Nye EU-grænseværdier beskytter ikke godt nok mod kræft

EU-Kommissionen har stillet forslag til nye grænseværdier for 13 stoffer og materialer i EU’s kræftdirektiv. Det er ikke hverdagskost.

Især to ting springer i øjnene i forslaget:
• Respirabelt krystallinsk kvarts omfattes af kræftdirektivet. Det er positivt.
Kvartsstøv bliver dannet, når man fx bearbejder granit og beton eller sandblæser. Det respirable støv giver risiko for silikose (stenlunge) og lungekræft.
EU-Kommissionen foreslår en grænseværdi på 0,1 mg/m3. Det svarer til den danske grænseværdi, men er langt over, hvad en række andre EU-lande har fastsat. BAT ser gerne, at værdien fastsættes til 0,05 mg/m3.

• Grænseværdien for træstøv fra hårde træsorter forbliver på listen. Desværre foreslår Kommissionen en grænseværdi på 3 mg/m3. Det er langt over den danske grænseværdi på 1 mg/m3, der i øvrigt gælder for støv fra alle træsorter. Danmark kan uden videre fastholde en strengere grænseværdi. BAT mener, at EU-værdien bør sættes ned, så den i hvert fald matcher den danske grænseværdi. En høj EU-værdi vil stille danske virksomheder i en ugunstig konkurrencesituation.

BAT vil sammen med fagbevægelsen i EU arbejde for, at kræftdirektivet fastsætter et højt beskyttelsesniveau. BAT arbejder også for, at der fastsættes grænseværdier for flere kræftfremkaldende stoffer, fx diesel-udstødning. BAT anbefaler ligeledes, at direktivet udvides til at omfatte stoffer, der kan skade evnen til at få sunde børn.

Forslaget til nyt direktiv skal behandles i Ministerrådet og i Europa-Parlamentet. De nye grænseværdier er nok først på plads en gang i 2017.

Kræftdirektivet fastsætter såkaldte ”bindende grænseværdier”. Alle EU-lande har ret til at fastsætte et højere beskyttelsesniveau, fordi der er tale om et minimumsdirektiv.

Udgivet den 9. juni 2016