Ghettopakken er en blandet buket med en stikkende torn!

Ghettopakken er en blandet buket med en stikkende torn!

Tirsdagens aftale om at anvende 10 mia. kr., primært fra Landsbyggefonden, i udsatte almene boligområder, er en klar forbedring i forhold Regeringens første udspil, der ville have tømt Landsbyggefonden og anvendt midlerne til mange andre formål end renovering af almene boliger. Regeringens såkaldte ”refusion” blev taget af bordet og sparede Landsbyggefonden og dermed de almene lejere for et sted mellem 13 og 20 mia. kr. ifølge henholdsvis Finansministeriet og Boligselskabernes Landsforening.

Nu skal pengene anvendes indenfor formålet i de udsatte boligområder, ligesom der er flere penge til renovering i de ikke udsatte almene boligområder.

Regeringen har dog også sammen med S, DF og SF netop indgået en aftale om, at såkaldte Ghetto-områder ikke må have mere end 40 pct. almene familieboliger. Midlerne hertil er salg og nedrivning af almene boliger, hvis en boligforening har stået 4 år på ”Ghetto-listen”.

I BAT mener, vi at det er den helt forkerte vej at gå. For det første skal de mennesker, der ikke kan bo i almene familieboliger så bo et andet sted eller i en bolig med et andet ejerforhold. Det vil som oftest være en kommunal forpligtigelse at sørge for genhusning. En omkostning og opgave som kommunerne godt kan være foruden. For hvor skal de ellers bo?

Dette vil også ramme alle dem, der bor i et såkaldt Ghetto-område, og som ikke falder i ”parallelsamfundsgrøften”. Det er de fleste af dem, der bor alment i Ghetto-områderne.

Når staten kan beslutte at private boligforeninger skal sælge deres ejendomme og boliger så er det forbundet med et betydeligt element af ekspropriation, for ikke at sige nationalisering af et velfungerende offentligt privat partnerskab, der i over 100 år har været med til at sikre en høj boligstandard for langt de fleste danskere.

Det er et offentligt privat samarbejde, der studeres fra andre lande, som ser med misundelse på hvor høj vores boligstandard er – også for samfundets svageste. Vi har undgået forslumring i Danmark, i modsætning til andre lande. Det skyldes ene og alene de almene boligforeninger.

Dagens aftale er en yderligere stigmatisering af hele den almen sektor. Det er et slag i ansigtet på alle dem, der i deres dagligdag arbejder målrettet og professionelt med at løfte beboerne i de udsatte boligområder. Udsatte boligområder hvor det går fremad og, hvor man fra Folketinget og aftalepartierne i stedet skulle have bakket endnu mere op for de mange initiativer og indsatser, som vi ved der virker!

Grib ind overfor dem der skaber problemerne i de udsatte boligområder. Giv dem der er svage et løft. I stedet indfører man en vilkårlig kollektiv straf.

Yderligere kommentarer fås ved henvendelse til Gunde Odgaard, sekretariatschef i Bygge- Anlægs- og Trækartellet på 40747475.

Udgivet den 17. maj 2018