre brancher i byggeriet. Korrigeres for udviklingen i beskæftigelsen ses flotte fald på 7-13%, hvor ”opførelse og nedrivning af byggeri” står for et fald i forekomsten af alvorlige ulykker på 7%, anlægsarbejde på 12% og færdiggørelse af byggeri på 13%.

Dødsulykker i byggeriet

Det var 4 arbejdsulykker med døden til følge i 2017 i branchen ”opførelse og nedrivning af byggeri” mod 2 i 2016. Forekomsten af dødsulykker i byggeriet svinger i øvrigt fra år til år.

Søren Schytte, formand for BAT’s arbejdsmiljøudvalg, udtaler:

 • Ingen skal komme til skade på sit arbejde, så det bekymrer os i høj grad, at tallene viser, at flere kolleger bliver ramt af en arbejdsulykke i byggeriet. Set over 5 år giver Arbejdstilsynets tal absolut ikke grund til begejstring.
 • De nye tal for 2017 giver dog grobund for forsigtig optimisme, hvad angår anlægsarbejde. Vi håber det holder stik fremover, at færre anlægsarbejdere bliver ramt af en arbejdsulykke.
 • Det glæder os, at der fra 2016 til 2017 ses pæne fald i forekomsten af alvorlige arbejdsulykker i byggeriet. Men der er samlet set tale om små forskydninger fra år til år, og vi tror ikke, at udviklingen er vendt for byggeriet som helhed. Kurven er ikke knækket.
 • Byggefagene i BAT appellerer til, at der findes politiske løsninger, der for alvor hæver beskyttelsen af de ansatte i byggeriet. Arbejdstilsynets nye metode for tilsyn i byggeriet løser ikke problemerne, når vi samtidig er vidne til, at Arbejdstilsynet besøger færre og færre virksomheder i byggeriet og giver færre og færre påbud på arbejdspladserne.
 • Men byggeriet skal også selv sætte sikkerheden øverst på dagsordenen. Det skal blive socialt uacceptabelt at have et dårligt arbejdsmiljø.

Yderligere oplysninger

 • Søren Schytte, formand for BAT’s arbejdsmiljøudvalg: 3638 3638 eller 5153 3143
 • Ulrik Spannow, arbejdsmiljøkonsulent i BAT: 2532 4974Baggrundsdata om BAT
 • BAT = BAT-kartellet = Bygge, Anlægs- og Trækartellet, se www.batkartellet.dk
 • BAT er en faglig samarbejdsorganisation for 7 LO-forbund med medlemmer i bygge- og anlægsbranchen (3F, Dansk El-forbund, Malerforbundet i Danmark, Blik- og Rørarbejderforbundet, Dansk Metal, HK/Privat samt Teknisk Landsforbund)

Baggrundsinformation

 • Arbejdstilsynet opgør antallet af arbejdsulykker som alle arbejdsulykker hhv. alvorlige arbejdsulykker. Alvorlige ulykker indebærer uarbejdsdygtighed på mindst 3 uger.
 • Kun ca. halvdelen af alle anmeldepligtige arbejdsulykker anmeldes, og byggeriet er kendetegnet ved stor underrapportering.
 • Byggeriet (= bygge & anlæg) består af tre delbrancher, nemlig ”anlægsarbejde”, ”opførelse og nedrivning af byggeri” samt ”færdiggørelse af byggeri”

Alle anmeldte ulykker i byggeriet

Alle anmeldte ulykker

Kilde: Arbejdstilsynets årsopgørelse 2017, tabel 9 (uddrag)

 

Alvorlige ulykker i bygge og anlæg

 

Anmeldte alvorlige ulykker

Kilde: Arbejdstilsynets årsopgørelse 2017, tabel 10 (uddrag)
***

Oversigt over antallet af Arbejdstilsyns-besøg i byggevirksomheder

2013 2014 2015 2016 2017 2018 pr. 30. juni
3422 3522 3959 3028 1861 668

AT-besøg i byggeriet 2013 til 30. juni 2018
Kilde: BAT’s beregninger på baggrund af www.at.dk, tilsyn i tal, https://arbejdstilsynet.dk/da/statistik/tilsyn%20i%20tal

 

***

 

Oversigt over antallet af reaktioner (forbud, påbud mv.) fra Arbejdstilsynet til byggevirksomheder

2013 2014 2015 2016 2017 2018 pr. 30. juni
6466 7087 6712 6390 5838 2650

AT-reaktioner i byggeriet 2013 til 30. juni 2018

Kilde: BAT’s beregninger på baggrund af www.at.dk, tilsyn i tal, https://arbejdstilsynet.dk/da/statistik/tilsyn%20i%20tal

AT-reaktioner i byggeriet 2013 til 30. juni 2018

Kilde: BAT på baggrund af www.at.dk

[1] http://www.ft.dk/samling/20171/almdel/BEU/bilag/408/1919819.pdf

Udgivet den 3. juli 2018