Energieffektivitet og vedvarende energi sammentænkes i Tyskland

Energieffektivitet og vedvarende energi sammentænkes i Tyskland  –  Af David Grünhagen, BAT-Kartellet

I 2014 vedtog den tyske forbundsdag et mål om, at byggemassen i 2050 stort set skal være klimaneutral. Forbruget af primærenergi i byggemassen skal sænkes med 80% i forhold til 2008. Det er et ambitiøst mål. Hvis man ’bare’ videreførte regler og tiltag fra 2014 opnåede man et primærforbrug, der var blevet sænket med 60% i 2050. Derfor skal der flere og stærkere tiltag til.

I Tyskland er der enighed om, at man ikke kan nå i mål med ene og alene at fokusere på øget brug af vedvarende energi. Der er nemlig også for disse energikilder grænser for, hvor miljørigtig de kan blive. Kun ved at kombinere øget energieffektivitet i byggemassen med en større andel af vedvarende energikilder kan målsætningen nås. Beregninger viser, at selv hvis man 100% satsede på vedvarende energi, så ville der stadig være brug for en energieffektivisering på 36% for at nå målet. Billigere og mere holdbar er det at finde en passende kombination af de to størrelser.

Statslige tilskud

Tyskland satser på de fire instrumenter tilskud, rådgivning, forskning og lovkrav i arbejdet mod en klimaneutral bygningsmasse. Den statsejede KFW-bank giver yderst attraktive lån og tilskud til energirenovering af bestående bygninger, energirigtig nybygning og andet, der fører til energibesparelser. Tilskud kan udgøre op til 30% af investeringen, og kan i nogle delstater være endnu højere. Den tyske stat giver også direkte tilskud uden at man behøver optager lån i banken. Disse tilskud står til rådighed for både privatpersoner, virksomheder og kommunale aktører. Derudover findes et håndværkerfradrag til at tilskynde til energirenovering.

Gratis rådgivning

Rådgivning om energi-renovering, energiforbrug og støtteordninger er ganske gratis for både privatpersoner, virksomheder og offentlige institutioner. Rådgiverne møder personligt op på stedet og laver regnestykker om de specifikke forhold.

Energi-certifikater til bygninger og varmeanlæg mv. satses der også på i Tyskland. Disse har en oplysende effekt, og vejleder også potentielle købere eller lejere. En anden vigtig brik i strategien mod en klimaneutral bygningsmasse er krav om energieffektivitet til nye bygninger, som er blevet skærpet med 25%. Men der bliver også diskuteret større krav til eksisterende bygninger. Men alt dette kan ikke stå alene. Forskning har og vil også i fremtiden spille en afgørende rolle, hvorfor investeringer er vigtige. I Tyskland er der bl.a. blevet iværksat et stort forskningsnetværk med fire forskningsområder om energieffektivitet i bygninger.

BAT anbefaler:

  • Konkrete energisparemål for eksisterende bygninger.
  • Større aktivt brug af energimærkerne.
  • Uafhængig energirådgivning til bolig og bygningsejere.
  • Afsæt midler til energibesparelser i bygninger.
  • Videreførelse af Videnscenter for Energibesparelser i bygninger
  • Flere midler til forskningen.

 

 

Kilder:

Statsligt strategipapir om energieffektivitet i bygninger: https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/E/energieeffizienzstrategie-gebaeude-kurzfassung.pdf?__blob=publicationFile&v=15

Den tyske nationale handlingsplan om energieffektivitet, NAPE: https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Publikationen/Energie/nationaler-aktionsplan-energieeffizienz-nape.pdf

Udgivet den 2. maj 2018