Finansministeren sparer på skillingerne, mens han lader dalerne rulle

I Politikken tirsdag d. 18. april 2017 gør Finansminister Kristian Jensen sig til talsmand for, at kommunerne skal bygge og renovere mindre. Kristian Jensen er bange for overophedning, især i Bygge- og Anlægsbranchen, hvor han hævder, at der allerede er mangel på arbejdskraft.

 

Det er alment kendt, at folkeskoler, veje, kloakker, daginstitutioner, plejehjem og andre kommunale anlæg og bygninger ofte trænger til en kærlig hånd. Der er med andre ord allerede et betydeligt renoveringsefterslæb.

 

Manglende vedligeholdelse og renovering af vores bygningsmasse og anlæg vokser eksplosivt, når opgaven forsømmes.

 

Når Finansminister Kristian Jensen nu mener, at den helt nødvendige og tiltrængte renovering ikke skal foregå, så er det præcis det modsatte af at udvise rettidigt omhu.

 

Behovet vil nemlig blive langt større i fremtiden, hvis man forsømmer vedligehold i nutiden. Derved skubber vi en snebold af renoveringsgæld foran os for de fremtidige generationer at afdrage.

 

Hvis Kristian Jensen i de kommende kommunalforhandlinger skulle gøre noget for at fremtidssikre vores fælles værdier, så skulle han i stedet tage en snak med kommunerne om, hvordan vi får indhentet det nuværende renoverings efterslæb. Desuden hvordan vi får indført, obligatoriske vedligeholdelseskonti for kommunale bygninger og anlæg. Således der for fremtiden afsættes en vis procentdel af værdien til renovering og vedligeholde kommunale bygninger og anlæg. Derved vil det heller ikke blive op til politiske forhandlinger, om der skal lukkes et hul i vejen eller et hul i hjemmehjælpen.

 

Beskæftigelsen er heldigvis høj i byggeriet. Imidlertid er der mange steder, hvorfra man kan hente arbejdskraft til byggeriet. For det første forlader rigtig mange bygningsarbejdere byggebranchen, når de kommer op i slut fyrrene. Kunne vi blive lidt bedre til at holde på disse folk, så vil det kunne modvirke flaskehalse.

 

For det andet ved vi at ca. halvdelen af alle med en byggefaglig uddannelse arbejder i andre brancher. Kunne vi lokke nogen af dem tilbage, så vil vi også kunne imødegå arbejdskraftmanglen i byggeriet. Samtidig vil det betyde at andre, som måske i dag står udenfor eller på kanten af arbejdsmarkedet, vil kunne varetage de job, som bygningsarbejderne har overtaget.

 

For det tredje kan man på lidt længere sigt håbe på, at virksomhederne tager endnu flere lærlinge. Trepartsaftalen hjælper forhåbentlig herpå. Men lærlingeindtaget skal op. Ikke bare i byggeriet men generelt.

 

Desuden er der stadigvæk sæsonudsving i Bygge- og Anlægsbranchen, og ved at mindske sæsonudsving kan vi også modvirke flaskehalse.

 

En ansvarlig finansminister burde medvirke til at sikre vores fælles værdier, skabe langsigtede økonomiske løsningsrammer, stabilitet og forudsigelighed for kommunerne. I stedet ønsker han at lade vores fælles værdier forfalde og frygter ful beskæftigelse!

Udgivet den 24. april 2017