Godt initiativ mod asbest i byggeriet

Det er kærkomment, at beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen nu har sat gang i at begrænse udsættelsen for asbest i byggeriet, siger LO-næstformand Ejner K. Holst efter nedsættelse af asbest-udvalg.

Arbejdsgruppen, som havde sit første møde i Beskæftigelsesministeriet i dag, sammensættes af Arbejdstilsynet og organisationer i byggeriet.

LO og byggefagene i BAT er begejstrede for Lund Poulsens initiativ.

– Der var engang, hvor asbest fyldte overskrifterne som en konstant påmindelse om farerne. I dag ved de unge ikke meget om det, selv om der stadig er en sundhedstrussel. Derfor er det absolut på tide til at følge op på det 30 år gamle forbud mod brug af asbest. Vi har længe savnet et servicetjek af asbestområdet, som det ministeren nu sætter i gang, siger LO-næstformand Ejner K. Holst.

Søren Schytte, formand for BAT’s arbejdsmiljøudvalg, er enig: – Asbesten rammer fortsat mange af vores kolleger i byggeriet. Vi tror på, at ministerens nye initiativ vil styrke sundhed og redde liv, så det er godt nyt for de ansatte i byggeriet og befolkningens sundhed. Der er absolut brug for at finde holdbare løsninger på den risiko, der er for udsættelse for asbest ved renovering af ældre bygninger.

Baggrundsinformation
Det blev forbudt at bruge asbest i Danmark midt i 1980’erne. Her 30 år efter forbuddet findes der stadig mange tusinde tons asbest i bygningsmassen i Danmark. I mange bygninger fra før midt i 1980’erne er der stadig asbest.
Asbest er stadig kilde til alvorlig sygdom og dødsfald i byggeriet. Asbest kan bl.a. give lunge-asbestose og kræft, inklusive lungehindekræft og lungekræft.
Asbest er kilde til ca. 400 tilfælde af kræft i Danmark hver år – heraf er 120 lungehindekræft.

Udgivet den 8. maj 2017