Eksperters anbefalinger om arbejdsmiljø skuffer byggefagene

Regeringen bad i 2017 et ekspertudvalg om at gentænke arbejdsmiljøindsatsen i Danmark i erkendelse af, at arbejdsmiljøindsatsen er slået fejl, og det går den forkerte vej med danskernes arbejdsmiljø.

Nu er ekspertudvalgets anbefalinger lagt frem.

Er de 18 anbefalinger så nok til, at det langt om længe bliver sikkert at gå på arbejde i byggeriet? Byggefagene i BAT tvivler stærkt og kalder på handling fra politisk side.

BAT mener, at nogle anbefalinger fra ekspertudvalget giver god mening, fx skærpede bøder til virksomheder, der bryder arbejdsmiljøloven gentagne gange. Det er også udmærket at styrke kommunikation og vejledning til virksomheder om arbejdsmiljø.

Men der er andre anbefalinger, der giver anledning til hovedrysten i byggefagene. Fx giver det ikke mening, at Arbejdstilsynet skal bruge sin sparsomme tid på ekstra dialog med virksomhederne. Og det virker tosset at indføre en ny type påbud fra Arbejdstilsynet, der giver virksomheder pligt til at bruge egne kompetencer til at overholde arbejdsmiljøloven – det er jo allerede arbejdsgiverens ansvar at sikre, at arbejdsmiljøet er fuldt forsvarligt.

  • Der er ikke grund til at tro, at problemerne med det dårlige arbejdsmiljø forsvinder, blot fordi man justerer lidt her og der, lyder meldingen fra Søren Schytte, formand for BAT’s arbejdsmiljøudvalg.

BAT savner anbefalinger fra ekspertudvalget, der for alvor flytter arbejdsmiljø i byggeriet. Fx ser BAT gerne, at der indføres et sikkerhedskort for alle beskæftigede i byggeriet, og at offentlige bygherrer får pligt til at indsætte klausuler om arbejdsmiljø ved udbud af bygge- og anlægsopgaver. Arbejdsmiljøklausuler er et effektivt middel til at skille fårene fra bukkene, så de seriøse virksomheder med styr på sikkerheden får adgang til at udføre opgaver for det offentlige, mens de useriøse virksomheder diskvalificeres og sorteres fra.

BAT ærgrer sig over, at ekspertudvalget ikke har taget fat i problemet med, at Arbejdstilsynets resurser er skåret ned år efter år. Fx er der over 200 årsværk færre ansat i Arbejdstilsynet i 2018 end i 2008 (592 årsværk i 2018 mod 810 i 2008; tallet for 2019 bliver 567 årsværk, hvis FFL19 vedtages som fremlagt[1]).

  • Hvad nytter det at have en kontrolmyndighed, der ikke har kraft til at komme efter de mange virksomheder, der ignorerer de ansattes sikkerhed og sundhed? spørger Søren Schytte fra BAT, og beklager, at Arbejdstilsynet besøger langt færre byggevirksomheder nu end for blot få år siden.

BAT opfordrer regeringen til at tilføre Arbejdstilsynet en ekstra fast bevilling på 100 mio. kr. om året. Investering i arbejdsmiljø kan sikre, at de ansatte i byggeriet kan holde et par år mere og kan spare familien Danmark for nogle af de cirka 80 mia. kr., som dårligt arbejdsmiljø koster hvert år.

  • Investering i et godt arbejdsmiljø er afgørende, hvis det skal blive sikkert og sundt at gå på arbejde i Danmark.
  • Der skal findes løsninger, der for alvor hæver beskyttelsen af de ansatte i byggeriet, når de politiske partier – med afsæt i ekspertudvalgets anbefalinger – snart skal udstikke kursen for en ny arbejdsmiljøpolitik i Danmark, slutter formanden for BAT’s arbejdsmiljøudvalg, Søren Schytte.

Fakta

  • Antallet af arbejdsulykker i byggeriet er steget med lidt over 700 svarende til 15% på blot 5 år. Med over 5.200 anmeldte arbejdsulykker i byggeriet i 2017 og over 1.100 alvorlige arbejdsulykker er byggeriet en farlig branche[2].

Yderligere oplysninger

  • Søren Schytte, formand for BAT’s arbejdsmiljøudvalg: 5153 3143
  • Ulrik Spannow, arbejdsmiljøkonsulent i BAT: 2532 4974

Baggrundsdata om BAT

  • BAT = BAT-kartellet = Bygge, Anlægs- og Trækartellet, se www.batkartellet.dk
  • BAT er en faglig samarbejdsorganisation for 7 LO-forbund med medlemmer i bygge- og anlægsbranchen (3F, Dansk El-forbund, Malerforbundet i Danmark, Blik- og Rørarbejderforbundet, Dansk Metal, HK/Privat samt Teknisk Landsforbund)

 [1] Kilde: Svar på spr. 440, Beskæftigelsesudvalget 2016-2017 hhv. FFL19, §17.21.01 tabel 8

[2] https://batkartellet.dk/nye-tal-fra-arbejdstilsynet-afsloerer-stigning-i-antallet-af-arbejdsulykker-i-byggeriet/

Udgivet den 27. september 2018