DA’s løntal viser, at der ikke er grund til nervøsitet for overophedning i byggeriet

Trods god gang i beskæftigelsen og lav ledighed, så udviser bygningsarbejderne stadigvæk løntilbageholdenhed. Således viser DA’s løntal fra i dag, at den årlige stigningstakt opgjort i 2. kvartal 2017 er på 2,8 pct. Det dækker imidlertid over, at funktionærerne havde en årlig stigningstakt på 3,1 pct., medens arbejderne nøjedes med 2,7 pct. For samtlige grupper i lønstatistikken var den gennemsnitlige årlige stigningstakt på 2,4 pct.

Byggeriets lønstigninger ligger altså en smule over gennemsnittet, men ikke på et niveau, som er set under tidligere tiders højkonjunkturer. Forklaringerne herpå er sandsynligvis, at der er mange udenlandske arbejdstagere i den danske byggebranche. De er ikke med til at presse lønningerne op – tværtimod. Desuden har bygningsarbejderne ikke helt så mange jobskift som tidligere. Det medvirker også til at bremse et lønpres. Samtidigt er inflationen lav. I 2016 kun 0,3 pct., og selvom inflationen nu er omkring 1,5 pct., så giver det lave pristal reallønsfremgang, som også er noget af forklaringen på de moderate lønstigninger.

Der er således tale om en holdbar og robust lønudvikling, der ikke burde bekymre nogen, fordi der jo netop ikke er optræk til overophedning.

Yderligere kommentarer fås ved henvendelse til Gunde Odgaard på 40747475.

 

Udgivet den 15. august 2017