Det energipolitiske pyramidespil

Det energipolitiske pyramidespil

 Af Gunde Odgaard, Sekretariatschef i Bygge-, Anlægs- og Trækartellet

Definitionen af et pyramidespil er: At når man får et tilbud, der lyder til at være for godt til at være sandt, så er det nok fordi, der er forkert. Så når regeringens energiudspil bygger på den forudsætning, at i fremtiden bliver al energi grøn, den kommer til at findes i rigelige mængder og den bliver meget, meget billig. Så lyder dette faktisk for godt til at være sandt. Derfor er det sandsynligvis også forkert.

Det vil i hvert fald være forkert alene at forlade den energipolitiske fremtid i Danmark på sådanne fantastiske påstande og forudsætninger. Det er ikke desto mindre det som regeringen gør i sit energipolitiske udspil. For her satses der alene på udbygning af den vedvarende energi og overhovedet ikke på energieffektivisering, herunder energirenovering i den eksisterende bygningsmasse.

Regeringen har lagt alle sine æg i den kurv, der 100% ejes af elværkerne og det er sikkert også dem, der har bildt Finansministeriet ind, at fremtiden bliver grøn, rigelig og billig!

Hvis enhver anden monopol producent af en vare kom og fortalte en sådan historie, ville alle jo ryste på hovedet. Men det viser måske i virkeligheden, hvor grøn og uvidende regeringen er og om den energipolitiske virkelighed, som Danmark befinder sig i.

Det er således påfaldende, at Danmark vælger at gå sammen med et land som Polen, for at bremse forslag fra andre EU-lande om, at man skal gå ud over et 30%’s mål for energieffektivisering for 2030.

Det er fuldstændig uforståeligt og det er næste også utilgiveligt, at regeringen har så lave ambitioner på danskernes vegne, når det gælder den grønne omstilling, innovation, produktudviklingen og sikringen af fremtidens arbejdspladser indenfor energieffektivisering.

Når regeringen påstår, at den er grøn, så er det fuldstændig rigtigt. Det er desværre i betydningen – uvidende.

Udgivet den 6. juni 2018