Klagenævnet for udbud blåstempler kædeansvar

I en kendelse fra Klagenævnet for Udbud den 2. august i år giver Klagenævnet Region Hovedstaden medhold i brugen af arbejdsklausuler og kædeansvar overfor hovedentreprenører og tilbudsgivere. Det er dermed en blåstempling af, at bygherrer er i sin gode ret til at kræve ordnede løn- og arbejdsvilkår, og at dette krav kan følges op med sanktioner overfor hovedentreprenøren i form af kædeansvar for dennes underentreprenørs forsømmelser.

Dansk Byggeri fik dermed intet ud af sin klage over udbuddet på Herlev Hospital. Man fristes nærmest til at sige tværtimod. Arbejdsklausuler og kædeansvar står efter den 2. august endnu stærkere i billedet i kampen imod social dumping, og heldigvis for det!

Næste skridt for bygherrer bør være at se nøjere på mulighederne i EU’s Udbudsdirektiv for at udelukke de brodne kar fra at deltage i tilbudsgivningen. Det skal eksempelvis gælde for de europæiske entreprenørvirksomheder, der ser stort på fagretlige afgørelser, skatteunddrager, bestikker og blacklister fagligt aktive medarbejdere.

Læs kendelsen her

Udgivet den 15. august 2016