EU-Kommissionens forslag om et Service Card vil være en blanco check til social dumping

 

EU-Kommissionens forslag, fra den 10. januar, til indførelsen af et frivilligt elektronisk Service Card for tjenesteydere, der lever tjenester, herunder udstationerende bygge- og anlægsvirksomheder, vil være en blanco check for social dumping.

Fra Bygge-, Anlægs- og Trækartellet (BAT), ønsker vi en klar tilkendegivelse fra den danske regering til EU’s institutioner om, at vi er imod indførelsen af dette Service Card.  Den danske regering skal med andre ord gå imod indførelsen af dette kort i Ministerrådets drøftelser herom. Vi er i BAT klar over, at det er en ændring af den hidtidige position hos den danske regering i dette spørgsmål, men det er på tide, at der ændres holdning.

BAT har igennem vores europæiske organisation EFBT sammen med de europæiske byggearbejdsgivere i FIEC, to gange i 2015 skrevet til EU-Kommissionen og bedt dem trække forslaget om et Service Card tilbage. Begge gange uden held!

Efter det endelige forslag er fremkommet i januar 2016 har EFBT og FIEC lavet en fælles meddelelse, hvor vi igen i fællesskab henstiller til EU-Kommissionen om at trække forslaget. Vi har altså sammen med arbejdsgiverne indenfor byggeriet været særdeles faste i kødet i vores modstand imod dette Service Card, som vi anser for værende indførelse af et ”hjemlandsprincip” for regelanvendelse og kontrol af udstationerende virksomheder. Et princip vi med held bekæmpede under tilblivelsen af Servicedirektivet i 2006, men som den samme personkreds, som stod bag Servicedirektivet, nu ønsker at genindføre ad bagdøren.

Helt konkret drejer vores danske bekymringer sig om RUT’s status og lovlighed efter bestemmelserne i direktivforslaget til dette Service Card. Vil indførelsen af et Service Card få betydning for RUT nu og i fremtiden? Kan et Service Card forhindre udbygningen af RUT og de oplysninger, som udstationerende virksomheder skal indgive til RUT? Vil indførelsen af et Service Card medføre, at vi ikke kan indføre andre former for registrering af udenlandske tjenesteydere? Det er særdeles uklart, eftersom denne type ”prenotification” skal kunne afløses af besiddelsen af et Service Card.

Service Kortet skal indeholde de oplysninger, som i dag findes i det fælles europæiske virksomhedsregister IMI. IMI skal alene valideres af hjemlandets myndigheder og værtslandet kan ikke stille spørgsmålstegn ved rigtigheden af disse oplysninger om virksomhedens etablering, aktiviteter, forsikrings- og skatteforhold med mere.

IMI er imidlertid fuld af fejl, ofte også bevidste fejl. Man kan i nogle lande ”købe sig adgang” til IMI! Desuden er IMI på ingen måde udtryk for realtidsdata, som der ellers er stærk brug for i kontrollen af udstationerende virksomheder. Derfor bliver dette Service Card en blanco check til at begå social dumping. Derfor er vi blandt fagforbundene i byggeriet, så stærkt imod etableringen af dette Service Card. Yderligere oplysninger eller kommentarer kan fås ved henvendelse til undertegnede.

Venlig hilsen

Gunde Odgaard, sekretariatschef i BAT, telefon 40747475

Udgivet den 20. januar 2017