Fase 1

Der forberedende arbejde

Fase 2

Projektorganisation på plads

Fase 3

Pladsen er i gang

 • Etablering af egen organisation
 • Kontakt til bygherren
 • Udbuds- og entrepriseform
 • Arbejdsklausuler
 • Uddannelsesklausuler
 • Rekruttering af arbejdskraft
 • Plan for sikkerhed og sundhed
 • Kontakt til pladsen
 • Faglig indsats
 • Uddannelse
 • Opmåling
 • Fagretlig behandling