Masser af tidsspilde i byggeriet

Masser af tidsspilde i byggeriet

I byggeriet er der et særligt forhold, der gør sig gældende, når vi taler arbejdskraftmangel og produktivitet, og det er anvendelsen af tiden. En hel del undersøgelser fra konkrete byggeprojekter viser, at bygningsarbejderne står uvirksomme hen i omkring en tredjedel af arbejdstiden.

Man står typisk uvirksom hen, fordi man venter. Venter på at nogen foran skal blive færdige eller fordi noget skal laves om, fordi man mangler materialer, tegninger eller anvisninger på, hvordan arbejdet skal udføres. Det korte af det lange er, at vi venter, og vi venter alt for længe. Det er på alle måder uhensigtsmæssigt!

Disse undersøgelser understøttes af 3F’s undersøgelse fra september måned, der viste, at når man spørger godt 2.600 bygningsarbejdere om, hvad de ser som det mest problematiske i deres arbejdsliv, så nævner 55%, at det er spildtiden og ventetiden. Denne undersøgelse har Dansk Byggeri kvitteret for og kaldt ”en invitation til at gå i dialog”.

Hvis vi kunne få spildtiden og ventetiden ned, vil det frigive mange flere arbejdstimer til produktion, og det vil dermed også i sig selv svare til flere tusinde årsværk. Nedbringelse af ventetiden er altså en hel central kilde til at afhjælpe den påståede arbejdskraftmangel. Samtidig er det naturligvis den helt centrale kilde til at hæve produktiviteten.

Det handler simpelthen om at få tilrettelagt produktionsprocessen i byggeriet på en sådan måde, at vi begrænser ventetid og spildtid mest muligt. Her kan der skabes rigtig meget værdi for virksomhederne, bygherrerne, bygningsarbejderne og for samfundet som helhed. Derfor har vi også en fælles forpligtigelse til at sørge for, at det sker.

Vi skal skabe bedre samarbejde, tidligere inddragelse og bedre planlægning mellem et byggeprojekts mange forskellige aktører. Det arbejdes der heldigvis succesfuldt med i et stadig stigende antal virksomheder og byggeprojekter. Men de fleste virksomheder er desværre endnu ikke nået dertil i deres selverkendelse.

Tankegangen understøttes af en række initiativer, herunder Foreningen Lean Construction Danmark, Værdibyg, InnoByg og Projekt Bedre Bundlinje. Der alle arbejder for en bedre byggeproces, med alt hvad det indebærer.

Debatindlæg af Gunde Odgaard, sekretariatschef i Bygge-, Anlægs- og Trækartellet

Udgivet den 10. januar 2017